Vid sidan av eller mitt i? - om undervisningen för sent anlända elever i grund- och gymnasieskolan

Stödmaterial för skolors och kommuners arbete med sent anlända barn och ungdomar.

Arbetet med sent anlända elever i skolan behöver uppmärksammas i högre utsträckning än vad som skett, både på nationell som lokal nivå. Kunskapen om vilken undervisning eleverna får, hur den organiseras och vilka arbetssätt som tillämpas är generellt sett låg. Myndigheten för skolutveckling har därför under 2004 genomfört en kartläggning av såväl de sent anlända elevernas resultat som kommuners och skolors arbetssätt och organisation. Ett trettiotal kommuner i hela landet har bidragit med sina erfarenheter. Mycket av den kunskap och de lärdomar som dessa kommuner delat med sig av ligger till grund för de slutsatser som presenteras i materialet. Förhoppningen är att dessa erfarenheter ska kunna vara användbara för andra när de planerar utformningen av sitt arbete. Det här stödmaterialet analyserar vad som utmärker god kvalitet för verksamheten och sammanfattar ett antal framgångsfaktorer i arbetet med sent anlända elever. Syftet med boken är att utgöra ett stöd för lärare och rektorer i grund- och gymnasieskolan samt för tjänstemän och politiker i kommuner, i arbetet med att utveckla och förbättra kvaliteten på undervisningen och för att hitta nya och andra sätt att organisera sin verksamhet på. Projektledare och skribent av rapporten har Fredrik Modigh varit. Medverkat i arbetet har också Mai Beijer, Mats Wennerholm och Inger Bergendorff.

Publikationen har utgått

Utgiven år : 2005

Serie: Stödmaterial

Ämnesord:

Länk till denna sida:

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

För närvarande är det endast möjligt att beställa publikationer från serierna styrdokument och kommentarmaterial. Övriga publikationer tillhandahålls inte längre i tryckt format. I princip alla våra publikationer kan laddas ner digitalt.

De läroplaner och kommentarmaterial som går att köpa beställs via Norstedts Juridik. Endast de publikationer som listas på deras landningssidan finns att köpa som tryckta exemplar. De flesta kommentarmaterial finns endast i digitalt format.

Beställ styrdokument via Norstedts Juridik Länk till annan webbplats.


Kontakt

För frågor om innehållet i olika publikationer, vänd dig till Skolverkets upplysningstjänst. Länk till annan webbplats.

Vill du veta när det kommer en ny publikation? Prenumerera på Skolverkets nyhetsbrev.

Hittar du inte det du söker?

Vi gallrar med jämna mellanrum våra publikationer för att säkerställa att innehållet är aktuellt. Om du behöver ta del av bortplockat material kan du kontakta vår registrator, ange då publikationens titel.
e-post: registrator@skolverket.se


För närvarande är det endast möjligt att beställa publikationer från serierna styrdokument och kommentarmaterial. Övriga publikationer tillhandahålls inte längre i tryckt format. I princip alla våra publikationer kan laddas ner digitalt.

Läroplaner och kursplaner finns tillgängliga för beställning via Nordstedts Juridik. Länk till annan webbplats.

Köp- och leveransvillkor

Leveranser och fakturor för beställningar av läroplaner och kursplaner kommer från Norstedts Juridik.

Normalleveranser skickas som brev. Porto/frakt debiteras med den faktiska kostnaden. Vi kan leverera enligt andra önskemål på din begäran, extra kostnader kan då tillkomma. Kontakta vår publikationsservice för pris.

Beställningar skickas från vår distributör inom fem arbetsdagar från beställningsdatum, förutsatt att de beställda artiklarna finns i lager.

Betalning sker mot faktura inom 30 dagar från fakturadatum.

Vi debiterar inte någon separat fakturerings- eller expeditionsavgift.

Porto/frakt tillkommer alltid, även på gratismaterial.

Priser är angivna exklusive moms om inte annat anges.

Vi reserverar oss för prisändringar och för att material kan ha tagit slut efter beställningstillfället. Vid beställning som överstiger lagersaldot ger vi besked angående det via mejladressen som angavs vid beställningen.

Rabatter

Vid beställning av många exemplar av samma titel till samma leveransadress lämnas mängdrabatt på priset:

10 - 49 ex 5 % rabatt

50 eller fler ex 10 % rabatt