Stöd för dig som undervisar i moderna språk

Här hittar du stöd för din språkundervisning i form av poddar och webbinarium.

Konkreta tips

Poddar om undervisning i moderna språk

Poddarna nedan kan fungera som ett stöd för dig som undervisar i moderna språk. De tar upp olika aspekter av undervisningen och ger en del konkreta förslag på aktiviteter att prova på i klassrummet. Lyssna och fundera efter varje avsnitt, till exempel med utgångspunkt i diskussionsfrågorna. Eller varför inte lyssna och diskutera med dina språklärarkollegor?

Moderna språk via fjärrundervisning

Moderna språk är ett av de ämnen som får undervisas via fjärrundervisning, det vill säga undervisning via dator i realtid. Una Cunningham, professor i didaktik med inriktning mot flerspråkighet, pratar om vad man särskilt kan behöva tänka på när man undervisar i moderna språk via datorn, och ger förslag på hur man kan skapa social närvaro även när undervisningen medieras via skärm och mikrofon.

 Diskussionsfrågor:

 • I ljudfilen nämner Una både möjligheter och utmaningar med att undervisa via datorn. Vilka fördelar och nackdelar ser du med fjärrundervisning för eleverna och för dig som lärare?
 • Una ger många tips på hur man kan arbeta med språkundervisning via datorn. Skriv gärna ner dem under tiden som du lyssnar på ljudfilen. Vilka skulle du vilja använda dig av i din undervisning?
 • I vilken utsträckning anser du att fjärrundervisning ändrar din roll som lärare? Vad är det rent konkret som är annorlunda med fjärrundervisning, jämför med en undervisningssituation då lärare och elever befinner sig på samma plats?

Sociala medier i tyskundervisningen

I dagens samhälle används sociala medier på många olika sätt. Vera Leier, universitetslektor i tyska, talar i den här podden om hur hon använt sig av olika sociala medier i sin undervisning för att få sina studenter och elever att kommunicera på målspråket. Hon ger förslag på olika klassrumsaktiviteter, och tar även upp vad man som lärare kan behöva tänka på inför en aktivitet som genomförs via sociala medier. Samtalet hålls på engelska, men det finns ett talmanus på svenska för den som vill använda sig av det.

Talmanus på svenskaPDF (pdf, 885 kB)

 Diskussionsfrågor:

  • Vilka fördelar kan du se med att använda sociala medier i språkundervisningen?
  • Vilka nackdelar kan finnas, och hur kan man motverka eventuella negativa effekter?
  • Vera ger flera konkreta tips på hur man kan arbeta med sociala medier i språkundervisningen. Vilka av hennes tips kan du tänka dig att arbeta vidare med? Varför just detta? Vilka sociala nätverk kan passa dina olika språkgrupper och hur kan du anpassa uppgifterna till dina elevers nivåer och behov?

  Lärare i moderna språk i årskurs 6

  Webbinarium om betygsättningen i årskurs 6

  Sedan hösten 2018 sätter lärare i moderna språk som undervisar i årskurs 6 betyg. Vi höll ett webbinarium den 12 april 2019 kring bakgrunden till stadieindelningen av det centrala innehållet och av kunskapskraven, vad detta innebär för dig som lärare och vad du särskilt kan tänka på inför betygssättningen. I webbinariet besvarar vi också en hel del frågor som kom in från deltagarna.

  Mer om terminsbetyg i grundskolan

  Webbinarium: sätta betyg i moderna språk i årskurs 6 (tid: 50:16 min)
  Titta på vårt webbinarium och få svar på dina frågor.

  Poddar som introduktion till nya kursplanen

  Poddarna nedan är tänkta som en introduktion till det nya i kursplanen. Vi rekommenderar att du lyssnar på alla tre avsnitt, har kursplanen uppslagen och gärna tar dig tid att läsa och fundera efter varje avsnitt, till exempel med utgångspunkt i diskussionsfrågorna. Eller varför inte lyssna, läsa och diskutera med dina språklärarkollegor?

  Kursplanen i moderna språklänk till annan webbplats

  Del 1: Kursplanen i moderna språk, årskurs 6: Det centrala innehållet

  Diskussionsfrågor:

  • Hur får jag/vi på bästa sätt in de muntliga delarna av det centrala innehållet i planeringen?
  • Hur kommer jag/vi att undervisa om strategier?
  • Hur får jag/vi in interkulturell kompetens, dvs ”vardagsliv och levnadssätt”, som en naturlig del i undervisningen?

  Del 2: Kursplanen i moderna språk, årskurs 6: Undervisningen

  Diskussionsfrågor:

  • Hur kan jag/vi öka elevernas motivation genom att variera innehåll och arbetssätt? Konkreta exempel?
  • Hur kan jag/vi i planeringen knyta ihop det centrala innehållet med elevens egna erfarenheter, livsvillkor och intressen?
  • När undervisningen fokuserar ett innehåll som rör elevens personliga förhållanden, hur undviker jag/vi att eleven känner sig utlämnad eller obekväm?

  Referenser

  Del 3: Kursplanen i moderna språk, årskurs 6: Kunskapskraven och betygssättningen

  Diskussionsfrågor

  • Hur skapar jag/vi bedömningssituationer där flera olika förmågor kan bedömas på samma gång?
  • Hur kan jag/vi fokusera de muntliga förmågorna i bedömningen?
  • Vilka delar av kunskapskraven kan vara aktuella för mig/oss att använda när jag/vi sätter betyg vid höstterminens slut?
  Senast uppdaterad 14 januari 2020