Riksrevisionen förbereder granskning av PISA-undersökningen 2018

Riksrevisionen har påbörjat en granskning om huruvida regeringen och Skolverket säkerställt att PISA-undersökningen genomförts på ett tillförlitligt sätt gällande urval och bortfall av elever.

- PISA undersöker hur väl det svenska skolsystemet fungerar och är en viktig undersökning om kunskapsläget i den svenska skolan. Man måste kunna lita på resultatet. Vi välkomnar därför granskningen, säger Eva Durhán, chef för analysavdelningen på Skolverket.

En granskning inleds med att Riksrevisionen tar fram ett granskningsupplägg där man preciserar frågeställningar och metod för att besvara dessa. När ett granskningsupplägg har tagits fram beslutar Riksrevisionen om granskningen ska genomföras eller inte.

Riksrevisionens webbplatslänk till annan webbplats

Skolverket har följt regelverket för elevurval i PISA

Senast uppdaterad 28 september 2020