Lärarna måste ta makten över bedömning

Lärare måste själva ”ta makten” över bedömning och inte i för hög grad överlåta detta till externa aktörer. Det är en grundtanke i ett bedömningsprojekt i Australien.

Den här artikeln presenterar resultat av forskning. Texten är framtagen vid ett universitet eller högskola på uppdrag av Skolverket.
Läs om hur vi sammanställer och sprider kunskap om resultat av forskning

Projektet presenteras i  konferensartikeln  ”From early childhood to higher education: the role of evidencebased judgement for quality assessment”. Projektet har arbetat med att utveckla lärares summativ bedömningskompetens. 

I projektet har det kollegiala samarbetet varit centralt. Detta har setts som ett sätt att tillgodose hur lärares bedömningar kan bli mer samstämmiga.

Blir mer relevant

Lärare har i olika konstellationer arbetat med kriterier, bedömningsexempel och elevsvar. Genom detta tolknings- och praxisarbete har lärares förutsättningar för att göra kvalitativa bedömningar ökat. Eftersom arbetet tagit sin utgångspunkt i lärares vardag har det också en lokal anpassning till elev och samhälle skett. Bedömning har därmed upplevts som mer relevant.

För ett fördjupat teoretiskt resonemang om hur lärare kan arbeta för att utveckla sin kollegiala bedömningskompetens se artikeln ”Standards, teacher judgement and moderation in contexts of national curriculum and assessment reform” av Valentine Klenowski och  Claire Wyatt‐Smith.

Text: Johan Samuelsson

Källa:

Forskningsartikeln Standards, teacher judgement and moderation in contexts of national curriculum and assessment reform Länk till annan webbplats.

Publicerad 07 december 2012.  Senast uppdaterad 03 januari 2023.