Bedömningsstöd i anpassade grundskolan

Redovisning av bedömningsstöd i svenska, svenska som andraspråk och matematik för årskurs 1 och 3 i anpassade grundskolan.

De reviderade bedömningsstöden för årskurs 1 och de nya för årskurs 3 ska vara ett verktyg för läraren att tidigt identifiera de elever som är i behov av extra anpassningar och särskilt stöd. Dessutom kan bedömningsstöden användas för att identifiera elever som behöver ytterligare utmaningar för att nå så långt som möjligt enligt utbildningens mål.

Skolverket har haft grupper med lärare, forskare och experter från SPSM som varit involverade i hela arbetsprocessen. 50 lärare i årskurs 3 och 17 lärare i årskurs 1 i anpassade grundskolan har prövat ut bedömningsstöden med sina elever, däribland sex lärare som har elever integrerade i grundskolan. Samtliga lärare och även 28 elever har intervjuats om sina erfarenheter av bedömningsstöden. I elevintervjuerna (se bilaga 5) framkom att det fanns behov av några förändringar och förtydliganden i utkasten utifrån elevernas perspektiv, bland annat att

  • poängtera genomförande i grupp
  • ta fram en alternativ bild för matematikuppgifterna
  • ta bort fasta talområden, såsom 0–10, i matematik eftersom de är begränsande
  • sovra bland faktatexterna i svenska och svenska som andraspråk.
Ladda ner som PDF

Utgiven år : 2023

Serie: Regeringsuppdrag

Diarienummer : 2022:408

Bilagor:

Länk till denna sida:

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

För närvarande är det endast möjligt att beställa publikationer från serierna styrdokument och kommentarmaterial. Övriga publikationer tillhandahålls inte längre i tryckt format. I princip alla våra publikationer kan laddas ner digitalt.

De läroplaner och kommentarmaterial som går att köpa beställs via Norstedts Juridik. Endast de publikationer som listas på deras landningssidan finns att köpa som tryckta exemplar. De flesta kommentarmaterial finns endast i digitalt format.

Beställ styrdokument via Norstedts Juridik Länk till annan webbplats.


Kontakt

För frågor om innehållet i olika publikationer, vänd dig till Skolverkets upplysningstjänst. Länk till annan webbplats.

Vill du veta när det kommer en ny publikation? Prenumerera på Skolverkets nyhetsbrev.

Hittar du inte det du söker?

Vi gallrar med jämna mellanrum våra publikationer för att säkerställa att innehållet är aktuellt. Om du behöver ta del av bortplockat material kan du kontakta vår registrator, ange då publikationens titel.
e-post: registrator@skolverket.se


För närvarande är det endast möjligt att beställa publikationer från serierna styrdokument och kommentarmaterial. Övriga publikationer tillhandahålls inte längre i tryckt format. I princip alla våra publikationer kan laddas ner digitalt.

Läroplaner och kursplaner finns tillgängliga för beställning via Nordstedts Juridik. Länk till annan webbplats.

Köp- och leveransvillkor

Leveranser och fakturor för beställningar av läroplaner och kursplaner kommer från Norstedts Juridik.

Normalleveranser skickas som brev. Porto/frakt debiteras med den faktiska kostnaden. Vi kan leverera enligt andra önskemål på din begäran, extra kostnader kan då tillkomma. Kontakta vår publikationsservice för pris.

Beställningar skickas från vår distributör inom fem arbetsdagar från beställningsdatum, förutsatt att de beställda artiklarna finns i lager.

Betalning sker mot faktura inom 30 dagar från fakturadatum.

Vi debiterar inte någon separat fakturerings- eller expeditionsavgift.

Porto/frakt tillkommer alltid, även på gratismaterial.

Priser är angivna exklusive moms om inte annat anges.

Vi reserverar oss för prisändringar och för att material kan ha tagit slut efter beställningstillfället. Vid beställning som överstiger lagersaldot ger vi besked angående det via mejladressen som angavs vid beställningen.

Rabatter

Vid beställning av många exemplar av samma titel till samma leveransadress lämnas mängdrabatt på priset:

10 - 49 ex 5 % rabatt

50 eller fler ex 10 % rabatt