Riksrevisionens granskning av PISA-undersökningen 2018

Riksrevisionen har påbörjat en granskning om huruvida regeringen och Skolverket säkerställt att PISA-undersökningen genomförts på ett tillförlitligt sätt gällande urval och bortfall av elever.

- PISA undersöker hur väl det svenska skolsystemet fungerar och är en viktig undersökning om kunskapsläget i den svenska skolan. Man måste kunna lita på resultatet. Vi välkomnar därför granskningen, säger Eva Durhán, chef för analysavdelningen på Skolverket.

Resultatet av granskningen kommer att presenteras i en rapport med planerad publicering i april 2021.

Riksrevisionens webbplats Länk till annan webbplats.

Skolverket har följt regelverket för elevurval i PISA

Senast uppdaterad 21 december 2020