Uppdrag om stödmaterial till lärarassistenter m.fl. i syfte att avlasta lärare

Redovisning av uppdrag om att ta fram stödmaterial för hur lärarassistenter, socionomer och andra yrkesgrupper ska kunna avlasta lärare

För att kunna möta skolans kompetensförsörjningsbehov krävs att rätt kompetens finns tillgänglig när den behövs samt att denna kompetens används på ett optimalt och hållbart sätt. Detta förutsätter att huvudmän och rektorer kontinuerligt kartlägger och analyserar verksamhetens behov och förutsättningar samt att detta arbete ingår i det systematiska kvalitetsarbetet i hela styrkedjan.

I denna redovisning används begreppet kompletterande kompetenser som ett samlingsnamn för de många olika personalkategorier som anställts i skolan, i syfte att avlasta lärare så att de kan fokusera mer på undervisningsprocessen. I undervisningsprocessen ingår planering och genomförande av undervisning samt efterarbete i form av bedömning, dokumentation och återkoppling om elevers kunskapsutveckling.

Skolverket har i arbetet med föreliggande uppdrag varit i kontakt med företrädare för olika huvudmän, intresseorganisationer och andra myndigheter, för att bland annat ta del av gjorda erfarenheter när det gäller införande av kompletterande kompetenser i skolan och för att diskutera uppdraget i sig.

Ladda ner som PDF

Utgiven år : 2020

Serie: Regeringsuppdrag

Diarienummer : 2019:1285

Länk till denna sida:

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

För närvarande är det endast möjligt att beställa publikationer från serierna styrdokument och kommentarmaterial. Övriga publikationer tillhandahålls inte längre i tryckt format. I princip alla våra publikationer kan laddas ner digitalt.

De läroplaner och kommentarmaterial som går att köpa beställs via Norstedts Juridik. Endast de publikationer som listas på deras landningssidan finns att köpa som tryckta exemplar. De flesta kommentarmaterial finns endast i digitalt format.

Beställ styrdokument via Norstedts Juridik Länk till annan webbplats.


Kontakt

För frågor om innehållet i olika publikationer, vänd dig till Skolverkets upplysningstjänst. Länk till annan webbplats.

Vill du veta när det kommer en ny publikation? Prenumerera på Skolverkets nyhetsbrev.

Hittar du inte det du söker?

Vi gallrar med jämna mellanrum våra publikationer för att säkerställa att innehållet är aktuellt. Om du behöver ta del av bortplockat material kan du kontakta vår registrator, ange då publikationens titel.
e-post: registrator@skolverket.se


För närvarande är det endast möjligt att beställa publikationer från serierna styrdokument och kommentarmaterial. Övriga publikationer tillhandahålls inte längre i tryckt format. I princip alla våra publikationer kan laddas ner digitalt.

Läroplaner och kursplaner finns tillgängliga för beställning via Nordstedts Juridik. Länk till annan webbplats.

Köp- och leveransvillkor

Leveranser och fakturor för beställningar av läroplaner och kursplaner kommer från Norstedts Juridik.

Normalleveranser skickas som brev. Porto/frakt debiteras med den faktiska kostnaden. Vi kan leverera enligt andra önskemål på din begäran, extra kostnader kan då tillkomma. Kontakta vår publikationsservice för pris.

Beställningar skickas från vår distributör inom fem arbetsdagar från beställningsdatum, förutsatt att de beställda artiklarna finns i lager.

Betalning sker mot faktura inom 30 dagar från fakturadatum.

Vi debiterar inte någon separat fakturerings- eller expeditionsavgift.

Porto/frakt tillkommer alltid, även på gratismaterial.

Priser är angivna exklusive moms om inte annat anges.

Vi reserverar oss för prisändringar och för att material kan ha tagit slut efter beställningstillfället. Vid beställning som överstiger lagersaldot ger vi besked angående det via mejladressen som angavs vid beställningen.

Rabatter

Vid beställning av många exemplar av samma titel till samma leveransadress lämnas mängdrabatt på priset:

10 - 49 ex 5 % rabatt

50 eller fler ex 10 % rabatt