Slutredovisning av tidiga och samordnade insatser för barn och unga

Skolverket och Socialstyrelsen har under 2017–2023 följt och gett stöd till drygt 40 utvecklingsarbeten (cirka 90 kommuner och 16 regioner) med vars hjälp olika framgångsfaktorer och hinder för samverkansarbetet har identifierats.

När barn och unga är i behov av insatser från flera aktörer är det centralt med en väl utvecklad och fungerande samverkan. Om ansvarsfördelningen är otydlig kan det påverka barns och ungas möjligheter att få rätt insatser i tid. Det här har varit utgångspunkten i reregeringsupdraget om TSI som Skolverket och Socialstyrelsen har haft under 20172023. Som en del av regeringsuppdraget har det ingått att identifiera framgångsfaktorer samt juridiska och strukturella hinder för samverkan. Skolverket och Socialstyrelsen har gjort detta genom att följa och ge stöd till 40 utvecklingsarbeten med fokus på tidiga och samordnade insatser till barn och unga, som funnits i ca 90 kommuner och 16 regioner. En delredovisning lämnades den 16 juni 2023. Denna slutredovisning är inriktad på spridningen av uppdraget och är ett komplement till delredovisningen.

Under 2024 kommer Skolverket och Socialstyrelsen att arbeta vidare med att sprida erfarenheterna från TSI-satsningen och det stöd som har tagits fram, däribland TSI-boken.

Ladda ner som PDF

Utgiven år : 2023

Serie: Regeringsuppdrag

Ämnesord:

Länk till denna sida:

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

För närvarande är det endast möjligt att beställa publikationer från serierna styrdokument och kommentarmaterial. Övriga publikationer tillhandahålls inte längre i tryckt format. I princip alla våra publikationer kan laddas ner digitalt.

De läroplaner och kommentarmaterial som går att köpa beställs via Norstedts Juridik. Endast de publikationer som listas på deras landningssidan finns att köpa som tryckta exemplar. De flesta kommentarmaterial finns endast i digitalt format.

Beställ styrdokument via Norstedts Juridik Länk till annan webbplats.


Kontakt

För frågor om innehållet i olika publikationer, vänd dig till Skolverkets upplysningstjänst. Länk till annan webbplats.

Vill du veta när det kommer en ny publikation? Prenumerera på Skolverkets nyhetsbrev.

Hittar du inte det du söker?

Vi gallrar med jämna mellanrum våra publikationer för att säkerställa att innehållet är aktuellt. Om du behöver ta del av bortplockat material kan du kontakta vår registrator, ange då publikationens titel.
e-post: registrator@skolverket.se


För närvarande är det endast möjligt att beställa publikationer från serierna styrdokument och kommentarmaterial. Övriga publikationer tillhandahålls inte längre i tryckt format. I princip alla våra publikationer kan laddas ner digitalt.

Läroplaner och kursplaner finns tillgängliga för beställning via Nordstedts Juridik. Länk till annan webbplats.

Köp- och leveransvillkor

Leveranser och fakturor för beställningar av läroplaner och kursplaner kommer från Norstedts Juridik.

Normalleveranser skickas som brev. Porto/frakt debiteras med den faktiska kostnaden. Vi kan leverera enligt andra önskemål på din begäran, extra kostnader kan då tillkomma. Kontakta vår publikationsservice för pris.

Beställningar skickas från vår distributör inom fem arbetsdagar från beställningsdatum, förutsatt att de beställda artiklarna finns i lager.

Betalning sker mot faktura inom 30 dagar från fakturadatum.

Vi debiterar inte någon separat fakturerings- eller expeditionsavgift.

Porto/frakt tillkommer alltid, även på gratismaterial.

Priser är angivna exklusive moms om inte annat anges.

Vi reserverar oss för prisändringar och för att material kan ha tagit slut efter beställningstillfället. Vid beställning som överstiger lagersaldot ger vi besked angående det via mejladressen som angavs vid beställningen.

Rabatter

Vid beställning av många exemplar av samma titel till samma leveransadress lämnas mängdrabatt på priset:

10 - 49 ex 5 % rabatt

50 eller fler ex 10 % rabatt