Frågor och svar

Uppgifter i medier gör gällande att en stor mängd utrikesfödda elever felaktigt plockats bort ur PISA-urvalet. Stämmer det?

Nej, det stämmer inte. Skolverket har följt OECD:s regelverk och OECD har också granskat och godkänt våra data. Samma regler gäller för alla länder och har gällt i alla PISA-undersökningar sedan starten för 20 år sedan.

Skolverket har följt regelverket för elevurval i PISA