Aktuell information om Gy25

Här hittar du aktuell information om Gy25 som gäller gymnasieskolan, anpassade gymnasieskolan, komvux på gymnasial nivå och komvux som anpassad utbildning på gymnasial nivå.

Beslutade ämnesplaner

Regeringen fattade beslut om de gymnasiegemensamma ämnena i gymnasieskolan och för komvux på gymnasial nivå i december 2023. Nu är alla ämnesplaner beslutade och publicerade. Den sista omgången innehåller: gymnasieingenjör (vidareutbildning i form av ett fjärde tekniskt år), yrkesdansarutbildningen, modersmål och ämnesplaner för de fem nationella minoritetsspråken. Du hittar dessa under "Beslutade ämnesplaner" under respektive utbildning.

Sök efter ämnesplaner

Du kan nu hitta ämnesplanerna för Gy25 i sökfunktionen. Vi lägger in ämnesplanerna allt eftersom de blir beslutade. Du måste först klicka i ”kommande ämnesplaner och nivåer” och sedan söka på ämnesplanens nya namn.

Nedan hittar du alla beslutade ämnesplaner. I de fall ett ämne bytt namn anges inom parentes () namn på ämne i Gy11. Inom parentes anges också om ämnet är helt nytt.

Gymnasieskolan

 • engelska
 • historia
 • idrott och hälsa
 • matematik
 • naturkunskap
 • religionskunskap
 • samhällskunskap
 • svenska
 • svenska som andraspråk
 • administration
 • affärskommunikation
 • akrobatik (cirkus)
 • aktiviteter och upplevelser (aktiviteter och värdskap)
 • aktivitetsledarskap (pedagogik)
 • akut omhändertagande (hälso- och sjukvård)
 • allmän järnvägsteknik (järnvägsteknik)
 • animation
 • anläggning
 • anläggningsmaskinsteknik (nytt ämne)
 • arkitektur
 • artificiell intelligens (nytt ämne)
 • ATV- och motorcykelteknik
 • automationsteknik (mät-, styr- och reglerteknik)
 • automatiserade processer (nytt ämne)
 • automatiserade system
 • avel och hästuppfödning (Hästkunskap)
 • bageri (bageri- och konditorkunskap)
 • bandschaktare (mobila arbetsmaskiner)
 • banskötsel för hästsport
 • barberare – fördjupning
 • barberare – teknik
 • barn- och ungdomsvård
 • barteknik och ansvarsfull alkoholservering (dryckeskunskap)
 • beläggning
 • berghantering
 • besöksnäringen (aktiviteter och värdskap)
 • betong, bevakning (brand, bevakning och säkerhet)
 • bevarandebiologi (biologi – naturbruk)
 • bild
 • bild – konstnärlig fördjupning (bild)
 • bild och visualisering (nytt ämne)
 • bildteori
 • biodling
 • biologi
 • biologi i vattenmiljöer
 • bioteknik
 • brandskydd (brand, bevakning och säkerhet)
 • bruksspel och ackompanjemang (musik)
 • brödbaserade caféluncher (bageri- och konditorkunskap)
 • bussteknik
 • bygg och anläggning
 • byggnadsplåtslageri (plåtslageri)
 • byggnadsunderhåll inom naturbruk (Naturbrukets byggnader)
 • byggnadsverk
 • cad
 • cam (datorstyrd produktion)
 • charkuteri (charkuterikunskap)
 • choklad och konfektyr (bageri- och konditorkunskap)
 • cirkus
 • dans – konstnärlig fördjupning (dansteknik)
 • dansgestaltning
 • dansorientering
 • dansteknik
 • dansteori
 • dator- och kommunikationsteknik
 • datorstyrd produktion
 • den unga hästens utveckling (Hästkunskap)
 • design, digital mönsterhantering
 • digitalt skapande
 • distribuerade styrsystem (mät-, styr- och reglersystem)
 • djur för forskningsändamål
 • djur i zoohandel (djur)
 • djurhållning – häst (djur)
 • djurhållning – lantbruksdjur (djur)
 • djurhållning – sällskapsdjur (djur)
 • djurtransporter (godstransporter)
 • djurparksdjur
 • djurvård inom djurens hälso- och sjukvård
 • driftsäkerhet (driftsäkerhet och underhåll)
 • driftteknik (nytt ämne))
 • däckstjänst
 • ekologi i naturbruksmiljöer (biologi – naturbruk)
 • eldistributionsteknik
 • elektriska kretsar (nytt ämne)
 • elektronik
 • elektronikproduktion
 • ellära
 • elmotordrivsystem
 • elmätteknik
 • elteknik (elektroteknik)
 • elteknik – järnväg (elteknik – järnväg)
 • engelska för döva
 • energiteknik
 • ensemble (musik)
 • ensemble – konstnärlig fördjupning (musik)
 • entreprenörskap
 • entreprenörskap och företagande
 • estetisk kommunikation
 • eurytmi
 • eventteknik
 • exponering (utställningsdesign)
 • fackteckning och design (formgivning)
 • fartygsbefäl (Däckstjänst)
 • fartygsteknik
 • fartygsunderhåll (El- och verkstadsteknik)
 • fastighetsautomation
 • fastighetssystem (nytt ämne)
 • fastighetsförvaltning
 • fastighetsteknik (fastighetsservice)
 • film- och tv-produktion
 • filmkunskap (konst och kultur)
 • filosofi
 • finsnickeri – fördjupning (Hantverk/Hantverkskunskap)
 • finsnickeri – teknik (Hantverk/Hantverkskunskap)
 • fiske
 • fiske- och vattenvård
 • florist – fördjupning (Hantverk/Hantverkskunskap)
 • florist – teknik och komposition (Hantverk/Hantverkskunskap)
 • florist – komposition och försäljning (Hantverk/Hantverkskunskap)
 • flyg – ellära, elektronik och digitalteknik (Ellära och digitalteknik – flyg)
 • flyg – kolvmotorer (Kolvmotorer – flyg)
 • flyg – plåtreparationer (Nytt ämne)
 • flyg – yrkesteknik (Yrkesteknik – flyg)
 • flyg – underhållsteknik (Underhållsteknik – flyg)
 • flyg – kompositreparationer (Nytt ämne)
 • flyg – gasturbinmotorer (Gasturbinmotorer – flyg)
 • flygplansteknik
 • flygplatsteknik
 • fordon – elektronik och mjukvara (Nytt ämne)
 • fordon och transport (fordons- och transportbranschen)
 • fordonskombinationer – godstransporter (transportteknik)
 • fordonskombinationer – persontransporter (transportteknik)
 • fordonslackering (lackeringsteknik)
 • fordonslackeringsteknik (lackeringsteknik)
 • fordonslackeringsteknik – plastreparationer (lackeringsteknik)
 • fordonslackeringsteknik – småreparationer (lackeringsteknik)
 • formgivning
 • fotografisk bild
 • frisör – behandling (hantverk/hantverkskunskap)
 • frisör – fördjupning(hantverk/hantverkskunskap)
 • frisör – teknik (hantverk/hantverkskunskap)
 • fritid och friskvård (fritids- och friskvårdsverksamheter)
 • fritidsanläggningars skötsel och drift (fritids- och frisvårdsverksamheter)
 • fritidskunskap (fritids-och friskvårdsverksamheter)
 • frukost- och bufféservering (servering)
 • funktionsförmåga och funktionsnedsättning
 • fysik
 • fysik – fördjupning
 • fysisk teater (teater)
 • färskvaror och delikatesser (mat och butik)
 • företagsekonomi
 • förskolans och fritidshemmets arbete (pedagogik)
 • försäljning och kundservice
 • gassvetsning och rör (VVS – installation)
 • gemensam ämnesplan för ämnen inom instrument eller sång (Instrument eller sång)
 • gemensam ämnesplan för ämnen inom moderna språk – nybörjare (Moderna språk, kurs 1)
 • gemensam ämnesplan för ämnen inom moderna språk – fortsättning (Moderna språk, kurs 3–4)
 • gemensam ämnesplan för ämnen inom moderna språk – fördjupning (Moderna språk, kurs 5–7)
 • gemensam ämnesplan för ämnen inom moderna språk – grund (Moderna språk, kurs 2)
 • geografi
 • gerontologi och geriatrik
 • glasarbete (Hantverk/Hantverkskunskap)
 • glasförädling (Hantverk/Hantverkskunskap)
 • glasblåsning (Hantverk/Hantverkskunskap)
 • glasteknik (husbyggnad – specialyrken)
 • godshantering – fordonsmonterad kran (godstransporter)
 • godshantering – hjullastare (godshantering)
 • godshantering – truck (godshantering)
 • godstransporter
 • godstransporter – anläggning (godstransporter)
 • godstransporter – container och återvinning (godstransporter)
 • godstransporter – distribution och fjärr (godstransporter)
 • godstransporter – skog (godstransporter)
 • godstransporter – specialtransport (godstransporter)
 • godstransporter – sug- och spolbil (godstransporter)
 • godstransporter – tank och bulk (godstransporter)
 • godstransporter – vux (godstransporter)
 • golvläggning
 • grafisk illustration (grafisk kommunikation)
 • grafisk kommunikation
 • grafisk produktion
 • grundläggande vård och omsorg
 • gränssnittsdesign
 • grävmaskiner (mobila arbetsmaskiner)
 • grönyte- och småmaskinsteknik
 • guidning i naturbruksmiljöer (Naturguidning)
 • guldsmed – fördjupning (Hantverk/Hantverkskunskap)
 • guldsmed – teknik (Hantverk/Hantverkskunskap)
 • guldsmed – specialteknik (Hantverk/Hantverkskunskap)
 • handel
 • handel och hållbar utveckling
 • handledning i vård och omsorg (pedagogik i vård och omsorg)
 • helikopterteknik
 • hjullastare (mobila arbetsmaskiner)
 • hjulutrustningsteknik
 • humanistiska och samhällsvetenskaplig specialisering
 • hundkunskap
 • husbyggnad
 • husvagns- och husbilsteknik
 • hållbar produktion
 • hållbar turism (reseproduktion och marknadsföring)
 • hållbart samhällsbyggande (hållbart samhälle)
 • håltagning (husbyggnad – specialyrken)
 • hår och makeup – fortsättning (hantverk/hantverkskunskap)
 • hår och makeup – fördjupning (hantverk/hantverkskunskap)
 • hårstyling och makeupteknik (hantverk/hantverkskunskap)
 • hårvård och salongskunskap (nytt ämne)
 • hälsa och välbefinnande (Nytt ämne)
 • hälso- och sjukvård
 • hälsopedagogik (hälsa)
 • hästkunskap
 • hästsportanläggningars skötsel och drift (Naturbrukets byggnader)

 • industriautomation
 • industriell elmotorstyrning (installationsteknik)
 • industriell mätteknik (produktionsutrustning)
 • industriell produktion (industritekniska processer)
 • industriella interna transporter (produktionsutrustning)
 • industriisolering (tekniska isolering)
 • industrirörteknik
 • industriteknisk fördjupning
 • industritekniska processer
 • information och kommunikation
 • informationsteknik (nytt ämne)
 • informationsteknik i automatiserade system (dator- och kommunikationsteknik)
 • inköp (inköp och logistik)
 • installationsteknik
 • internationell ekonomi (samhällskunskap)
 • internationella relationer (samhällskunskap)
 • internationellt arbete (människan)
 • jakt och viltvård (skog, mark och vatten)
 • journalistiskt skrivande (nytt ämne)
 • juridik
 • järnvägsbyggnad
 • kattkunskap (nytt ämne)
 • kemi
 • kinesiska – nybörjare (Kinesiska, kurs 1)
 • kinesiska – fortsättning (Kinesiska, kurs 3–4)
 • kinesiska – fördjupning (Kinesiska, kurs 5–7)
 • kinesiska – grund (Kinesiska, kurs 2)
 • klassisk grekiska – språk och kultur
 • kommunikationsnät (installationsteknik)
 • konditori (bageri- och konditorikunskap)
 • konst och kultur
 • konstarterna och samhället (konst och kultur)
 • konsthantverk
 • konsthantverk – fördjupning (Konsthantverk)
 • konstruktion
 • koreografi (dansgestaltning)
 • kost och hälsa (Nytt ämne)
 • kraft- och värmeteknik
 • kreativt skrivande (svenska)
 • kreativt skrivande på engelska (nytt ämne)
 • kulturplåtslageri (plåtslageri)
 • kyl- och värmepumpsteknik
 • körning med häst (ridning och körning)
 • körsång (musik)
 • laboratorieteknik (industritekniska processer)
 • lager och terminal
 • lantbruksdjur (samma)
 • lantbruksmaskinsteknik
 • lastbilar – reparations- och systemteknik
 • lastbilar – system- och diagnosteknik
 • lastbilar och mobila maskiner – motorteknik
 • lastbilar och mobila maskiner – service och underhållsteknik
 • lastbilspåbyggnad – container och anläggning (lastbilspåbyggnadteknik)
 • lastbilspåbyggnad – rundvirkestransporter (lastbilspåbyggnadteknik)
 • lastbilspåbyggnad – skåp (lastbilspåbyggnadteknik)
 • lastbilspåbyggnad – tank och bulk (lastbilspåbyggnadteknik)
 • latin – språk och kultur
 • ledarskap och organisation
 • ledningsbyggnad (anläggning)
 • litteratur (svenska)
 • livsmedels- och näringskunskap
 • livsmedelshygien (hygienkunskap)
 • ljudproduktion
 • logi och värdskap (reception)
 • logistik (inköp och logistik)
 • lås- och passerteknik
 • låsinstallation (lås- och passerteknik)
 • låtskrivande (musik)
 • makt, normer och kön (Nytt ämne)
 • manuell mönsterkonstruktion
 • marin el (Marin el och elektronik)
 • marina system (Fritidsbåtsteknik)
 • marintekniskt underhåll (Fritidsbåtsteknik)
 • marinteknisk byggnation (Fritidsbåtsteknik)
 • marin motorteknik (Marinmotorteknik)
 • marklära (Trädgårdsodling)
 • marknadsföring (företagsekonomi)
 • marknadsföring inom besöksnäringen (reseproduktion och marknadsföring)
 • maskiner och teknisk utrustning inom naturbruk (fordon och redskap inom naturbruk)
 • maskinbefäl (Maskintjänst)
 • maskintjänst
 • massage
 • mat och dryck i kombination
 • matematik – fortsättning (matematik)
 • matematik – fördjupning (matematik)
 • matematik – specialisering B (matematik)
 • matematik – specialisering C (matematik)
 • materialteknik (materialkunskap)
 • matlagning (matlagningskunskap)
 • medieproduktion
 • medier, journalistik och kommunikation (mediekommunikation och medier, samhälle och kommunikation)
 • medieteori (nytt ämne)
 • mekaniskt underhåll (driftsäkerhet och underhåll)
 • miljö- och energikunskap (hållbart samhälle)
 • miljö- och vattenteknik (vatten- och miljöteknik)
 • MMA-svetsning rör (Industrirör svets VVS)
 • mobila maskiner – reparations- och systemteknik (el- och hybridfordonsteknik)
 • mobila maskiner – system- och diagnosteknik (el- och hybridfordonsteknik)
 • modedesign och sömnad (hantverk/hantverkskunskap)
 • modersmål – finska som andraspråk (fortsättning)
 • modersmål – finska som andraspråk (nybörjare)
 • modersmål – finska som förstaspråk
 • modersmål – jiddisch som andraspråk (fortsättning)
 • modersmål – jiddisch som andraspråk (nybörjare)
 • modersmål – jiddisch som förstaspråk
 • modersmål – meänkieli som andraspråk (fortsättning)
 • modersmål – meänkieli som andraspråk (nybörjare)
 • modersmål – meänkieli som förstaspråk
 • modersmål – romani chib som andraspråk (fortsättning)
 • modersmål – romani chib som andraspråk (nybörjare)
 • modersmål – romani chib som förstaspråk
 • modersmål – samiska som andraspråk (fortsättning)
 • modersmål – samiska som andraspråk (nybörjare)
 • modersmål – samiska som förstaspråk
 • motor- och röjmotorsåg
 • mur- och putsverk
 • musik
 • musikteori
 • musikteori – komposition (Musikteori)
 • musikproduktion (musik)
 • måleri
 • måleri – invändigt (nytt ämne)
 • måleri – utvändigt (nytt ämne)
 • måleri – äldre måleritekniker (måleri)
 • måltid och bransch (hygienkunskap)
 • människan i industrin
 • människans språk
 • människans säkerhet
 • mät- och reglerteknik (mät-, styr- och reglerteknik)
 • möten och event (konferens och evenemang)

 • natur- och landskapsvård
 • naturbruk
 • naturturism
 • naturvetenskaplig specialisering
 • nätverksadministration (nätverksteknik)
 • omvårdnad
 • original, reproduktion och prepress (grafisk kommunikation)
 • pedagogik
 • pedagogiskt arbete
 • personaladministration (administration)
 • personbilar – reparations- och sy­stemteknik (el- och hybridfordonsteknik)
 • personbilar – service och underhållsteknik (el- och hybridfordonsteknik)
 • personbilar – system- och diagnosteknik (el- och hybridfordonsteknik)
 • persontransporter
 • persontransporter – beställningstrafik (persontransporter)
 • persontransporter – sjuktransport (persontransporter)
 • persontransporter – skolskjutstrafik (persontransporter)
 • persontransporter – taxitrafik (persontransporter)
 • persontransporter – vux (persontransporter)
 • pistmaskiner – reparations och systemteknik (Snöfordonsteknik)
 • pistmaskinsförare (Snöfordonsteknik)
 • plattsättning (nytt ämne)
 • plåtslageri – kopparplåt (nytt ämne)
 • plåtslageri – svetsmetoder (plåtslageriteknik)
 • plåtslageri – titanzinkplåt (nytt ämne)
 • politik och hållbar utveckling (Nytt ämne)
 • praktisk marknadsföring (handel)
 • processautomation
 • produktionsmetoder (produktionsutrustning)
 • produktionsutrustning
 • produktutveckling
 • programmering
 • psykiatri
 • psykologi
 • psykologi – fördjupning (nytt ämne)
 • pälsvård och hundfrisering (Nytt ämne)
 • redovisning (företagsekonomi)
 • regi (teater)
 • religionskunskap – fördjupning (Religionskunskap)
 • rennäring
 • renen och dess naturmiljö (Rennäring)
 • repertoar (dansgestaltning)
 • reservkraftsystem (kraft- och värmeteknik)
 • resor och destinationer (aktiviteter och värdskap)
 • retorik (svenska)
 • retorik på engelska (nytt ämne)
 • ridning
 • robotteknik (industriautomation)
 • rytmik (musik)
 • rättspsykiatri
 • röst (teater)
 • samernas kultur och historia
 • samisk mat och matkultur
 • samiskt hantverk
 • samisk hantverkskultur (Samiskt hantverk)
 • sammanfogning (sammanfogningsteknik)
 • scenisk design (teater)
 • scenisk gestaltning (teater)
 • sceniskt karaktärsarbete (teater)
 • servering (serveringskunskap)
 • service och bemötande
 • serviceteknik – naturbruk
 • signalteknik – järnväg (järnvägsteknik)
 • siminstruktör (Nytt ämne)
 • sjöfartssäkerhet
 • skogsbruksmaskinsteknik
 • skogsproduktion
 • skogsvård
 • skogsmaskiner
 • skärgårdsnavigation (Båtkunskap)
 • skötsel av utemiljöer
 • småskalig skogsteknik
 • snöfordon – service och underhållsteknik (snöfordonsteknik)
 • snöskotrar – reparations och systemteknik (Snöfordonsteknik)
 • snötillverkning (Snöfordonsteknik)
 • social omsorg
 • socialt arbete
 • sociologi
 • solcellsmontering (nytt ämne)
 • solcellsteknik (nytt ämne)
 • specialidrott (idrottsspecialisering)
 • specialpedagogik
 • sprinklerteknik
 • spårfordon – elektronik (Elektronik – spårfordon)
 • spårfordon – ellära och elteknik (Ellära – spårfordon)
 • spårfordon – systemteknik (Systemteknik – spårfordon)
 • spårfordon – underhållsteknik (Nytt ämne)
 • spårfordon – yrkesteknik (Spårfordon)
 • spårfordon – trafikövervaknings- och signalsystem (Trafikövervakning och signalsystem – spårfordon)
 • spårfordon – programmerbara system (Datorsystem – spårfordon)
 • spårfordon – elkraft och traktion (Elkraft och traktion – spårfordon)
 • stenmontering (nytt ämne)
 • stensättning
 • styckning (styckningskunskap)
 • styrteknik (nytt ämne)
 • städservice (rengöringsservice)
 • ställningsbyggnad (nytt ämne)
 • support och servicearbete
 • svenska för döva
 • svenskt teckenspråk
 • svenskt teckenspråk för hörande – nybörjare (Svenskt teckenspråk för hörande, kurs 1)
 • svenskt teckenspråk för hörande – fortsättning (Svenskt teckenspråk för hörande, kurs 3–4)
 • svenskt teckenspråk för hörande – fördjupning (Svenskt teckenspråk för hörande, kurs 5–7)
 • svenskt teckenspråk för hörande – grund (Svenskt teckenspråk för hörande, kurs 2)
 • svetsmetod MIG/MAG (Sammanfogningsteknik)
 • svetsmetod TIG (Sammanfogningsteknik)
 • svetsmetod MMA (Sammanfogningsteknik)
 • svetsteknik (sammanfogningsteknik)
 • säkerhetssystem (larm och säkerhetsteknik)
 • sällskapsdjur (djur)
 • sömnad – fördjupning (Hantverk/Hantverkskunskap)
 • tak- och tätskiktsmontering (nytt ämne)
 • teaterteori (teater)
 • teknik
 • teknik – specialisering (teknik)
 • teknisk isolering
 • terrängtransporter
 • textkommunikation (mediekommunikation)
 • TIG-svetsning rör (industrirör svets VVS)
 • tillverkningsunderlag
 • tillämpad programmering
 • tillämpad psykologi (nytt ämne)
 • tillämpat underhåll (nytt ämne)
 • travkunskap
 • truckteknik
 • träarbete (trä)
 • trädgårdsanläggning
 • trädgårdsodling
 • tränings- och tävlingslära
 • träningslära
 • tätskikt – våtrum
 • tävlingsidrott (idrott och hälsa)
 • underhåll – automation (automatiserade system)
 • underhåll – elteknik (driftsäkerhet och underhåll)
 • underhåll – hydraulik och pneumatik (driftsäkerhet och underhåll)
 • underhåll – pumpteknik (driftsäkerhet och underhåll)
 • undertaksmontering (nytt ämne)
 • ungdomskunskap (sociologi)
 • vattenbruk
 • vattenkraftteknik
 • vattenreningsteknik (vatten- och miljöteknik)
 • ventilation – installation
 • ventilationsteknik
 • ventilationstillverkning (ventilation – plåtslageri)
 • verktygsteknik (produktionsutrustning)
 • visuell kommunikation
 • VVS – installation
 • VVS och fastighet (systemkunskap)
 • VVS-isolering (teknisk isolering)
 • VVS-teknik (VVS-installation)
 • våningsservice
 • vård och omsorg – specialisering
 • vägbyggnad (anläggning)
 • väghyvlar (mobila arbetsmaskiner)
 • växthusteknik (odling i växthus)
 • växtkunskap
 • växtodling
 • webbserverprogrammering
 • webbutveckling
 • yrkestrafik (transportteknik)
 • yrkestrafik – vux (transportteknik)
 • yttre miljö
 • backendutveckling (nytt ämne)
 • BIM (samhällsbyggande)
 • byggprocessen (samhällsbyggande)
 • byggproduktionsledning
 • datalagring
 • digital design (nytt ämne)
 • frontendutveckling (nytt ämne)
 • gymnasieingenjören i praktiken
 • hållbara energisystem (processteknik – energi)
 • industriell automationsteknik (industriell automation)
 • industriell design
 • industriell digitalisering (produktionsutveckling)
 • industriell it (industriell automation)
 • industriell robotteknik (industriell automation)
 • industriella produktionsmetoder
 • informationsteknisk arkitektur (informationsteknisk arkitektur och infrastruktur)
 • klient- och supportteknik (informationsteknisk arkitektur och infrastruktur)
 • komponenter och system – el (tekniska system – el)
 • komponenter och system – VVS (tekniska system – VVS)
 • konstruktionsteknik
 • medicinsk teknik
 • miljöcertifierad byggnation (samhällsbyggande)
 • mjukvarudesign
 • nätverks- och kommunikationstjänster (informationsteknisk arkitektur och infrastruktur)
 • processteknik (processteknik – kemi)
 • produktionsfilosofi
 • produktionsstyrning – el (tekniska system – el)
 • produktionsstyrning – VVS (tekniska system – VVS)
 • produktionsutveckling
 • programmering, datastrukturer och algoritmer (nytt ämne)
 • programmering för tekniska tillämpningar (nytt ämne)
 • projektering – el (tekniska system – el)
 • projektering – VVS (tekniska system – VVS)
 • projektering järnväg (järnvägsteknik)
 • reglersystem (nytt ämne)
 • rit- och mätningsteknik (byggproduktionsledning)
 • serverhantering och informationstjänster (nytt ämne)
 • tillämpad cad (cad)
 • tillämpad elteknik (nytt ämne)
 • tillämpad teknik (nytt ämne)
 • visuell produktion (nytt ämne)
 • poängplan för vidareutbildning i form av ett fjärde tekniskt år

Anpassade gymnasieskolan

 • administration
 • animation (medieproduktion)
 • arbetslivets villkor (samhällskunskap)
 • bageri och konditori (Bageri- och konditorkunskap)
 • barnet i förskolan
 • bild
 • biologi – naturbruk
 • byggkunskap (bygg och anläggning)
 • dans
 • digital kompetens (Information och kommunikation)
 • digitalt skapande
 • engelska
 • entreprenörskap
 • estetisk kommunikation
 • estetisk verksamhet
 • eurytmi
 • fastighetsskötsel
 • fastighetsunderhåll inom naturbruk (Fastighetsskötsel)
 • fordonsvård och godshantering (fordonsbranschen)
 • fordonsvård och underhållsteknik (fordonsteknik/fordonsvård)
 • fordonsvård och underhållsteknik – bussar (fordonsteknik/fordonsvård)
 • fordonsvård och underhållsteknik – cyklar och mopeder (fordonsteknik/fordonsvård)
 • fordonsvård och underhållsteknik – grönyte- och småmaskiner (fordonsteknik/fordonsvård)
 • fordonsvård och underhållsteknik – lastbilar och anläggningsmaskiner (fordonsteknik/fordonsvård)
 • fordonsvård och underhållsteknik – personbilar (fordonsteknik/fordonsvård)
 • formgivning och design (form och design)
 • fotografisk bild
 • fritid och friskvård
 • fritidsanläggningars drift (Fritid och friskvård)
 • frukost och buffé (Serveringskunskap)
 • försäljning och kundservice (nytt ämne)
 • geografi
 • godshantering, lager och terminal (Godshantering/Lager och terminal)
 • handel
 • hantverk och produktion
 • hem- och konsumentkunskap
 • historia
 • hotell
 • hundkunskap (Nytt ämne)
 • hälsa
 • hästkunskap
 • idrott och hälsa
 • idrottsfördjupning (Idrott och hälsa)
 • information och kommunikation
 • instrument eller sång (musik)
 • kattkunskap (Nytt ämne)
 • konstarterna och samhället (Konst och kultur)
 • kreativt skrivande (Svenska)
 • körning med häst (Hästkunskap)
 • lager och gods – byggvaror (Godshantering/Lager och terminal)
 • lager och gods – dagligvaror (Godshantering/Lager och terminal)
 • lager och gods – fordonsdelar (Godshantering/Lager och terminal)
 • lager och gods – handelsträdgård (Godshantering/Lager och terminal)
 • lager och gods – jordbruk och skogsbruk (Godshantering/Lager och terminal)
 • lantbruksdjur
 • litteratur (Svenska)
 • logistik (inköp och logistik)
 • lokalvård
 • makt, normer och kön (Nytt ämne)
 • mat och butik (Livsmedels- och näringskunskap)
 • matematik
 • matlagning (Matlagningskunskap)
 • matupplevelser
 • medieproduktion
 • moderna språk
 • modersmål – finska som andraspråk (fortsättning)
 • modersmål – finska som andraspråk (nybörjare)
 • modersmål – finska som förstaspråk
 • modersmål – jiddisch som andraspråk (fortsättning)
 • modersmål – jiddisch som andraspråk (nybörjare)
 • modersmål – jiddisch som förstaspråk
 • modersmål – meänkieli som andraspråk (fortsättning)
 • modersmål – meänkieli som andraspråk (nybörjare)
 • modersmål – meänkieli som förstaspråk
 • modersmål – romani chib som andraspråk (fortsättning)
 • modersmål – romani chib som andraspråk (nybörjare)
 • modersmål – romani chib som förstaspråk
 • modersmål – samiska som andraspråk (fortsättning)
 • modersmål – samiska som andraspråk (nybörjare)
 • modersmål – samiska som förstaspråk
 • motorsåg (Motor- och röjmotorsåg)
 • musik
 • musikproduktion (musik)
 • måleri
 • måltid och bransch (Bageri- och konditorkunskap/Livsmedels- och näringskunskap/Måltids- och branschkunskap)
 • människan
 • människokroppen
 • naturbruk
 • naturbruksteknik
 • naturkunskap
 • praktisk marknadsföring (handel)
 • produktion i metall (Industriell produktion)
 • produktion i trä (Hantverkstekniker)
 • religionskunskap
 • ridning (Hästkunskap)
 • röjmotorsåg (Motor- och röjmotorsåg)


 • samhällskunskap
 • sammanfogningsteknik (Verkstadsteknik)
 • servering (serveringskunskap)
 • service och bemötande
 • skogsbruk
 • skärande bearbetning (Verkstadsteknik)
 • skötsel av utemiljöer
 • specialidrott
 • svenska
 • svenska som andraspråk
 • svenskt teckenspråk
 • sällskapsdjur
 • teater
 • teater – vald uttrycksform (teater)
 • trafikantkunskap
 • trädgårdsanläggning
 • trädgårdsodling
 • tränings- och tävlingslära (Specialidrott)
 • vård och omsorg
 • växtkunskap
 • växtodling
 • återvinning och återanvändning (naturkunskap)

Yrkesdansarutbildningen

 • dansimprovisation och komposition (dansgestaltning för yrkesdansare)
 • dansteknisk breddning (dansteknik för yrkesdansare)
 • klassisk balett (dansteknik för yrkesdansare)
 • kompletterande träning för yrkesdansare (dansteknik för yrkesdansare)
 • musik för yrkesdansare (musik)
 • samtida dans (nytt ämne)
 • scenisk verksamhet – klassisk balett (dansgestaltning för yrkesdansare)
 • scenisk verksamhet – samtida dans (dansgestaltning för yrkesdansare)

Beslutade programstrukturer, examensmål och programmål

Programstrukturer, examensmål och programmål på gymnasieskolan och anpassade gymnasieskolan är nu beslutad. Du hittar de beslutade programstrukturerna, examensmålen och programmålen på vår webbplats här:

Gy25 gäller från 1 juli 2025

 • Ämnesplaner som är anpassade för ämnesbetyg ska tillämpas i all gymnasial utbildning som påbörjas efter den 30 juni 2025.
 • Elever som börjat sin utbildning tidigare läser enligt nuvarande ämnesplaner och får kursbetyg.
 • Under en övergångsperiod fram till 30 juni 2030 finns möjlighet för elever att avsluta påbörjade kurser och få kursbetyg.
 • Nya examensmål, programmål och programstrukturer ska tillämpas från den 1 juli 2025.

Det här innebär förändringarna

 • Alla ämnesplaner utformas som sammanhållna ämnen med nivåer i stället för dagens kurser. Ett ämne kan ha en eller flera nivåer.
 • I många ämnen kommer eleverna att kunna få undervisning under en längre sammanhållen period innan det slutliga betyget sätts.
 • Ämnen, examensmål, programmål och programstrukturer uppdateras för att passa framtidens studier och yrkesliv.

Syftet med ämnesbetyg

 • Eleven ska få längre tid för att hinna fördjupa sig i ett ämne innan det slutliga betyget sätts.
 • Läraren ges också bättre möjligheter att bedriva undervisning långsiktigt och utifrån en helhetssyn.
 • Betyget kommer bättre än idag återspegla vad eleven kan i slutet av sina studier i ämnet.

Moderniserat innehåll och nya ämnen

Det är mer än tio år sedan ämnesplaner, examensmål, programmål och programstrukturer på gymnasial nivå genomgick en större förändring. Därför är ämnenas innehåll uppdaterat och moderniserat i Gy25, exempelvis föreslår Skolverket nya ämnen som artificiell intelligens och solcellsmontering. Skolverket har också reviderat styrdokumenten för att vara relevanta för sin samtid till exempel utifrån samhällsutveckling, hållbarhet, teknikutveckling och jämställdhet. Även bildningsperspektivet och hållbar utveckling är förstärkt i de nya ämnesplanerna samt i examensmålen och i programmålen.

Därför införs ämnesbetyg

Det har under lång tid funnits kritik mot det nuvarande systemet med kursbetyg som funnits sedan 1994. Kritiken har framför allt handlat om att kursbetygen bidrar till fragmentisering av kunskapsinnehållet och därmed av gymnasieelevernas lärande. Elever får idag flera kursbetyg i ett och samma ämne som alla sedan räknas med i det slutliga betyget oavsett när under utbildningen som betygen sattes. Tidiga misslyckanden kan därför följa elever och betygen ger inte alltid en rättvisande bild av elevens kunskaper och förmågor i slutet av studierna. Eftersom så många betyg är avgörande för elevens framtida chanser har kursbetygen också inneburit ett fokus på täta bedömningstillfällen och stress för både lärare och elever.

Elever behöver kunna byta emellan skolformer och därför har Gy25 utformats för att passa väl även i anpassade gymnasieskolan, komvux på gymnasial nivå och komvux som anpassad utbildning på gymnasial nivå.

Förhoppningen är bland annat att ämnesbetyg ska:

 • ge bättre förutsättningar för fördjupat lärande och lärande över tid där betyget ska spegla elevens kunskaper i ämnet som helhet
 • ge mer fokus på undervisning och på att stödja elevers kunskapsutveckling än på täta bedömningstillfällen
 • öka motivationen hos elever när de får mer tid att utveckla kunskaper och då tidiga misslyckanden kommer att spela mindre roll.

Läs mer

Så här fungerar ämnesbetyg
Övergångsregler för Gy25 i komvux

Så ser processen ut

Skolverket förbereder sedan 2021 för ämnesbetyg. Vi tar fram förslag på nya ämnesplaner, programstrukturer, examensmål och programmål. Vi skriver också konsekvensutredningar där vi analyserar vilka konsekvenser förslagen kan få.

Många är involverade i samarbetet

Experter från skolor, lärosäten och branschorganisationer deltar i arbetet med ämnesplaner, programstrukturer, examensmål och programmål. Vi arbetar också med olika referensgrupper, till exempel skolhuvudmän, rektorer, lärare, elever, branscher, andra myndigheter och organisationer.

Remisser

Skolverket vill veta vad de som berörs av ämnesbetygsreformen tycker och vilket stöd förslagen har. Därför går samtliga förslag på remiss. I en remiss kan myndigheter, organisationer och alla som är berörda komma med synpunkter på förslagen. Efter remissen tar vi hand om de synpunkter som har kommit in och därefter fattas beslut antingen av riksdagen, regeringen eller Skolverket. Läs mer på vår sida om aktuella remisser.

Remisser Gy25

Tidigare beslut

Här publicerar vi beslut vartefter de fattas av riksdagen respektive regeringen. Vi kommer även löpande att publicera Skolverkets beslut.

Lärarlegitimation och Gy25

Skolverket föreslår att flera ämnen delas eller byter namn och det tillkommer också helt nya ämnen. Gy25 innebär därför att Skolverket kommer att uppdatera berörda lärares legitimationer.

 • Du som har en legitimation kommer att få behörighet i motsvarande ämnen i Gy25. Det gäller om ämnet behåller samma namn, byter namn eller delas. Du behöver inte göra en ansökan.
 • Du behöver göra en ansökan om du vill få behörighet i ämnen som du inte kan få utifrån dina befintliga ämnen.

Skolverket kommer att informera löpande om hur lärarlegitimationer och behörigheter påverkas. Berörda lärare kommer bli kontaktade av Skolverket under 2024.

Vägledning i arbetet

Här hittar du det material Skolverket tar fram som vägledning i arbetet med Gy25.

Guide för implementering

Här hittar du som är skolchef eller rektor en guide för att implementera Gy25 inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet. Upplägget består av nio olika steg som ni kan anpassa till er verksamhet.

Så implementerar du Gy25

Poddar för dig som jobbar som studie- och yrkesvägledare

Podd: Hur påverkar Gy25 dig som studie- och yrkesvägledare i grundskolan och gymnasiet? (17:53 min)

Det här är en podd för dig som är studie- och yrkesvägledare på grundskolan och gymnasiet. Lyssna på Mikaela Zelmerlööw som ansvarar för studie- och yrkesvägledningsfrågor på Skolverket och Emelie Högberg som jobbar med införandet av Gy25 i deras samtal med Eva Mirsch som är studie- och yrkesvägledare på en grundskola.

Podd: Gy25, studie- och yrkesvägledning och komvux (14:55 min)

Ämnesbetyg och Gy25 närmar sig. Inom komvux finns många frågor hur övergången blir mellan nuvarande system och Gy25. I podden delar studie- och yrkesvägledare Berit Kristiansen med sig av sina funderingar och frågor tillsammans med Emelie Högberg och Mikaela Zelmerlööw, båda undervisningsråd från Skolverket. Hur ska elever kunna kombinera kurser och ämnesnivåer? Hur påverkar yrkespaketen av reformen?

Webbinarium för skolchef och rektor

Mellan den 6 till 8 februari sände vi webbinarier under konferensen Mötesplats gymnasieskola som riktade sig till dig som är skolchef, rektor eller på annat sätt ansvarar för implementeringen av Gy25. Ett av webbinarierna riktade sig till dig som jobbar i gymnasieskolan eller anpassade gymnasieskolan och ett till dig som jobbar inom komvux.

Du kommer inom kort kunna ta del av inspelningar från dessa webbinarium på

Så implementerar du Gy25

Föreläsningsserien Läroplanerna i fokus

Den här digitala föreläsningsserien tar upp aktuella teman i Gy25. Föreläsningarna riktar sig framför allt till dig som är lärare men de kan också vara intressanta för rektor, skolchef, SYV eller andra som arbetar i skolan. Inför Gy25 kan du redan nu ta del av avsnitten Sammantagen bedömning och lärares professionella friutrymme och När styrdokument förändras – gymnasial nivå. Fler avsnitt i serien kommer att publiceras hösten 2024.

Föreläsningsserien Läroplanerna i fokus Länk till annan webbplats.

Kommande guide för lärare

Skolverket kommer att ta fram en guide för lärare i hur de nya ämnesplanerna och ämnesbetygen fungerar. Guiden består av texter, filmer och diskussionsfrågor och publiceras i slutet av 2024 så att lärare har möjlighet att förbereda sig för Gy25 under våren 2025. Guiden är tänkt att vara en grund för arbetet med kollegor, men är flexibel och kan även användas på andra sätt. Vi beräknar att det tar cirka 16 timmar att gå igenom den.

Mötesplats – Skolverkets digitala konferenser

 • Mötesplats gymnasieskola ägde rum den 6–8 februari 2024. Detta var den första upplagan av Mötesplats gymnasieskola och är en årligt återkommande digital konferens där vi erbjuder valbara webbinarier för dig som vill veta mer om vad som är på gång i din skolform.

Läs mer om Mötesplats gymnasieskola

 • Mötesplats anpassade skolformer äger rum 17 till 18 juni 2024. Då kan du ta del av webbinarier om hur Gy25 påverkar anpassade gymnasieskolan och komvux som anpassad utbildning som gymnasial nivå.

Mer information om programmet för Mötesplats anpassade skolformer kommer under våren 2024.

 • Mötesplats komvux äger rum i september varje år. Då kan du ta del av webbinarier om hur Gy25 påverkar komvux.

Presentationer från Mötesplats komvux 2023

Bakgrund

Ämnesbetyg, Gy25 utgår från förslag från utredningen Bygga, bedöma och betygssätta – betyg som bättre speglar elevernas kunskaper. Den ledde till en proposition om ändringar i skollagen som riksdagen sedan har fattat beslut om. Ett annat beslut i samma proposition var att införa sammantagen bedömning och att ersätta kunskapskrav med betygskriterier.

Senast uppdaterad 07 maj 2024

Innehåll på denna sida

  Relaterat