Yttrande avseende Riksrevisionens granskningsrapport

Den 29 april publicerade Riksrevisionen sin granskningsrapport om regeringens och Skolverkets genomförande av PISA-undersökningen med fokus på exkluderingar och bortfall av elever. Här finns Skolverkets yttrande avseende Riksrevisionens granskningsrapport.

Senast uppdaterad 14 juni 2021