Elevhälsa och stöd till elever inom komvux

Elevhälsan är inte reglerad för komvux, men en kartläggning visar på ett ökat antal elever i behov av stöd- och elevhälsoinsatser. Kommunerna har svårt att möta komvuxelevers behov, framför allt när det gäller behovet av specialpedagogiska och psykosociala insatser.

Vilka stöd- och elevhälsoinsatser som eleverna erbjuds skiljer sig åt mellan kommunerna. Därför skiljer det sig också hur väl kommunerna möter elevernas behov.

Det visar vår rapport Elevhälsa och stöd till elever inom komvux, som bygger på en enkätundersökning till samtliga huvudmän för komvux samt intervjuer med specialpedagoger, speciallärare och företrädare för verksamheterna.

Av rapporten framgår även att

  • det är svårt för komvux att fullt ut möta de distansstuderandes stödbehov
  • sex av tio kommuner erbjuder elevhälsa i viss utsträckning
  • elevernas behov bedöms inte mötas fullt ut
  • många önskar en utökad reglering av stöd och elevhälsa, men det finns en rad olika perspektiv som behöver vägas mot varandra, bland annat vilket ansvar andra aktörer har för att möta elevernas behov.
Ladda ner som PDF

Utgiven år : 2023

Serie: Regeringsuppdrag

Länk till denna sida:

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

För närvarande är det endast möjligt att beställa publikationer från serierna styrdokument och kommentarmaterial. Övriga publikationer tillhandahålls inte längre i tryckt format. I princip alla våra publikationer kan laddas ner digitalt.

De läroplaner och kommentarmaterial som går att köpa beställs via Norstedts Juridik. Endast de publikationer som listas på deras landningssidan finns att köpa som tryckta exemplar. De flesta kommentarmaterial finns endast i digitalt format.

Beställ styrdokument via Norstedts Juridik Länk till annan webbplats.


Kontakt

För frågor om innehållet i olika publikationer, vänd dig till Skolverkets upplysningstjänst. Länk till annan webbplats.

Vill du veta när det kommer en ny publikation? Prenumerera på Skolverkets nyhetsbrev.

Hittar du inte det du söker?

Vi gallrar med jämna mellanrum våra publikationer för att säkerställa att innehållet är aktuellt. Om du behöver ta del av bortplockat material kan du kontakta vår registrator, ange då publikationens titel.
e-post: registrator@skolverket.se


För närvarande är det endast möjligt att beställa publikationer från serierna styrdokument och kommentarmaterial. Övriga publikationer tillhandahålls inte längre i tryckt format. I princip alla våra publikationer kan laddas ner digitalt.

Läroplaner och kursplaner finns tillgängliga för beställning via Nordstedts Juridik. Länk till annan webbplats.

Köp- och leveransvillkor

Leveranser och fakturor för beställningar av läroplaner och kursplaner kommer från Norstedts Juridik.

Normalleveranser skickas som brev. Porto/frakt debiteras med den faktiska kostnaden. Vi kan leverera enligt andra önskemål på din begäran, extra kostnader kan då tillkomma. Kontakta vår publikationsservice för pris.

Beställningar skickas från vår distributör inom fem arbetsdagar från beställningsdatum, förutsatt att de beställda artiklarna finns i lager.

Betalning sker mot faktura inom 30 dagar från fakturadatum.

Vi debiterar inte någon separat fakturerings- eller expeditionsavgift.

Porto/frakt tillkommer alltid, även på gratismaterial.

Priser är angivna exklusive moms om inte annat anges.

Vi reserverar oss för prisändringar och för att material kan ha tagit slut efter beställningstillfället. Vid beställning som överstiger lagersaldot ger vi besked angående det via mejladressen som angavs vid beställningen.

Rabatter

Vid beställning av många exemplar av samma titel till samma leveransadress lämnas mängdrabatt på priset:

10 - 49 ex 5 % rabatt

50 eller fler ex 10 % rabatt