Alla i skolan kan ha nytta av molntjänster

Flexibilitet, stöd för mobilt lärande, samarbete, kommunikation och delande är några av fördelarna med molntjänster. Men det finns även risker, såsom inlåsningseffekter och integritetsproblem. Det visar en genomgång av 112 studier.

Den här artikeln presenterar resultat av forskning. Texten är framtagen vid ett universitet eller högskola på uppdrag av Skolverket.
Läs om hur vi sammanställer och sprider kunskap om resultat av forskning

Översikten ”Cloud computing and education: A state-of-the-art survey” är publicerad i tidskriften Computers and education och författarna uttrycker en ambition att identifiera och analysera huvudsakliga fördelar och begränsningar med användande av molntjänster i skolan.

För att kunna göra detta har de valt ut 112 vetenskapliga studier i form av främst konferensbidrag och artiklar, men också bokkapitel, mellan 2007 och 2012. Artikeln publicerades tidigare i år, men täcker alltså inte den allra senaste forskningen. Det kan ändå vara av intresse att ta del av resultatet, särskilt med tanke på att molntjänster är ett relativt nytt fenomen i skolan.

Finns fördelar för alla

Översikten visar att alla intressenter i skolan kan ha nytta av molntjänster, men på olika sätt och i olika hög grad. Några möjligheter handlar om lärande och undervisning, medan andra mer är inriktat på administration eller tekniska system.

Ur pedagogisk synvinkel erbjuder molntjänsterna, enligt studierna i översikten, en ökande tillgång till nätbaserade applikationer som kan användas för att stödja undervisning och lärande. Dessa används främst för samarbete, kommunikation och delning.

Molntjänsterna erbjuder även en flexibilitet för att skapa olika typer av lärandemiljöer, det kan till exempel handla om komplexa laboratoriemiljöer som blir tillgängliga via nätet eller mer skräddarsydda personliga miljöer för individuella elever.

Stöd för mobilt lärande

En annan upplevd fördel hos molntjänster, som rapporteras i studierna, är stödet för mobilt lärande och en rörelse i tid och rum samt möjligheter till lagring. Andra exempel som ges är direktsända föreläsningar, olika tjänster för gemensam produktion och delning eller molnbaserade lärplattformar.

Ett stort antal av de genomgångna artiklarna fokuserar på samarbete och kommunikation och knyter sina resultat till konstruktivistiska utgångspunkter. Det handlar ofta om fallstudier med fokus på samarbete, som till exempel hos Yang (2012) som utforskar Google docs i ett aktionsforskningsprojekt eller Wood (2011) som i sin studie undersöker samma tjänst för laborationsrapporter i fysik.

Risker med säkerhet och integritet

Det är alltså en rad möjligheter med molntjänster som beskrivs i den granskade litteraturen. Den största gemensamma risken som identifieras har att göra med säkerhet och integritet. Att skydda känslig data är en kritisk fråga för dem som vill använda molntjänster i utbildningssammanhang, enligt översiktens studier. Weber (2013) diskuterar till exempel personlig data som lagras i molnet, otillräckligt skydd, läckor och kommersialisering av tjänster.

Några studier diskuterar även risker med inlåsningseffekter, det vill säga att man binder avtal till en leverantör av molntjänster under en lång tid. Och vad händer om leverantören får ett avbrott i tjänsten? Molntjänster kan även kräva att studenter och elever har tillgång till bra nätuppkoppling även utanför utbildningsinstitutionen.

Text: Marie Leijon

Källor:

Artikeln Cloud computing and education: A state-of-the-art survey Länk till annan webbplats.

Rizzardini, R. H., Linares Roman, B. H., Mikroyannidis, A., & Schmitz, H. (2012). Cloud services within a ROLE-enabled personal learning environment. In Proceedings of the 1st International Workshop on Cloud Education Environments (WCLOUD '12) (pp. 61e65).

Yang, H. H. (2012). The development of collaborative action research through cloud computing document-sharing services and blended learning process. In Proceedings of the 2012 5th International Conference on Hybrid Learning (ICHL '12) (pp. 99e108).

Weber, A. (2013). Cloud computing in education. In D. G. Sampson, P. Isaias, D. Ifenthaler, & J. M. Spector (Eds.), Ubiquitous and mobile learning in the digital age (pp. 19e36). New York: Springer.

Wood, M. (2011). Collaborative lab reports with Google docs. The Physics Teacher, 49(3), 158e159.

Publicerad 07 oktober 2015.  Senast uppdaterad 16 september 2020.