Information och stöd i genom­förandet av kombinations­utbildningar inom komvux

I den här redovisningen presenterar Skolverket de insatser som vi har genomfört i uppdraget. Redovisningen innehåller även en uppföljning av kombinations­utbildningar avseende antalet deltagande kommuner, utbildnings­inriktningar, genom­strömning, studieresultat och etablering efter avslutade studier.

Kombinationsutbildningar är yrkesutbildningar på gymnasial nivå i kombination med svenska för invandrare (sfi) eller svenska som andraspråk (sva) på grundläggande eller gymnasial nivå inom kommunal vuxenutbildning (komvux). Syftet med kombinationsutbildningar är att förkorta vägen till arbete för nyanlända genom att eleven lär sig svenska språket och ett yrke samtidigt. Studieresultaten för elever som läst kombinationsutbildningar är generellt sett bättre än studieresultaten för andra utrikesfödda som läser på komvux. Samtidigt är eleverna som avslutat kombinationsutbildningar etablerade på arbetsmarknaden i lägre utsträckning jämfört med andra utrikesfödda som avslutat yrkesutbildningar på komvux.

Under 2022 har vi erbjudit stöd och information till kommuner kring organisering och genomförande av kombinationsutbildningar i form av

  • webbseminarier
  • uppdragsutbildningar
  • nätverksträffar
  • information på Skolverkets webbplats
  • stöd i utveckling av arbetsplatsförlagt lärande (apl) inom kombinationsutbildningar.

Vi ser behov av fortsatt stöd till kommunerna bland annat genom nationella riktlinjer för hur kombinationsutbildningar ska organiseras och genomföras.

Ladda ner som PDF

Utgiven år : 2023

Serie: Regeringsuppdrag

Diarienummer : 2021:2069

Ämnesord:

Länk till denna sida:

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

För närvarande är det endast möjligt att beställa publikationer från serierna styrdokument och kommentarmaterial. Övriga publikationer tillhandahålls inte längre i tryckt format. I princip alla våra publikationer kan laddas ner digitalt.

De läroplaner och kommentarmaterial som går att köpa beställs via Norstedts Juridik. Endast de publikationer som listas på deras landningssidan finns att köpa som tryckta exemplar. De flesta kommentarmaterial finns endast i digitalt format.

Beställ styrdokument via Norstedts Juridik Länk till annan webbplats.


Kontakt

För frågor om innehållet i olika publikationer, vänd dig till Skolverkets upplysningstjänst. Länk till annan webbplats.

Vill du veta när det kommer en ny publikation? Prenumerera på Skolverkets nyhetsbrev.

Hittar du inte det du söker?

Vi gallrar med jämna mellanrum våra publikationer för att säkerställa att innehållet är aktuellt. Om du behöver ta del av bortplockat material kan du kontakta vår registrator, ange då publikationens titel.
e-post: registrator@skolverket.se


För närvarande är det endast möjligt att beställa publikationer från serierna styrdokument och kommentarmaterial. Övriga publikationer tillhandahålls inte längre i tryckt format. I princip alla våra publikationer kan laddas ner digitalt.

Läroplaner och kursplaner finns tillgängliga för beställning via Nordstedts Juridik. Länk till annan webbplats.

Köp- och leveransvillkor

Leveranser och fakturor för beställningar av läroplaner och kursplaner kommer från Norstedts Juridik.

Normalleveranser skickas som brev. Porto/frakt debiteras med den faktiska kostnaden. Vi kan leverera enligt andra önskemål på din begäran, extra kostnader kan då tillkomma. Kontakta vår publikationsservice för pris.

Beställningar skickas från vår distributör inom fem arbetsdagar från beställningsdatum, förutsatt att de beställda artiklarna finns i lager.

Betalning sker mot faktura inom 30 dagar från fakturadatum.

Vi debiterar inte någon separat fakturerings- eller expeditionsavgift.

Porto/frakt tillkommer alltid, även på gratismaterial.

Priser är angivna exklusive moms om inte annat anges.

Vi reserverar oss för prisändringar och för att material kan ha tagit slut efter beställningstillfället. Vid beställning som överstiger lagersaldot ger vi besked angående det via mejladressen som angavs vid beställningen.

Rabatter

Vid beställning av många exemplar av samma titel till samma leveransadress lämnas mängdrabatt på priset:

10 - 49 ex 5 % rabatt

50 eller fler ex 10 % rabatt