Uppdrag om Läslyftet i förskolan 2017–2021

Redovisning av uppdrag om Fortbildning i språk-, läs- och skrivutveckling. 3 bilagor

 I enlighet med regeringsuppdraget Läslyftet har Skolverket genomfört insatser riktade mot förskolan under perioden 2017 - 2021. Inom ramen för satsningen har Skolverket fördelat statsbidrag, tagit fram kompetensutvecklingsmaterial i språk-, läs- och skrivutveckling och utbildat handledare i att leda kollegialt lärande.

En extern utvärdering av Läslyftet genomförd av Centrum för utvärderingsforskning vid Umeå universitet (UCER) 2016–2019 indikerar att barnen på deltagande förskolor har fått ett ökat intresse för texter och läsning och mer frekvent deltar i samtal. Läslyftet i förskolan svarar mot ett stort behov av kompetensutveckling inom språk-, läs- och skrivutveckling i förskolan. Satsningen har också uppskattats av en majoritet av deltagande huvudmän, rektorer, handledare och övriga deltagare. Läslyftet har bidragit till önskade effekter som ökade kunskaper och insikter hos personalen och förändrade arbetssätt för barns språkutveckling. Resultaten visar på större upplevda effekter av Läslyftet i förskolan jämfört med grund- och gymnasieskolan.

För närvarande är det endast möjligt att beställa publikationer från serierna styrdokument och kommentarmaterial. Övriga publikationer tillhandahålls inte längre i tryckt format. I princip alla våra publikationer kan laddas ner digitalt.

De läroplaner och kommentarmaterial som går att köpa beställs via Norstedts Juridik. Endast de publikationer som listas på deras landningssidan finns att köpa som tryckta exemplar. De flesta kommentarmaterial finns endast i digitalt format.

Beställ styrdokument via Norstedts Juridik Länk till annan webbplats.


Kontakt

För frågor om innehållet i olika publikationer, vänd dig till Skolverkets upplysningstjänst. Länk till annan webbplats.

Vill du veta när det kommer en ny publikation? Prenumerera på Skolverkets nyhetsbrev.

Hittar du inte det du söker?

Vi gallrar med jämna mellanrum våra publikationer för att säkerställa att innehållet är aktuellt. Om du behöver ta del av bortplockat material kan du kontakta vår registrator, ange då publikationens titel.
e-post: registrator@skolverket.se


För närvarande är det endast möjligt att beställa publikationer från serierna styrdokument och kommentarmaterial. Övriga publikationer tillhandahålls inte längre i tryckt format. I princip alla våra publikationer kan laddas ner digitalt.

Läroplaner och kursplaner finns tillgängliga för beställning via Nordstedts Juridik. Länk till annan webbplats.

Köp- och leveransvillkor

Leveranser och fakturor för beställningar av läroplaner och kursplaner kommer från Norstedts Juridik.

Normalleveranser skickas som brev. Porto/frakt debiteras med den faktiska kostnaden. Vi kan leverera enligt andra önskemål på din begäran, extra kostnader kan då tillkomma. Kontakta vår publikationsservice för pris.

Beställningar skickas från vår distributör inom fem arbetsdagar från beställningsdatum, förutsatt att de beställda artiklarna finns i lager.

Betalning sker mot faktura inom 30 dagar från fakturadatum.

Vi debiterar inte någon separat fakturerings- eller expeditionsavgift.

Porto/frakt tillkommer alltid, även på gratismaterial.

Priser är angivna exklusive moms om inte annat anges.

Vi reserverar oss för prisändringar och för att material kan ha tagit slut efter beställningstillfället. Vid beställning som överstiger lagersaldot ger vi besked angående det via mejladressen som angavs vid beställningen.

Rabatter

Vid beställning av många exemplar av samma titel till samma leveransadress lämnas mängdrabatt på priset:

10 - 49 ex 5 % rabatt

50 eller fler ex 10 % rabatt