Lärlingsutbildningen i gymnasieskolan

Elever från lärlingsutbildning har en högre genomströmning och lärlingsutbildningen är ett värdefullt komplement till ordinarie utbildning på yrkesprogrammen. Det är några av slutsatserna i Skolverkets studie om den svenska lärlingsutbildningen.

Lärlingsutbildning är ett alternativt sätt att gå ett yrkesprogram i gymnasieskolan, där minst hälften av utbildningstiden sker i form av arbetsplatsförlagt lärande (apl). Antalet elever som väljer lärlingsutbildning har stadigt ökat. Läsåret 2019/20 var lärlingarna 13 procent av elever på yrkesprogram.

Mervärden för genomströmningen och etableringen

Studien visar att de lärlingar som påbörjar lärlingsformen tidigt i utbildningen har en något högre genomströmning inom fyra år än övriga yrkesprogramselever. De har också en något högre etablering i arbetslivet året efter slutförd utbildning. Det är dock variationer mellan de olika programmen.

Positiva erfarenheter från skolor och arbetsgivare

Så väl huvudmän, rektorer som yrkeslärare poängterar att lärlingsutbildning innebär en bra och effektiv utbildning för de elever som formen passar för. Däremot är inte lärlingsutbildning ett alternativ som passar alla. Det är därför viktigt att lärlingsutbildning kvarstår just som ett alternativt sätt att genomgå en yrkesutbildning.

Studiens resultat talar inte för några större förändringar av lärlingsutbildningen, så som den utvecklats i samverkan mellan skola och arbetsliv. Skolverket föreslår dock en förändring som innebär att lärlingsutbildning måste påbörjas senast den tredje terminen. Detta eftersom de mervärden vi kan konstatera enbart gäller elever som påbörjar lärlingsutbildningen tidigt i utbildningen.

Ladda ner som PDF

Utgiven år : 2021

Serie: Regeringsuppdrag

Diarienummer : 2020:438

Ämnesord:

Länk till denna sida:

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

För närvarande är det endast möjligt att beställa publikationer från serierna styrdokument och kommentarmaterial. Övriga publikationer tillhandahålls inte längre i tryckt format. I princip alla våra publikationer kan laddas ner digitalt.

De läroplaner och kommentarmaterial som går att köpa beställs via Norstedts Juridik. Endast de publikationer som listas på deras landningssidan finns att köpa som tryckta exemplar. De flesta kommentarmaterial finns endast i digitalt format.

Beställ styrdokument via Norstedts Juridik Länk till annan webbplats.


Kontakt

För frågor om innehållet i olika publikationer, vänd dig till Skolverkets upplysningstjänst. Länk till annan webbplats.

Vill du veta när det kommer en ny publikation? Prenumerera på Skolverkets nyhetsbrev.

Hittar du inte det du söker?

Vi gallrar med jämna mellanrum våra publikationer för att säkerställa att innehållet är aktuellt. Om du behöver ta del av bortplockat material kan du kontakta vår registrator, ange då publikationens titel.
e-post: registrator@skolverket.se


För närvarande är det endast möjligt att beställa publikationer från serierna styrdokument och kommentarmaterial. Övriga publikationer tillhandahålls inte längre i tryckt format. I princip alla våra publikationer kan laddas ner digitalt.

Läroplaner och kursplaner finns tillgängliga för beställning via Nordstedts Juridik. Länk till annan webbplats.

Köp- och leveransvillkor

Leveranser och fakturor för beställningar av läroplaner och kursplaner kommer från Norstedts Juridik.

Normalleveranser skickas som brev. Porto/frakt debiteras med den faktiska kostnaden. Vi kan leverera enligt andra önskemål på din begäran, extra kostnader kan då tillkomma. Kontakta vår publikationsservice för pris.

Beställningar skickas från vår distributör inom fem arbetsdagar från beställningsdatum, förutsatt att de beställda artiklarna finns i lager.

Betalning sker mot faktura inom 30 dagar från fakturadatum.

Vi debiterar inte någon separat fakturerings- eller expeditionsavgift.

Porto/frakt tillkommer alltid, även på gratismaterial.

Priser är angivna exklusive moms om inte annat anges.

Vi reserverar oss för prisändringar och för att material kan ha tagit slut efter beställningstillfället. Vid beställning som överstiger lagersaldot ger vi besked angående det via mejladressen som angavs vid beställningen.

Rabatter

Vid beställning av många exemplar av samma titel till samma leveransadress lämnas mängdrabatt på priset:

10 - 49 ex 5 % rabatt

50 eller fler ex 10 % rabatt