Redovisning av uppdrag om hur införandet av central rättning av digitala nationella prov kan tidigareläggas

Skolverket har haft regeringens uppdrag att utreda hur en tidigareläggning av central rättning av nationella prov kan införas. Proven som avses gäller svenska, svenska som andraspråk och engelska av de delprov som prövar skriftlig produktion.

Skolverkets bedömning är att införandet av central rättning kan påbörjas högst ett år tidigare jämfört med det förslag till införande som Skolverket lämnade 2022. Det skulle innebära att central rättning av nationella prov i svenska kurs 3, svenska som andraspråk kurs 3 och engelska kurs 6 införs höstterminen 2026 avseende prov i gymnasieskolan och vårterminen 2028 avseende prov i årskurs 9. Motivet till att Skolverket gör bedömningen att en tidigareläggning med ett helt år skulle kunna vara möjlig, är att införandet bör inledas på hösten då det är färre nationella prov som ska bedömas. Ett sådant tidigareläggande är dock behäftat med betydande risker när det gäller möjligheter till tester av central bedömning, förberedelser för bemanning med centrala bedömare och uppbyggnad av Skolverkets organisation för central rättning.

Ladda ner som PDF

Utgiven år : 2023

Serie: Regeringsuppdrag

Länk till denna sida:

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

För närvarande är det endast möjligt att beställa publikationer från serierna styrdokument och kommentarmaterial. Övriga publikationer tillhandahålls inte längre i tryckt format. I princip alla våra publikationer kan laddas ner digitalt.

De läroplaner och kommentarmaterial som går att köpa beställs via Norstedts Juridik. Endast de publikationer som listas på deras landningssidan finns att köpa som tryckta exemplar. De flesta kommentarmaterial finns endast i digitalt format.

Beställ styrdokument via Norstedts Juridik Länk till annan webbplats.


Kontakt

För frågor om innehållet i olika publikationer, vänd dig till Skolverkets upplysningstjänst. Länk till annan webbplats.

Vill du veta när det kommer en ny publikation? Prenumerera på Skolverkets nyhetsbrev.

Hittar du inte det du söker?

Vi gallrar med jämna mellanrum våra publikationer för att säkerställa att innehållet är aktuellt. Om du behöver ta del av bortplockat material kan du kontakta vår registrator, ange då publikationens titel.
e-post: registrator@skolverket.se


För närvarande är det endast möjligt att beställa publikationer från serierna styrdokument och kommentarmaterial. Övriga publikationer tillhandahålls inte längre i tryckt format. I princip alla våra publikationer kan laddas ner digitalt.

Läroplaner och kursplaner finns tillgängliga för beställning via Nordstedts Juridik. Länk till annan webbplats.

Köp- och leveransvillkor

Leveranser och fakturor för beställningar av läroplaner och kursplaner kommer från Norstedts Juridik.

Normalleveranser skickas som brev. Porto/frakt debiteras med den faktiska kostnaden. Vi kan leverera enligt andra önskemål på din begäran, extra kostnader kan då tillkomma. Kontakta vår publikationsservice för pris.

Beställningar skickas från vår distributör inom fem arbetsdagar från beställningsdatum, förutsatt att de beställda artiklarna finns i lager.

Betalning sker mot faktura inom 30 dagar från fakturadatum.

Vi debiterar inte någon separat fakturerings- eller expeditionsavgift.

Porto/frakt tillkommer alltid, även på gratismaterial.

Priser är angivna exklusive moms om inte annat anges.

Vi reserverar oss för prisändringar och för att material kan ha tagit slut efter beställningstillfället. Vid beställning som överstiger lagersaldot ger vi besked angående det via mejladressen som angavs vid beställningen.

Rabatter

Vid beställning av många exemplar av samma titel till samma leveransadress lämnas mängdrabatt på priset:

10 - 49 ex 5 % rabatt

50 eller fler ex 10 % rabatt