Utbildning för lärare i syfte att ge utökad behörighet – Lärarlyftet 2022

Skolverket har i uppdrag att erbjuda utbildning för lärare, det så kallade Lärarlyftet. Uppdraget syftar till att lärare genom utbildning ska kunna bli behöriga i ytterligare skolformer, ämnen, årskurser samt undervisning avseende särskilt stöd. Uppdraget omfattar både behörighetsgivande ämneskurser och speciallärarutbildning som leder till speciallärarexamen.

Under 2022 har 3 791 lärare, vid 21 lärosäten, deltagit i någon av de 239 kurser och utbildningar som pågått inom ramen för Lärarlyftet. 83 % av deltagarna i de behörighetsgivande ämneskurserna och 90 % av deltagarna i speciallärarutbildningarna är anställda av offentlig huvudman. Även om kurs- och utbildningsutbudet präglas av geografisk spridning återfinns de flesta deltagarna i de tre storstadsregionerna.

Av de lärare som har läst någon kurs som avslutats under 2022 har 51,4 % fullföljt med godkänt resultat och 704 personer har kunnat få ytterligare behörighet i sin lärarlegitimation. Kostnaderna för genomförandet av Lärarlyftet var år 2022 113,3 mnkr.

Ladda ner som PDF

Utgiven år : 2023

Serie: Regeringsuppdrag

Länk till denna sida:

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

För närvarande är det endast möjligt att beställa publikationer från serierna styrdokument och kommentarmaterial. Övriga publikationer tillhandahålls inte längre i tryckt format. I princip alla våra publikationer kan laddas ner digitalt.

De läroplaner och kommentarmaterial som går att köpa beställs via Norstedts Juridik. Endast de publikationer som listas på deras landningssidan finns att köpa som tryckta exemplar. De flesta kommentarmaterial finns endast i digitalt format.

Beställ styrdokument via Norstedts Juridik Länk till annan webbplats.


Kontakt

För frågor om innehållet i olika publikationer, vänd dig till Skolverkets upplysningstjänst. Länk till annan webbplats.

Vill du veta när det kommer en ny publikation? Prenumerera på Skolverkets nyhetsbrev.

Hittar du inte det du söker?

Vi gallrar med jämna mellanrum våra publikationer för att säkerställa att innehållet är aktuellt. Om du behöver ta del av bortplockat material kan du kontakta vår registrator, ange då publikationens titel.
e-post: registrator@skolverket.se


För närvarande är det endast möjligt att beställa publikationer från serierna styrdokument och kommentarmaterial. Övriga publikationer tillhandahålls inte längre i tryckt format. I princip alla våra publikationer kan laddas ner digitalt.

Läroplaner och kursplaner finns tillgängliga för beställning via Nordstedts Juridik. Länk till annan webbplats.

Köp- och leveransvillkor

Leveranser och fakturor för beställningar av läroplaner och kursplaner kommer från Norstedts Juridik.

Normalleveranser skickas som brev. Porto/frakt debiteras med den faktiska kostnaden. Vi kan leverera enligt andra önskemål på din begäran, extra kostnader kan då tillkomma. Kontakta vår publikationsservice för pris.

Beställningar skickas från vår distributör inom fem arbetsdagar från beställningsdatum, förutsatt att de beställda artiklarna finns i lager.

Betalning sker mot faktura inom 30 dagar från fakturadatum.

Vi debiterar inte någon separat fakturerings- eller expeditionsavgift.

Porto/frakt tillkommer alltid, även på gratismaterial.

Priser är angivna exklusive moms om inte annat anges.

Vi reserverar oss för prisändringar och för att material kan ha tagit slut efter beställningstillfället. Vid beställning som överstiger lagersaldot ger vi besked angående det via mejladressen som angavs vid beställningen.

Rabatter

Vid beställning av många exemplar av samma titel till samma leveransadress lämnas mängdrabatt på priset:

10 - 49 ex 5 % rabatt

50 eller fler ex 10 % rabatt