Introduktion för förskollärare som saknar behörighet, samt barnskötare och annan personal i förskolan

Materialet fokuserar på centrala delar av förskolläraruppdraget och ger en grundläggande orientering i förskolans uppdrag och styrdokument.

Två barn i förskola
Konkreta tips
Senast uppdaterad 28 september 2021