Bok om samtal och bedömning av elevers muntlighet

Den muntliga delen i de nationella proven har ökat i betydelse och många lärare uttrycker att de känner sig osäkra på hur bedömning av muntlighet kan genomföras och hur samtal och tal kan förberedas.

Den här artikeln presenterar resultat av forskning. Texten är framtagen vid ett universitet eller högskola på uppdrag av Skolverket.
Läs om hur vi sammanställer och sprider kunskap om resultat av forskning

Mycket av skolans kunskapsutvecklande verksamhet sker muntligt i olika former av samtal. Elevers förberedda muntliga framställningar utgör en del av de talsituationer som förekommer i klassrummet. Förberedelserna är viktiga för att talen ska bli meningsfulla och inte bara fokusera prestationen. Tyvärr är forskningen inom området liten.

Anne Palmér disputerade 2008 på avhandlingen Samspel och solostämmor. Om muntligkommunikation i gymnasieskolan. Hon har givit ut flera artiklar om muntlighet och bedömning av muntlighet i klassrum och i nationella prov via FUMS, Uppsala universitet.

Exempel och anvisningar

I Muntligt i klassrummet. Om tal, samtal och bedömning presenterar Palmér forskning om olika former av samtal i klassrummet och diskuterar även samtalet som en form av språkutveckling i flera ämnen. Boken beskriver helklassamtal och smågruppsamtal och diskuterar också forskningsmetodik som kan vara användbart i lärares egna studier av muntlighet.

I ett avsnitt ger hon exempel och anvisningar för hur förberedda tal kan förberedas och genomföras. Hon beskriver en modell för bedömning av förberedda tal och diskuterar hur bedömning av elevanföranden i nationella prov går till. Till boken finns en CD-skiva med undervisningsexempel och bedömning av elevanföranden som visar hur bedömningsmodellen praktiskt fungerar.

Text: Ingrid Mossberg Schüllerqvist

Källa:

Anne Palmér Muntligt i klassrummet. Om tal, samtal och bedömning, Studentlitteratur 2010.

Avhandlingen Samspel och solostämmor. Om muntlig kommunikation i gymnasieskolan Länk till annan webbplats.

Publicerad 14 juni 2012.  Senast uppdaterad 16 september 2020.