Introduktion för förskollärare som saknar behörighet, samt barnskötare och annan personal i förskolan

Två barn i förskola

Materialet fokuserar på centrala delar av förskolläraruppdraget och ger en grundläggande orientering i förskolans uppdrag och styrdokument.

Senast uppdaterad 30 augusti 2019