Glasögonbågar, teknik i årskurs 4–6

I arbetsområdet Glasögonbågar får eleverna utforska tekniska lösningar i vardagen. Uppdraget gör det möjligt att behandla flera av punkterna i det centrala innehållet i ett och samma arbetsområde.

en person håller i glasögon

Uppdraget

Ett företag som tillverkar glasögonbågar vill förbättra sitt utbud. De vill att deras glasögonbågar ska kunna anpassas till olika målgrupper, till exempel barn, personer med någon funktionsnedsättning, personer inom olika yrken eller personer som är intresserade av friluftsliv. Uppdraget är att hjälpa företaget att utveckla och förbättra sitt utbud genom att utforma glasögonbågar anpassade till en specifik målgrupp.

Att diskutera

  • Skulle det här uppdraget kunna vara utgångspunkt för ett arbetsområde i din klass?
  • Hur skulle du själv, eller du och dina kollegor, planera ett arbetsområde utifrån ovanstående uppdrag?
  • Vilka förmågor och vilka punkter i det centrala innehållet skulle du eller ni utgå från?
  • Vilka elevuppgifter skulle ni välja för att ge eleverna förutsättningar att uppfylla betygskriterierna i årskurs 6?

Fördjupande texter kring det centrala innehållet i teknik


Mekanismer

Film: Mekanismer (tid 09:01 min.)

I filmen visar Niklas Salomonsson, lärare i grundskolan, på vilken nivå mekanismer och i synnerhet gångjärnsmekanismen skulle kunna behandlas i årskurs 6 i samband med uppdraget. Lärarens presentation är inte genomförd i en klassrumssituation. I klassrummet skulle elevernas erfarenheter och funderingar bidra till utformningen och samtalet på ett annat sätt.​ 

Att diskutera

  • Hur skulle du som lärare introducera mekanismer och gångjärnsmekanismen för dina elever?
  • Hur skulle du själv, eller du och dina kollegor, göra för att få eleverna att förstå att mekanismer är något som tillämpas i många tekniska lösningar i vardagen?


Skisser

Film: Att skissa och rita (tid 04:59 min.)

I filmen visar Jan Gunderyd, lärare i grundskolan, på vilken nivå grundläggande skissteknik skulle kunna introduceras i årskurs 4-6. Lärarens presentation är inte genomförd i en klassrumssituation. I klassrummet skulle elevernas erfarenheter och funderingar bidra till utformningen och samtalet på ett annat sätt. 

Att diskutera

  • Hur arbetar du med grundläggande skissteknik i din klass?
  • Är lärarens idé om på vilken nivå grundläggande skissteknik skulle kunna behandlas i årskurs 6 lämplig?


En lärares reflektioner kring arbetsområdet

Film: En lärares reflektioner kring arbetsområdet Glasögon (tid 11:44 min.)

I filmen samtalar Niklas Salomonsson, lärare i grundskolan, med Veronica Bjurulf, dåvarande projektledare för Naturvetenskaps- och tekniksatsningen. Samtalet handlar om Niklas erfarenheter och tankar efter att ha genomfört arbetsområdet Glasögonbågar med sina elever. I filmen reflekterar han också över sina svårigheter och möjligheter med att organisera undervisningen i teknikämnet. 

Att diskutera

  • Vilka svårigheter och möjligheter ser du själv, eller du och dina kollegor, med att organisera undervisningen i teknikämnet?
  • Hur kan ni tillsammans utveckla teknikundervisningen?


Exempel på andra uppdrag

Här kan du ta del av exempel på andra uppdrag som rör mekanismer.

Uppdrag kring mekanismer Pdf, 37 kB, öppnas i nytt fönster.

Konkreta tips

Tre lärares planering, genomförande och bedömning

Tre lärare som undervisar i årskurs 6 har planerat och genomfört ovanstående uppdrag. Målen för arbetsområdet och bedömningen fokuserade på samtliga förmågor i kursplanens syfte. Under planeringen av arbetsområdet tog de fram bedömningsaspekter som sedan bedömningen av elevernas arbeten utgick ifrån.

Nedan ser du hur lärarna planerade och genomförde arbetsområdet, samt exempel på elevarbeten för betygsstegen A-E.

Tre lärares planering och genomförande Pdf, 232 kB, öppnas i nytt fönster.

Senast uppdaterad 20 juni 2023