Uppdrag om förstärkt arbete mot segregation

Redovisningen utgör en första genomgång av potentiella verksamhetsområden där Segregationsbarometern kan användas. I kombination med Skolverkets egna register och statistik skulle den bland annat kunna möjliggöra mer träffsäkra urval till riktade insatser, förbättrade nulägesanalyser, stärkt uppföljning och utvärdering.

Det här är en redovisning av uppdraget att analysera och redovisa i vilken utsträckning nya statistikverktyg som ingår i Delegationen mot segregations (Delmos) Segregationsbarometer kan användas som stöd i analys, planering, inriktning och uppföljning av myndighetens verksamhet.

Redovisningen utgör en första genomgång av potentiella verksamhetsområden där Segregationsbarometern skulle kunna användas. Inventeringen och analysen pekar på att Segregationsbarometern i kombination med myndighetens egna register och statistik skulle kunna möjliggöra att

  • utöka underlaget vid exempelvis urval av deltagare till riktade insatser eller vid uppföljning och utvärdering, för att göra urvalen mer träffsäkra.
  • förbättra och fördjupa nulägesanalyser och andra analysunderlag både internt och i kontakt med målgrupperna.
  • stärka arbetet med att följa upp och utvärdera statsbidrag, skolutvecklingsinsatser samt styrdokumentsändringar.
  • genomföra registerbaserade fördjupningsstudier med avseende på boende- och skolsegregation.

Skolverket kommer fortsatt behöva analysera och överväga i vilken omfattning och på vilket sätt Segregationsbarometern kan komplettera eller ersätta de statistiska verktyg som idag används på myndigheten. För det krävs en mer djupgående utredning och konsekvensanalys.

Ladda ner som PDF

Utgiven år : 2022

Serie: Regeringsuppdrag

Diarienummer : 2022:953

Länk till denna sida:

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

För närvarande är det endast möjligt att beställa publikationer från serierna styrdokument och kommentarmaterial. Övriga publikationer tillhandahålls inte längre i tryckt format. I princip alla våra publikationer kan laddas ner digitalt.

De läroplaner och kommentarmaterial som går att köpa beställs via Norstedts Juridik. Endast de publikationer som listas på deras landningssidan finns att köpa som tryckta exemplar. De flesta kommentarmaterial finns endast i digitalt format.

Beställ styrdokument via Norstedts Juridik Länk till annan webbplats.


Kontakt

För frågor om innehållet i olika publikationer, vänd dig till Skolverkets upplysningstjänst. Länk till annan webbplats.

Vill du veta när det kommer en ny publikation? Prenumerera på Skolverkets nyhetsbrev.

Hittar du inte det du söker?

Vi gallrar med jämna mellanrum våra publikationer för att säkerställa att innehållet är aktuellt. Om du behöver ta del av bortplockat material kan du kontakta vår registrator, ange då publikationens titel.
e-post: registrator@skolverket.se


För närvarande är det endast möjligt att beställa publikationer från serierna styrdokument och kommentarmaterial. Övriga publikationer tillhandahålls inte längre i tryckt format. I princip alla våra publikationer kan laddas ner digitalt.

Läroplaner och kursplaner finns tillgängliga för beställning via Nordstedts Juridik. Länk till annan webbplats.

Köp- och leveransvillkor

Leveranser och fakturor för beställningar av läroplaner och kursplaner kommer från Norstedts Juridik.

Normalleveranser skickas som brev. Porto/frakt debiteras med den faktiska kostnaden. Vi kan leverera enligt andra önskemål på din begäran, extra kostnader kan då tillkomma. Kontakta vår publikationsservice för pris.

Beställningar skickas från vår distributör inom fem arbetsdagar från beställningsdatum, förutsatt att de beställda artiklarna finns i lager.

Betalning sker mot faktura inom 30 dagar från fakturadatum.

Vi debiterar inte någon separat fakturerings- eller expeditionsavgift.

Porto/frakt tillkommer alltid, även på gratismaterial.

Priser är angivna exklusive moms om inte annat anges.

Vi reserverar oss för prisändringar och för att material kan ha tagit slut efter beställningstillfället. Vid beställning som överstiger lagersaldot ger vi besked angående det via mejladressen som angavs vid beställningen.

Rabatter

Vid beställning av många exemplar av samma titel till samma leveransadress lämnas mängdrabatt på priset:

10 - 49 ex 5 % rabatt

50 eller fler ex 10 % rabatt