Stöd för dig som undervisar i moderna språk

Här hittar du stöd för din språkundervisning till exempel i form av poddar och webbinarium.

två lärare vid ett bord
Konkreta tips

Ljudfiler om undervisning i moderna språk

Ljudfilerna nedan kan fungera som ett stöd för dig som undervisar i moderna språk. De tar upp olika aspekter av undervisningen och ger en del konkreta förslag på aktiviteter att prova på i klassrummet. Lyssna och fundera efter varje avsnitt, till exempel med utgångspunkt i diskussionsfrågorna. Eller varför inte lyssna och diskutera med dina språklärarkollegor?

Ljudfil: Att anordna fjärrundervisning - ett lärarperspektiv (tid 06:55 min.)

Fjärrundervisning kan innebära både möjligheter och utmaningar. Den här ljudfilen är ett samtal med Christine Sandberg och Jenny Torring, som undervisar i franska respektive spanska på Hakkas centralskola, om vad man som lärare kan tänka på när man anordnar fjärrundervisning i moderna språk. Det handlar bland annat om hur man kan arbeta med interaktion, hur man kan samarbeta mellan olika moderna språk och vad det finns för möjligheter till individualisering.

Diskussionsfrågor:

 • Christine och Jenny uttrycker att de som fjärrundervisande lärare delvis kan behöva andra saker än andra lärare. Vad ser du att du skulle behöva för stöd av din rektor i fråga om material och andra resurser, för att kunna börja fjärrundervisa eller för att utveckla din fjärrundervisning?
 • Det tas upp exempel på hur man kan samarbeta med lärare i andra moderna språk. Vad ser du själv för möjligheter att samarbeta med dina kollegor som undervisar i andra språk, antingen om ni redan fjärrundervisar eller om ni funderar på att börja fjärrundervisa?
 • Christine och Jenny tar upp olika sätt att arbeta med elevernas interaktion. Vilka sätt skulle du vilja prova på i en fjärrundervisningssituation? Kommer du på fler sätt än de som nämns i podden?

Ljudfil: Att anordna fjärrundervisning – ett rektorsperspektiv (tid 06:37 min.)

Fjärrundervisning är ett möjligt sätt att anordna undervisning i moderna språk. I den här podden talar Sara Carlsson, rektor på Hakkas centralskola, om vad man som rektor kan tänka på när man anordnar fjärrundervisning i moderna språk. Det handlar om likvärdighet, om vilka förutsättningar och resurser som kan behövas och om pedagogiska vinster och utmaningar när det gäller fjärrundervisning.

Diskussionsfrågor:

 • I ljudfilen tar Sara upp möjligheter och utmaningar med att anordna fjärrundervisning. Skriv gärna ner dem under tiden som du lyssnar på ljudfilen. Vad känns relevant för dig? Kommer du på fler förtjänster och utmaningar?
 • Sara talar bland annat om schemaläggning och resurser – vad behövs på din skola för att ni ska kunna anordna fjärrundervisning?
 • Under samtalet pratar Sara om kommunikation och relationer. Vilka tankar får du av det som Sara tar upp om detta?

Ljudfil: Moderna språk via fjärrundervisning (tid 17:34 min.)

Moderna språk är ett av de ämnen som får undervisas via fjärrundervisning, det vill säga undervisning via dator i realtid. Una Cunningham, professor i didaktik med inriktning mot flerspråkighet, pratar om vad man särskilt kan behöva tänka på när man undervisar i moderna språk via datorn, och ger förslag på hur man kan skapa social närvaro även när undervisningen medieras via skärm och mikrofon.

 Diskussionsfrågor:

 • I ljudfilen nämner Una både möjligheter och utmaningar med att undervisa via datorn. Vilka fördelar och nackdelar ser du med fjärrundervisning för eleverna och för dig som lärare?
 • Una ger många tips på hur man kan arbeta med språkundervisning via datorn. Skriv gärna ner dem under tiden som du lyssnar på ljudfilen. Vilka skulle du vilja använda dig av i din undervisning?
 • I vilken utsträckning anser du att fjärrundervisning ändrar din roll som lärare? Vad är det rent konkret som är annorlunda med fjärrundervisning, jämför med en undervisningssituation då lärare och elever befinner sig på samma plats?

Ljudfil: Sociala medier i tyskundervisningen (tid 15:00 min.)

I dagens samhälle används sociala medier på många olika sätt. Vera Leier, universitetslektor i tyska, talar i den här podden om hur hon använt sig av olika sociala medier i sin undervisning för att få sina studenter och elever att kommunicera på målspråket. Hon ger förslag på olika klassrumsaktiviteter, och tar även upp vad man som lärare kan behöva tänka på inför en aktivitet som genomförs via sociala medier. Samtalet hålls på engelska, men det finns ett talmanus på svenska för den som vill använda sig av det.

Talmanus på svenska Pdf, 1 MB.

 Diskussionsfrågor:

  • Vilka fördelar kan du se med att använda sociala medier i språkundervisningen?
  • Vilka nackdelar kan finnas, och hur kan man motverka eventuella negativa effekter?
  • Vera ger flera konkreta tips på hur man kan arbeta med sociala medier i språkundervisningen. Vilka av hennes tips kan du tänka dig att arbeta vidare med? Varför just detta? Vilka sociala nätverk kan passa dina olika språkgrupper och hur kan du anpassa uppgifterna till dina elevers nivåer och behov?

  Lärare i moderna språk i årskurs 6

  Film: Webbinarium om betygsättningen i årskurs 6 (tid: 50:16 min)

  Sedan hösten 2018 sätter lärare i moderna språk som undervisar i årskurs 6 betyg. Vi höll ett webbinarium den 12 april 2019 kring bakgrunden till stadieindelningen av det centrala innehållet och av betygskriterier, vad detta innebär för dig som lärare och vad du särskilt kan tänka på inför betygssättningen. I webbinariet besvarar vi också en hel del frågor som kom in från deltagarna.

  Mer om terminsbetyg i grundskolan

  Poddar som introduktion till nya kursplanen

  Poddarna nedan är tänkta som en introduktion till det nya i kursplanen. Vi rekommenderar att du lyssnar på alla tre avsnitt, har kursplanen uppslagen och gärna tar dig tid att läsa och fundera efter varje avsnitt, till exempel med utgångspunkt i diskussionsfrågorna. Eller varför inte lyssna, läsa och diskutera med dina språklärarkollegor?

  Kursplanen i moderna språk Länk till annan webbplats.

  Podd del 1: Kursplanen i moderna språk, årskurs 6: Det centrala innehållet (tid 07:09 min.)

  Diskussionsfrågor:

  • Hur får jag/vi på bästa sätt in de muntliga delarna av det centrala innehållet i planeringen?
  • Hur kommer jag/vi att undervisa om strategier?
  • Hur får jag/vi in interkulturell kompetens, dvs. ”vardagsliv och levnadssätt”, som en naturlig del i undervisningen?

  Podd del 2: Kursplanen i moderna språk, årskurs 6 - undervisningen (tid 08:48 min.)

  Diskussionsfrågor:

  • Hur kan jag/vi öka elevernas motivation genom att variera innehåll och arbetssätt? Konkreta exempel?
  • Hur kan jag/vi i planeringen knyta ihop det centrala innehållet med elevens egna erfarenheter, livsvillkor och intressen?
  • När undervisningen fokuserar ett innehåll som rör elevens personliga förhållanden, hur undviker jag/vi att eleven känner sig utlämnad eller obekväm?

  Referenser

  Här hittar du exempel på fördjupning inom området.

  Council of Europe (2001) Common European framework of reference for languages: Learning, teaching, assessment. Cambridge: Cambridge University Press Länk till annan webbplats.

  Council of Europe/Skolverket (2009) Gemensam europeisk referensram för språk: lärande, undervisning och bedömning. Rådet för kulturellt samarbete. Utbildningskommittén. Enheten för moderna språk. Strasbourg Länk till annan webbplats.

  Council of Europe (2018) Common European framework of reference for languages. Learning, teaching, assessment. Companion volume with new descriptors. Language Policy Programme. Education Policy Division. Education Department. Council of Europe Länk till annan webbplats.

  Erickson, G. & Pakula, H-M. (2017) Den gemensamma europeiska referensramen för språk: Lärande, undervisning, bedömning – ett nordiskt perspektiv. Acta Didactica 11 (3), 1-23. Länk till annan webbplats.

  Oscarson, M. (2015) Bedömning på systemnivå – En komparativ studie av stegsystemet i språk i den svenska skolan och språknivåer i Europarådets Common European Framework of Reference for Languages (CEFR). Educare 2015(2), Söderman, J. & Sundmark, B. (Eds.), Kritiska perspektiv på bedömning och dokumentation. 128-153 Länk till annan webbplats.

  Piccardo, E. (2014) From communicative to action-oriented. A research pathway. Curriculum Services Canada/Service des Programmes d’études Canada Länk till annan webbplats.

  Tudor, I. (2001) The Dynamics of the Language Classroom. Cambridge: CUP.

  CEFR:s webbplats Länk till annan webbplats.

  European Centre for Modern Languages i Graz webbplats Länk till annan webbplats.

  Europarådets webbplats Länk till annan webbplats.

  Podd del 3: Kursplanen i moderna språk, årskurs 6 - kunskapskraven och betygssättningen (tid 06:48 min.)

  Diskussionsfrågor

  • Hur skapar jag/vi bedömningssituationer där flera olika förmågor kan bedömas på samma gång?
  • Hur kan jag/vi fokusera de muntliga förmågorna i bedömningen?
  • Vilka delar av kunskapskraven kan vara aktuella för mig/oss att använda när jag/vi sätter betyg vid höstterminens slut?
  Forskning och fördjupning

  Mer stöd för undervisning

  Europeiska språkportfolion hjälper eleven att bli mer medveten om sitt eget lärande. Äldre elever kan använda dokumentationen inför studier utomlands eller för att söka ett arbete. Med hjälp av språkportfolion får både lärare och elever syn på elevernas kunskaper i olika språk. Då är det lättare att fokusera på vad man kan och sätta upp mål för sitt lärande.

  Europeiska språkportfolion

  Mer stöd för din undervisning hittar du på det europeiska språkcentret för moderna språk, ECML. Centret främjar kvalitet och nyskapande inom språkundervisning genom att erbjuda material och metoder som du kan använda sig av i din undervisning. Här hittar du exempelvis "Den hemliga agentens handbok för språkliga utmaningar" och "Laras språkliga resa genom Europa".

  Det europeiska språkcentret för moderna språk Länk till annan webbplats.

  Senast uppdaterad 14 juni 2022
  • Europeiska kvalitetsutmärkelsen i språk

   Lärare i alla språk och modersmål - utom svenska som modersmål - inom alla skolformer kan varje år ansöka om Europeiska kvalitetsutmärkelsen i språk, The European Language Label.

  • Kurser och utbildningar

   Språksprånget

   Utveckla din undervisning i moderna språk tillsammans med dina kollegor. Pröva aktiviteter direkt i undervisningen.