Magert med forskning om informella mobila lärandemiljöer

Det finns ett stort behov för forskning som undersöker informella mobila lärandemiljöer där användarna själva har valt att använda sina mobila enheter.

Den här artikeln presenterar resultat av forskning. Texten är framtagen vid ett universitet eller högskola på uppdrag av Skolverket.
Läs om hur vi sammanställer och sprider kunskap om resultat av forskning

Att så inte är fallet i dag visar författarna till denna kritiska genomgång av aktuella forskningsartiklar inom området.

Mobilt lärande inkluderar ofta användande av trådlösa mobila enheter, men författarna poängterar att det är mer intressant att skifta fokus från verktyget till människan och att det är den lärande människan som blir mobil genom sin koppling till verktyget.

Möjliggör lärande överallt

I sin litteraturöversikt går författarna igenom de tio mest citerade aktuella artiklarna inom området mobilt lärande. Resultatet visar att det finns en samsyn och en diskurs inom den undersökta forskningen som positionerar mobila verktyg som verktyg för lärande.

Det vanligaste anspråket som författarna identifierar är att mobilt lärande möjliggör lärande överallt, alltid. Ett annat anspråk är den utbredda förekomsten av mobila enheter, som i de undersökta artiklarna finns som en bakgrundsfaktor, men som sällan tas med eller kontrolleras i undersökningsprocessen.

Småskaliga experiment och pilotprojekt

Artiklarna är istället i de flesta fall baserade på småskaliga experiment och pilotprojekt. På så sätt kontrollerar forskarna vilka mobila enheter som används, inom vilka praktiker och var istället för att vara nyfikna på hur, var och varför lärande väljer och iscensätter sitt mobila lärande utanför de organiserade miljöerna.

Källa:

Artikeln ”Technologies for learning? An actor-network theory critique of affordances in research on mobile learning” är författad av Steve Wright och Gale Parchoma vid universitetet i Lancaster, England. Artikeln är publicerad i tidskriften “Research in Learning Technology”, vol. 19, no.3, november 2011.

Marie Leijon

Publicerad 01 december 2011.  Senast uppdaterad 08 oktober 2020.