Självskatta er studie- och yrkesvägledning

Med det här verktyget kan du som är rektor och du som är huvudman skatta nuläget för hur er verksamhet kring studie- och yrkesvägledning ser ut. Du kan se vilka områden som kan utvecklas för att bygga ett väl fungerande kvalitetsarbete.

Illustration på två personer, den ena pekar ut en riktning.
Konkreta tips

Självskattningsverktyg för studie- och yrkesvägledning

Alla vinner på väl underbyggda val. Ett fungerande kvalitetsarbete har en avgörande betydelse för att planera, utvärdera och utveckla studie- och yrkesvägledningen så att den tillgodoser elevernas behov av vägledning, och förbereder dem för framtiden. Det här självskattningsverktyget ger en nyanserad bild av ert nuläge.

Verktyget för självskattning av studie- och yrkesvägledning är till för grundskoleutbildning, gymnasieutbildning, vuxenutbildning samt alla former av anpassad utbildning.

Film: Självskattningsverktyg för studie- och yrkesvägledning (tid: 03:01 min)

Skapa konto och logga in i verktyget

För att genomföra självskattningen behöver du registrera ett konto på vår utbildningsplattform med namn, e-postadress och ett lösenord. Sedan kan du logga in för att genomföra självskattningen i din egen takt.

Skapa konto och logga in på Skolverkets Utbildningsplattform Länk till annan webbplats.

Du hittar verktyget under rubriken ”Självskattningsverktyg och systematiskt kvalitetsarbete”.

Ansvar

Ansvar för studie- och yrkesvägledning

Du som är skolledare har ansvar för att organisera studie- och yrkesvägledningen på den egna skolan. Det innebär bland annat att du ser till att det finns sätt att utveckla studie- och yrkesvägledningen och att det finns en tydlig ansvarsfördelning.

Forskning och fördjupning
Senast uppdaterad 05 mars 2024