Bild: barn samarbetar

Faktorer som påverkar kvaliteten i förskolan

Här finns information om de faktorer som påverkar kvaliteten i förskolan. Det är nödvändigt att ha kunskap om dessa faktorer för att kunna bedriva en verksamhet med god kvalitet.

Förskolans verksamhet ska vara utformad med utgångspunkt i barns rättigheter och de erfarenheter, intressen, behov och åsikter som barnen på olika sätt ger uttryck för. Nedan beskrivs de faktorer som påverkar förskolans kvalitet. Till varje faktor finns ett påstående som är kopplat till förskolans uppdrag. Under varje påstående finns en text som beskriver den kvalitet styrdokumenten kräver. Texterna är hämtade från styrdokumenten, olika stödmaterial och kunskapsöversikter.

På sidan Att undersöka kvaliteten i verksamheten finns två matriser. Matriserna utgår ifrån faktorerna nedan och ger stöd i att beskriva och bedöma kvaliteten på en förskoleenhet.

Att undersöka kvaliteten i verksamheten

Inne- och utemiljö

Inne- och utemiljö (60 kB)

Personalens kompetens

Personalens kompetens (60 kB)

Personaltäthet

Personaltäthet (53 kB)

Sammansättning och antal barn i barngrupperna

Sammansättning och antal barn i barngruppena (58 kB)
 

Senast granskad: 2016-02-11
Innehållsansvar: Avdelningen för läroplaner