Insatser för att stärka barns och elevers läsande

För att väcka nyfikenhet för skönlitteratur och sakprosa har Skolverket genomfört insatser för att stärka barns och elevers läsande. Det handlar bland annat om inspirationsmaterial om högläsning, didaktiskt stöd och underlag till kollegialt lärande.

Förmågan att läsa är avgörande för att klara skolans alla ämnen och för att vara en aktiv medborgare i samhället. Det finns stora skillnader mellan exempelvis elever med olika socioekonomisk bakgrund när det gäller läsintresse och läsförmåga, och mycket tyder på att skillnaderna ökar. Det förebyggande arbetet behöver börja tidigt och förskolans undervisning är därför en viktig del i att väcka barns intresse för läsning.

Skolverket har därför på uppdrag av regeringen genomfört insatser för att främja ett ökat läsande, inklusive att stärka läslovet. Inom ramen för uppdraget har Skolverket bland annat tagit fram ett inspirationsmaterial om högläsning och samtal om text tillsammans med Kulturrådet. Materialet skickades till alla förskolor under hösten 2022.

Skolverket har även distribuerat Svenska Akademiens poesiantologi En bro av poesi till alla skolor 2021, och tagit fram didaktiskt stödmaterial till boken. En serie samtalsfilmer om läsfrämjande undervisning med material som kan användas för kollegialt lärande i grund-och gymnasieskolan publiceras löpande.

Skolverket ser ett behov av fortsatta insatser inom området. I arbetet ingår även vikten av fritidsläsning och att inkludera vårdnadshavare i det läsfrämjande arbetet.

Läs mer om insatserna i regeringsredovisningen.

Ladda ner som PDF

Utgiven år : 2022

Serie: Regeringsuppdrag

Länk till denna sida:

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

För närvarande är det endast möjligt att beställa publikationer från serierna styrdokument och kommentarmaterial. Övriga publikationer tillhandahålls inte längre i tryckt format. I princip alla våra publikationer kan laddas ner digitalt.

De läroplaner och kommentarmaterial som går att köpa beställs via Norstedts Juridik. Endast de publikationer som listas på deras landningssidan finns att köpa som tryckta exemplar. De flesta kommentarmaterial finns endast i digitalt format.

Beställ styrdokument via Norstedts Juridik Länk till annan webbplats.


Kontakt

För frågor om innehållet i olika publikationer, vänd dig till Skolverkets upplysningstjänst. Länk till annan webbplats.

Vill du veta när det kommer en ny publikation? Prenumerera på Skolverkets nyhetsbrev.

Hittar du inte det du söker?

Vi gallrar med jämna mellanrum våra publikationer för att säkerställa att innehållet är aktuellt. Om du behöver ta del av bortplockat material kan du kontakta vår registrator, ange då publikationens titel.
e-post: registrator@skolverket.se


För närvarande är det endast möjligt att beställa publikationer från serierna styrdokument och kommentarmaterial. Övriga publikationer tillhandahålls inte längre i tryckt format. I princip alla våra publikationer kan laddas ner digitalt.

Läroplaner och kursplaner finns tillgängliga för beställning via Nordstedts Juridik. Länk till annan webbplats.

Köp- och leveransvillkor

Leveranser och fakturor för beställningar av läroplaner och kursplaner kommer från Norstedts Juridik.

Normalleveranser skickas som brev. Porto/frakt debiteras med den faktiska kostnaden. Vi kan leverera enligt andra önskemål på din begäran, extra kostnader kan då tillkomma. Kontakta vår publikationsservice för pris.

Beställningar skickas från vår distributör inom fem arbetsdagar från beställningsdatum, förutsatt att de beställda artiklarna finns i lager.

Betalning sker mot faktura inom 30 dagar från fakturadatum.

Vi debiterar inte någon separat fakturerings- eller expeditionsavgift.

Porto/frakt tillkommer alltid, även på gratismaterial.

Priser är angivna exklusive moms om inte annat anges.

Vi reserverar oss för prisändringar och för att material kan ha tagit slut efter beställningstillfället. Vid beställning som överstiger lagersaldot ger vi besked angående det via mejladressen som angavs vid beställningen.

Rabatter

Vid beställning av många exemplar av samma titel till samma leveransadress lämnas mängdrabatt på priset:

10 - 49 ex 5 % rabatt

50 eller fler ex 10 % rabatt