Redovisning av uppdrag om statsbidrag för lärcentrum 2022

Den här redovisningen behandlar omfattning och användning av statsbidrag för lärcentrum bidragsåret 2022 enligt förordning (2017:1303) om statsbidrag för lärcentrum.

Statsbidrag för lärcentrum infördes 2018 och kan sökas av kommunala huvudmän i samverkan. Anslaget för bidragsåret 2022 var 90 000 000 kronor. Totalt ansökte huvudmännen om statsbidrag för 151 284 898 kronor, ett söktryck på cirka 168 % av disponibla medel. 47 ansökningar om statsbidrag inkom och i dessa ingick totalt 199 kommuner och kommunalförbund.

Statsbidrag beviljades helt eller delvis för 38 ansökningar och totalt 90 000 000 kronor betalades ut. Av de projekt som beviljades innefattade många inköp av teknisk- och digital utrustning i syfte att erbjuda fjärr- och distansutbildning eller för att genomföra utbildning eller studier på plats på ett lärcentrum. Andra projekt kretsade kring att utveckla och erbjuda stöd till elever både på plats och digitalt. En handfull projekt handlade om att utveckla insatser till specifika elevgrupper (exempelvis nyanlända eller lågutbildade) eller insatser för att utveckla helt nya lärcentrum.

Huvudmännen nyttjade 86 962 067 kronor av det beviljade statsbidraget. Detta medförde en nyttjandegrad på 97 %. Nyttjandegraden har ökat något från 95 % 2021.

I bilaga 1 finns en sammanställning med uppgifter från ansökan och redovisning avseende bidragsåret 2022 (exempelvis sökt belopp, beviljat belopp och redovisat belopp för respektive bidragsmottagare). I bilaga 2 finns en sammanställning över vilka kommuner som samverkat under 2022.

Ladda ner som PDF

Utgiven år : 2023

Serie: Regeringsuppdrag

Bilagor:

Länk till denna sida:

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

För närvarande är det endast möjligt att beställa publikationer från serierna styrdokument och kommentarmaterial. Övriga publikationer tillhandahålls inte längre i tryckt format. I princip alla våra publikationer kan laddas ner digitalt.

De läroplaner och kommentarmaterial som går att köpa beställs via Norstedts Juridik. Endast de publikationer som listas på deras landningssidan finns att köpa som tryckta exemplar. De flesta kommentarmaterial finns endast i digitalt format.

Beställ styrdokument via Norstedts Juridik Länk till annan webbplats.


Kontakt

För frågor om innehållet i olika publikationer, vänd dig till Skolverkets upplysningstjänst. Länk till annan webbplats.

Vill du veta när det kommer en ny publikation? Prenumerera på Skolverkets nyhetsbrev.

Hittar du inte det du söker?

Vi gallrar med jämna mellanrum våra publikationer för att säkerställa att innehållet är aktuellt. Om du behöver ta del av bortplockat material kan du kontakta vår registrator, ange då publikationens titel.
e-post: registrator@skolverket.se


För närvarande är det endast möjligt att beställa publikationer från serierna styrdokument och kommentarmaterial. Övriga publikationer tillhandahålls inte längre i tryckt format. I princip alla våra publikationer kan laddas ner digitalt.

Läroplaner och kursplaner finns tillgängliga för beställning via Nordstedts Juridik. Länk till annan webbplats.

Köp- och leveransvillkor

Leveranser och fakturor för beställningar av läroplaner och kursplaner kommer från Norstedts Juridik.

Normalleveranser skickas som brev. Porto/frakt debiteras med den faktiska kostnaden. Vi kan leverera enligt andra önskemål på din begäran, extra kostnader kan då tillkomma. Kontakta vår publikationsservice för pris.

Beställningar skickas från vår distributör inom fem arbetsdagar från beställningsdatum, förutsatt att de beställda artiklarna finns i lager.

Betalning sker mot faktura inom 30 dagar från fakturadatum.

Vi debiterar inte någon separat fakturerings- eller expeditionsavgift.

Porto/frakt tillkommer alltid, även på gratismaterial.

Priser är angivna exklusive moms om inte annat anges.

Vi reserverar oss för prisändringar och för att material kan ha tagit slut efter beställningstillfället. Vid beställning som överstiger lagersaldot ger vi besked angående det via mejladressen som angavs vid beställningen.

Rabatter

Vid beställning av många exemplar av samma titel till samma leveransadress lämnas mängdrabatt på priset:

10 - 49 ex 5 % rabatt

50 eller fler ex 10 % rabatt