Tekniken får inte stå i vägen för innehållet i utomhusundervisning

Vad bör man tänka på om man vill använda mobil teknik för att undersöka den fysiska omgivningen utanför klassrummet? Jo – att tekniken inte ska stå i vägen för innehållet.

Den här artikeln presenterar resultat av forskning. Texten är framtagen vid ett universitet eller högskola på uppdrag av Skolverket.
Läs om hur vi sammanställer och sprider kunskap om resultat av forskning

Det visar Johan Eliassons avhandling ”Tools for Designing Mobile Interaction with the Physical Environment in Outdoor Lessons”.

– Tekniken i sig får inte bli en distraktion för lärandet, säger Johan Eliasson, som i avhandlingen undersöker hur man designar utomhuslektioner och exkursionsuppgifter med inslag av mobil teknik.

Lärprocessen måste tillföras något

Mer specifikt handlar den om vad man bör tänka på om man vill använda mobiler för att undersöka den fysiska omgivningen. Exempel kan vara för att mäta höjd och volym på byggnader eller för att identifiera arter i naturen.

Johan Eliasson tog med videokameran och följde en grupp elever när de gjorde uppgifter utomhus i ämnena biologi och geometri. När han analyserade videomaterialet så var det tydligt att mobilerna, som skulle stödja eleverna, snarare var i vägen för uppgiften.

Han såg en utmaning i att designa så att tekniken istället tillför lärprocessen något.

I stället för färdiga appar

Resultatet blev tre verktyg som kan användas för att designa, utvärdera och reflektera över mobilteknologi för utomhuslektioner, där det första verktyget består av riktlinjer för design av utomhuslektioner:

– Något förenklat kan man säga att vi har designat appar och nya sätt att använda sensorerna som finns i mobilerna, detta till skillnad från att använda färdiga appar eller de funktioner som finns i mobilen när man köper den. Mobilerna används sedan på utomhuslektioner som vi också designat, tillsammans med lärare och elever, säger Johan Eliasson.

Det andra verktyget utgörs av en modell för utvärdering av hur mobilteknologin används av eleverna i de utomhuslektioner man skapat. Det tredje verktyget är ett designkoncept – en sorts modell – som lärare och elever kan använda för att reflektera över hur mobilteknologin placeras och används i utomhuslektioner.

Föreslagna verktyg ger stöd

– De som vill designa eller använda mobilteknologi i utomhuslektioner kan få stöd i att välja teknologi, program och appar genom de föreslagna verktygen. Jag tänker då främst på designers, forskare men även lärare som använt mobiler på utomhuslektioner och vill gå vidare.

Studierna är genomförda tillsammans med en forskargrupp på Institutionen för data- och systemvetenskap vid Stockholms universitet. Inom projekten MULLE och mVisible har Johan Eliasson och forskargruppen samarbetat med lärare och elever på en låg- och mellanstadieskola och gemensamt tagit fram och testat prototyper i olika stadier.

Text: Marie Leijon

Källa:

Avhandlingen Tools for Designing Mobile Interaction with the Physical Environment in Outdoor Lessons Länk till annan webbplats.

Publicerad 04 februari 2014.  Senast uppdaterad 12 oktober 2020.