Gymnasiesärskola

Gymnasiesärskolan i Sverige är fyraårig och frivillig och vänder sig till ungdomar med utvecklingsstörning. Det finns nio yrkesinriktade nationella program. Det finns också individuella program för elever som behöver en utbildning som är anpassad för de egna förutsättningarna.

GÅ DIREKT TILL...

Ämnesplaner och ämnesområdesplaner

I vår söktjänst hittar du program, ämnesplaner, kurser och ämnesområdesplaner inom gymnasiesärskolan.

Individuell studieplan

Varje elev i gymnasiesärskolan ska ha en individuell studieplan. Rektor ansvarar för att skolan tar fram en sådan i dialog med eleven.

Allmänna råd för mottagande i grundsärskolan och gymnasiesärskolan

Innan ett barn placeras i grund- eller gymnasiesärskola ska en pedagogisk, psykologisk, medicinsk och social bedömning göras.

Gymnasiesärskolebevis

Elever som gått en gymnasiesärskoleutbildning ska få ett gymnasiesärskolebevis. Detta gäller alla elever i gymnasiesärskolan på såväl nationella som individuella program.

Statsbidrag

Ansök om bidrag för kompetensutveckling av yrkeslärare.

Statistik om gymnasiesärskolan

Här hittar du Skolverkets officiella statistik om gymnasiesärskolan.

Publikationer

Gymnasiesärskolan

En presentation av gymnasiesärskolan som i första hand vänder sig till lärare, men även studie- och yrkesvägledare eller skolledare kan ha nytta av den.

Kort om gymnasiesärskolan

En informationsbroschyr om gymnasiesärskolan som riktar sig till elever och föräldrar.

KALENDARIUM

  • Datum: 25 okt
  • Stockholm

Apl-utveckling för rektorer