Jämställdhet i apl

Här får du tips och idéer om hur du kan arbeta för att öka jämställdheten under det arbetsplatsförlagda lärandet (apl). Många ungdomar väljer fortfarande yrke efter kön.

Kockelever arbetar i ett kök

 

Ett sätt att stödja ungdomar att våga välja och fullfölja ett otraditionellt yrkesval är att stödja deras tidiga kontakt med arbetslivet. För många sker kontakten under apl. Det är viktigt att det blir en positiv erfarenhet.

 

Systematiskt arbete för en mer jämställd apl

 

Film: Jämställdhet i apl, Peabskolan i Göteborg (tid 04:00 min.)

Peabskolan arbetar aktivt för att öka jämställdheten under apl. I filmen berättar medarbetare på skolan och en elev om hur arbetet går till. Här är några av framgångsfaktorerna:

  • Utbilda alla lärare, elever och apl-handledare i värdegrund och jämställdhet.
  • Arbeta ämnesintegererat i skolan med värdegrund och jämställdhet.
  • Koppla ihop skolan med arbetsplatsen - båda platserna är elevernas arbetsmiljö.
  • Våga ställa krav på apl-platserna kring jämställdhet.
  • Ge eleverna verktyg så att de vågar reagera om de kommer till en ojämställd arbetsplats.

Erfarenhet från branschen – öka jämställdhet vid kompetensförsörjning och apl

Transportfackens yrkes- och arbetsmiljönämnd, TYA, och Vård- och omsorgscollege, VO-College, är två organisationer som arbetar aktivt med att skapa en mer jämställd kompetensförsörjning inom respektive bransch. Här kan du ta del av deras erfarenheter:

Se hur TYA och VO-College arbetar för en mer jämställd apl

Nordiskt projekt om jämställdhet

Skolverket har i projektet Jämställdhet i arbetsplatsförlagt lärande i Norden samverkat med aktörer från fyra andra nordiska länder. Syftet med projektet har varit att utbyta idéer och erfarenheter om hur man kan skapa en mer jämställd apl.

Projektet har genomförts med stöd av Nordiska Ministerrådets Jämställdhetsfond, NIKK.

Rapport: Jämställdhet i arbetsplatsförlagt lärande, NordenPDF (pdf, 204 kB)

Konkreta tips

Fler tips

Här finns några bra länkar för dig som vill läsa mer om jämställdhet:

Byrån mot diskriminering i Östergötland, och deras projekt Koll på jobbet.länk till annan webbplats Innehåller bland annat arbetsmaterial för lärare och elever.

Rapporten "Praktikant eller person" från Koll på jobbet.länk till annan webbplats

Stoppa machokulturen nulänk till annan webbplats

Verktyg för arbete med jämställdhet på arbetsplats och skolalänk till annan webbplats

För dig som är apl-handledare finns innehåll om jämställdhet i handledarutbildningenlänk till annan webbplats.

Jämställdhet i skolan

Senast uppdaterad 13 april 2021