Dialogduk om att följa och främja elevers kunskapsutveckling i förskoleklass – årskurs 3

Dialogduken hjälper dig och dina kollegor i arbetet med att tidigt fånga och kontinuerligt följa elevernas kunskapsutveckling i förskoleklassen och lågstadiet. Den kan också bidra till att ni utvecklar en samsyn om vad tidiga stödinsatser kan innebära. Dialogduken vänder sig till dig som är förskollärare i förskoleklass, lärare i förskoleklass och lågstadiet, speciallärare och specialpedagog.

Fyra lärare i samtal
Konkreta tips

Det här är dialogduken

  • Materialet är utformat som en webbaserad dialogduk och du följer ett flöde i form av åtta olika delar.
  • I dialogduken hittar du allt material du behöver i form av filmer, case Pdf, 40 kB. och diskussionsfrågor. Det finns också ett anteckningsstöd.
  • Arbetet sker genom kollegiala samtal.
  • Arbetet med dialogduken beräknas ta ca 3 timmar.

Här hittar du dialogduken och tillhörande anteckningsstöd. Spara gärna ner dialogduken och anteckningsstödet på din dator när du arbetar med materialet.

Dialogduk: följa och främja elevers kunskapsutveckling i förskoleklass – årskurs 3 Pdf, 1 MB, öppnas i nytt fönster.

Anteckningsstöd till dialogduken - att skriva ut Pdf, 142 kB, öppnas i nytt fönster.

Instruktion för att spara ned anteckningsstöd att arbeta med i datorn (skrivbar pdf)

Anteckningsstödet nedan är en skrivbar pdf. Det innebär att filen bara öppnas i Acrobat Reader och inte direkt här i webbläsaren. Gör därför så här:

  • Klicka på länken för att öppna pdf:en
  • Du kommer att mötas av en text med rubriken "Please wait..."
  • Ladda ner pdf:en genom att klicka nedladdningsikonen (ofta en pil placerad till höger i toppen av dokumentet)
  • Spara den lokalt på din dator, gå till filen där du har sparat ner den (exempelvis på skrivbordet) och öppna den i Adobe Reader.

Anteckningsstöd till dialogduken - att arbeta med i datorn Pdf, 903 kB, öppnas i nytt fönster.

Bilden visar en dialogduk.

Så här arbetar du med dialogduken

Börja gärna med att se filmen Garantin för tidiga stödinsatser i förskoleklass och lågstadiet. Här får du en orientering i vilka moment som ingår i Läsa, skriva, räkna – en garanti för tidiga stödinsatser och vad garantin innebär.

Film: Garantin för tidiga stödinsatser i förskoleklass och lågstadiet (tid: 6:50 min.)

Arbeta sedan med dialogduken Pdf, 1 MB, öppnas i nytt fönster. på det sätt som passar er bäst:

1. Genomför hela dialogduken under exempelvis en studiedag.

2. Genomför dialogduken vid två eller tre olika tillfällen och arbeta med några delar per gång, till exempel så här:

  • Del 1, 2, 3, 4 (tid: ca 70 min) och del 5, 6, 7, 8 (tid: ca 80 min)
  • Del 1 och 2 (tid: 45 min), del 3, 4 och 5 (tid: 50 min) och del 6, 7 och 8 (tid: ca 60 min).

3. Genomför en del per träff, totalt åtta träffar. Förläng då gärna den angivna tiden för varje samtal.

Rektor skapar förutsättningarna

Rektor har ett viktigt uppdrag att skapa de organisatoriska förutsättningarna för arbetet med dialogduken. Det också angeläget att rektor efter genomförandet ställer frågor om vad deltagarna kommit fram till under samtalen och att arbetet följs upp.

Dela in deltagarna i grupper

Gruppstorleken har betydelse för dynamiken och allas möjlighet till delaktighet. Fyra till sex deltagare kan vara en bra gruppstorlek. Om ni väljer att dela upp arbete med dialogduken till flera tillfällen är det viktigt att gruppen i möjligaste mån är densamma under alla tillfällena.

Utse en samtalsledare

För att säkerställa att alla deltagare kommer till tals och att samtalen behandlar det tänkta innehållet, är det bra om rektor utser en samtalsledare till varje grupp. Samtalsledarens roll är också att säkerställa att strukturen i dialogduken följs, exempelvis att varje nytt samtal inleds med en enskild reflektion.

Senast uppdaterad 15 februari 2024

Relaterat