Att läsa och skriva - forskning och erfarenhet

Att läsa och skriva - forskning och beprövad erfarenhet.
Publikationen har utgått.

Att läsa och skriva - forskning och beprövad erfarenhet ges nu ut både som bok och i nätversion, lätt reviderad och uppdaterad. Den innehåller fem kapitel som behandlar olika aspekter på läsning och skrivning. De två inledande kapitlen fokuserar språket som kommunikationsmedel och den funktion läsning och skrivning har i dag. Vad innebär exempelvis det vidgade textbegreppet, vad menas med textrörlighet, hur går det till att lära sig läsa och skriva och hur påverkar nya medier och förändringar i omvärlden barns och ungdomars läsande och skrivande? Modersmål och svenska som andraspråk är titeln på det tredje kapitlet som behandlar frågor om hur barn tillägnar sig majoritets- respektive minoritetsspråk, hur lärande går till för elever med flera språk och modersmålets roll för inlärning och identitet. I nästa kapitel, med rubriken Läs- och skrivsvårigheter, riktas uppmärksamheten mot barn i behov av särskilt stöd i sin läs- och skrivutveckling. Svårigheter med att lära sig läsa och skriva kan vara av olika slag, de måste uppmärksammas tidigt och den stödjande undervisningen anpassas väl för att eleverna ska få rätt hjälp. I det sista kapitlet, Pedagogiska konsekvenser, diskuteras pedagogiken ur många perspektiv. Vad är det egentligen som behövs för att alla barn kan komma till sin rätt i skolan? Vilka pedagogiska möjligheter finns? Hur mycket betyder stimulans, klassens storlek och skolans utrustning? Och framför allt - vad betyder läraren? Boken riktar sig till pedagoger, lärarutbildare och lärarstuderande och är givande för alla professionella som arbetar med skolutveckling. Den är också intressant för föräldrar och andra som intresserar sig för det fantastiska redskap för kommunikation och lärande som språk innebär!

Publikationen har utgått

Utgiven år : 2007

Serie: Stödmaterial

Ämnesord:

Länk till denna sida:

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

För närvarande är det endast möjligt att beställa publikationer från serierna styrdokument och kommentarmaterial. Övriga publikationer tillhandahålls inte längre i tryckt format. I princip alla våra publikationer kan laddas ner digitalt.

De läroplaner och kommentarmaterial som går att köpa beställs via Norstedts Juridik. Endast de publikationer som listas på deras landningssidan finns att köpa som tryckta exemplar. De flesta kommentarmaterial finns endast i digitalt format.

Beställ styrdokument via Norstedts Juridik Länk till annan webbplats.


Kontakt

För frågor om innehållet i olika publikationer, vänd dig till Skolverkets upplysningstjänst. Länk till annan webbplats.

Vill du veta när det kommer en ny publikation? Prenumerera på Skolverkets nyhetsbrev.

Hittar du inte det du söker?

Vi gallrar med jämna mellanrum våra publikationer för att säkerställa att innehållet är aktuellt. Om du behöver ta del av bortplockat material kan du kontakta vår registrator, ange då publikationens titel.
e-post: registrator@skolverket.se


För närvarande är det endast möjligt att beställa publikationer från serierna styrdokument och kommentarmaterial. Övriga publikationer tillhandahålls inte längre i tryckt format. I princip alla våra publikationer kan laddas ner digitalt.

Läroplaner och kursplaner finns tillgängliga för beställning via Nordstedts Juridik. Länk till annan webbplats.

Köp- och leveransvillkor

Leveranser och fakturor för beställningar av läroplaner och kursplaner kommer från Norstedts Juridik.

Normalleveranser skickas som brev. Porto/frakt debiteras med den faktiska kostnaden. Vi kan leverera enligt andra önskemål på din begäran, extra kostnader kan då tillkomma. Kontakta vår publikationsservice för pris.

Beställningar skickas från vår distributör inom fem arbetsdagar från beställningsdatum, förutsatt att de beställda artiklarna finns i lager.

Betalning sker mot faktura inom 30 dagar från fakturadatum.

Vi debiterar inte någon separat fakturerings- eller expeditionsavgift.

Porto/frakt tillkommer alltid, även på gratismaterial.

Priser är angivna exklusive moms om inte annat anges.

Vi reserverar oss för prisändringar och för att material kan ha tagit slut efter beställningstillfället. Vid beställning som överstiger lagersaldot ger vi besked angående det via mejladressen som angavs vid beställningen.

Rabatter

Vid beställning av många exemplar av samma titel till samma leveransadress lämnas mängdrabatt på priset:

10 - 49 ex 5 % rabatt

50 eller fler ex 10 % rabatt