Komvux som särskild utbildning – flera hinder på vägen till och under studier

Bilaga till redovisningen om Uppdrag om kommunal vuxenutbildning som särskild utbildning

De senaste åren har antalet elever minskat inom komvux som särskild utbildning, en skolformsdel som riktar sig till vuxna med intellektuell funktionsnedsättning eller förvärvad hjärnskada. Minskningen beror bland annat på ändringar i skollagen, förändringar i kommunernas organisering av utbildningen och förändringar i kommunernas dagliga verksamheter. Det visar Skolverkets rapport Komvux som särskild utbildning – flera hinder på vägen till och under studier.

Allt färre elever går utbildningen

Antalet elever inom komvux som särskild utbildning var allra högst under 2007. Sedan dess har elevantalet minskat kontinuerligt. Under åren 2007 till 2020 minskade antalet elever med totalt 34 procent. Elevantalet har sjunkit på både grundläggande och gymnasial nivå, dock i olika hög grad.

Vi kan se att färre elever påbörjar en utbildning men också att fler elever skrivs ut från en pågående utbildning. En anledning är att vissa behörighetsvillkor har förändrats. En annan anledning är att allt färre kommuner anordnar utbildningen eller väljer att köpa in utbildningen av andra kommuner. Därtill har kommunernas dagliga verksamheter utökat sitt utbud av utbildningar.

Många möts av hinder när de vill studera

Skolverkets studie visar att personer som vill studera inom komvux som särskild utbildning ofta möts av hinder på olika samhällsnivåer. Det handlar framför allt om bristande möjligheter till studiefinansiering, färdtjänst och information om utbildningen. Ett annat hinder är att kommuner inte alltid gör likvärdiga bedömningar av sökandes rätt och behörighet till utbildningen. I vår rapport lämnar vi förslag på hur dessa hinder skulle kunna undanröjas.

Skolverket genomför flera insatser

Skolverket kommer använda studien som underlag för att fortsätta erbjuda stöd till kommuner för att utveckla utbildningen och sprida kunskap om situationen för elever med intellektuell funktionsnedsättning eller förvärvad hjärnskada inom komvux. Studien är en del av en rapport till regeringen som även beskriver vilka insatser vi gör inom detta område. Se länk nedan.

Redovisning av uppdrag om kommunal vuxenutbildning som särskild utbildning

Ladda ner som PDF

Utgiven år : 2021

Serie: Regeringsuppdrag

Diarienummer : 2021:198

Länk till denna sida:

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

För närvarande är det endast möjligt att beställa publikationer från serierna styrdokument och kommentarmaterial. Övriga publikationer tillhandahålls inte längre i tryckt format. I princip alla våra publikationer kan laddas ner digitalt.

De läroplaner och kommentarmaterial som går att köpa beställs via Norstedts Juridik. Endast de publikationer som listas på deras landningssidan finns att köpa som tryckta exemplar. De flesta kommentarmaterial finns endast i digitalt format.

Beställ styrdokument via Norstedts Juridik Länk till annan webbplats.


Kontakt

För frågor om innehållet i olika publikationer, vänd dig till Skolverkets upplysningstjänst. Länk till annan webbplats.

Vill du veta när det kommer en ny publikation? Prenumerera på Skolverkets nyhetsbrev.

Hittar du inte det du söker?

Vi gallrar med jämna mellanrum våra publikationer för att säkerställa att innehållet är aktuellt. Om du behöver ta del av bortplockat material kan du kontakta vår registrator, ange då publikationens titel.
e-post: registrator@skolverket.se


För närvarande är det endast möjligt att beställa publikationer från serierna styrdokument och kommentarmaterial. Övriga publikationer tillhandahålls inte längre i tryckt format. I princip alla våra publikationer kan laddas ner digitalt.

Läroplaner och kursplaner finns tillgängliga för beställning via Nordstedts Juridik. Länk till annan webbplats.

Köp- och leveransvillkor

Leveranser och fakturor för beställningar av läroplaner och kursplaner kommer från Norstedts Juridik.

Normalleveranser skickas som brev. Porto/frakt debiteras med den faktiska kostnaden. Vi kan leverera enligt andra önskemål på din begäran, extra kostnader kan då tillkomma. Kontakta vår publikationsservice för pris.

Beställningar skickas från vår distributör inom fem arbetsdagar från beställningsdatum, förutsatt att de beställda artiklarna finns i lager.

Betalning sker mot faktura inom 30 dagar från fakturadatum.

Vi debiterar inte någon separat fakturerings- eller expeditionsavgift.

Porto/frakt tillkommer alltid, även på gratismaterial.

Priser är angivna exklusive moms om inte annat anges.

Vi reserverar oss för prisändringar och för att material kan ha tagit slut efter beställningstillfället. Vid beställning som överstiger lagersaldot ger vi besked angående det via mejladressen som angavs vid beställningen.

Rabatter

Vid beställning av många exemplar av samma titel till samma leveransadress lämnas mängdrabatt på priset:

10 - 49 ex 5 % rabatt

50 eller fler ex 10 % rabatt