Introduktion för dig som arbetar i förskolan

Materialet fokuserar på centrala delar av förskolläraruppdraget och ger en grundläggande orientering i förskolans uppdrag och styrdokument.

Om materialet

Det går bra att använda materialet både som en helhet, men också enskilda delar beroende på vad som passar dig och verksamheten bäst.

Varje avsnitt består av korta animerade filmer, texter samt hänvisningar till material att fördjupa dig i.

Två barn i förskola