Uppdrag att digitalisera de nationella proven m.m.

Delredovisning av regeringsuppdraget att digitalisera de nationella proven m.m. (U2017/03739/GV)

Uppdraget delredovisas årligen i februari och ska slutredovisas 2023. Uppdraget ändrades den 14 november 2019 med tillägget att Skolverket ska sträva efter att en så stor andel som möjligt av de digitala nationella proven ska automaträttas.

I delredovisningen för 2019 fokuserade Skolverket på behov av en förskjuten tidsplan samt på en beskrivning av de steg som tagits i utvecklingen av en provtjänst. Även skolors och huvudmäns beredskap inför digitala nationella prov samt behov av nya kompetenser på myndigheten i samband med en provorganisation beskrevs. I denna delredovisning beskrivs Skolverkets erfarenheter från arbetet med digitalisering av de nationella proven och de nationella bedömningsstöden samt arbetet med förberedelser inför ett nationellt införande. Dessutom beskrivs vidtagna åtgärder och hur arbetet utvecklas med uppdragets övriga delar såsom ramverk för digitala nationella prov och bedömningsstöd.

Ladda ner som PDF

Utgiven år : 2021

Serie: Regeringsuppdrag

Diarienummer : 2021:357

Länk till denna sida:

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

För närvarande är det endast möjligt att beställa publikationer från serierna styrdokument och kommentarmaterial. Övriga publikationer tillhandahålls inte längre i tryckt format. I princip alla våra publikationer kan laddas ner digitalt.

De läroplaner och kommentarmaterial som går att köpa beställs via Norstedts Juridik. Endast de publikationer som listas på deras landningssidan finns att köpa som tryckta exemplar. De flesta kommentarmaterial finns endast i digitalt format.

Beställ styrdokument via Norstedts Juridik Länk till annan webbplats.


Kontakt

För frågor om innehållet i olika publikationer, vänd dig till Skolverkets upplysningstjänst. Länk till annan webbplats.

Vill du veta när det kommer en ny publikation? Prenumerera på Skolverkets nyhetsbrev.

Hittar du inte det du söker?

Vi gallrar med jämna mellanrum våra publikationer för att säkerställa att innehållet är aktuellt. Om du behöver ta del av bortplockat material kan du kontakta vår registrator, ange då publikationens titel.
e-post: registrator@skolverket.se


För närvarande är det endast möjligt att beställa publikationer från serierna styrdokument och kommentarmaterial. Övriga publikationer tillhandahålls inte längre i tryckt format. I princip alla våra publikationer kan laddas ner digitalt.

Läroplaner och kursplaner finns tillgängliga för beställning via Nordstedts Juridik. Länk till annan webbplats.

Köp- och leveransvillkor

Leveranser och fakturor för beställningar av läroplaner och kursplaner kommer från Norstedts Juridik.

Normalleveranser skickas som brev. Porto/frakt debiteras med den faktiska kostnaden. Vi kan leverera enligt andra önskemål på din begäran, extra kostnader kan då tillkomma. Kontakta vår publikationsservice för pris.

Beställningar skickas från vår distributör inom fem arbetsdagar från beställningsdatum, förutsatt att de beställda artiklarna finns i lager.

Betalning sker mot faktura inom 30 dagar från fakturadatum.

Vi debiterar inte någon separat fakturerings- eller expeditionsavgift.

Porto/frakt tillkommer alltid, även på gratismaterial.

Priser är angivna exklusive moms om inte annat anges.

Vi reserverar oss för prisändringar och för att material kan ha tagit slut efter beställningstillfället. Vid beställning som överstiger lagersaldot ger vi besked angående det via mejladressen som angavs vid beställningen.

Rabatter

Vid beställning av många exemplar av samma titel till samma leveransadress lämnas mängdrabatt på priset:

10 - 49 ex 5 % rabatt

50 eller fler ex 10 % rabatt