Språksprånget

Utveckla din undervisning i moderna språk tillsammans med dina kollegor. Pröva aktiviteter direkt i undervisningen med Språksprånget – en nationell kompetensutvecklingsinsats för lärare i moderna språk.

 • För lärare i moderna språk

 • Valfri studietakt

 • Lärportalen samt kurser

Call to action

Materialet finns på Lärportalen

Allt material i Språksprånget finns samlat i moduler på Lärportalen. Ingen inloggning behövs. I modulerna finns texter baserade på aktuell forskning, filmer, förslag till undervisningsaktiviteter, diskussionsfrågor med mera.

Just nu finns det två moduler att arbeta med: Muntlig språkutveckling och Skriftlig produktion och interaktion.

Modulerna för Språksprånget på lärportalenlänk till annan webbplats

Supporten för lärportalen når du via larportalen@skolverket.se

Information

Det här är Språksprånget

Kompetensutvecklingsinsats i didaktik för dig som undervisar i moderna språk, främst spanska, franska eller tyska. Språksprånget kommer att innehålla moduler om fyra olika områden: muntlig språkutveckling, skriftlig produktion och interaktion, receptiva färdigheter och interkulturell kompetens.

Inom varje modul ryms åtta delar, som i sin tur planeras med olika övergripande perspektiv. Perspektiven är till exempel digitalisering, ordinlärning, grammatik, bedömning, mångfald, strategier, individens språkinlärning och motivation. Modulerna utarbetas av lärosäten i samarbete med språklärare som granskar och prövar materialet. Deltagarna kommer själva att kunna välja studietakt.

Språksprånget: Individens språkinlärning, grammatik, strategier, ordinlärning, digitalisering, mångfald, bedömning, motivation

Språksprånget genomsyras av åtta perspektiv på språkinlärning.

Modulen om muntlig språkutveckling innehåller exempelvis följande delar:

  • Vad är muntlig interaktion?
  • Kommunikativ språkundervisning och en handlingsinriktad språksyn
  • Formella aspekter av muntlig språkutveckling över tid
  • Språkliga resurser för muntlig produktion och interaktion
  • Det språkliga inflödets betydelse för muntlig språkutveckling
  • Vilken roll spelar flerspråkighet, inkludering och motivation för muntlig interaktion?
  • Hur kan bedömning främja språklärande och muntlig språkutveckling?
  • Hur kan muntlig interaktion bedömas utifrån styrdokumenten i moderna språk?

  FILM: Språksprånget - en kompetensutveckling i moderna språk (tid 2:43)

  Filmen berättar om insatsen Språksprånget, om vad utbildningen innehåller och var den finns på Lärportalen. Filmen riktar sig till dig som undervisar i moderna språk.

  Kompetensutveckling för lärare

  Lärare som arbetar i grundskola, grundsärskola, specialskola, sameskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola samt kommunal vuxenutbildning.

  Kollegialt lärande på skolan

  Kompetensutvecklingen sker genom kollegialt lärande med stöd av handledare och material på Lärportalen. Deltagarna diskuterar innehållet, planerar lektionsaktiviteter och prövar dem i den egna undervisningen. De analyserar sedan tillsammans den genomförda undervisningen, utifrån ett utvecklingsperspektiv.

  Aktiviteterna inom Språksprånget genomförs antingen inom den egna skolan eller mellan skolor inom samma eller olika huvudman. Deltagarna kan arbeta via fysiska träffar och/eller internet. Modulmaterialet produceras löpande.

  Kontinuerligt arbete med stöd av handledare

  Kompetensutvecklingsinsatsen inom Språksprånget är tänkt att genomföras kontinuerligt under en längre tid, på arbetstid och med stöd av handledare. Det är rektor som tillsammans med huvudmannen skapar organisatoriska förutsättningar för insatsen. Att arbeta med Språksprånget kan ta olika lång tid, beroende på vilken studietakt just din skola bedömer som lämplig.  

  Läs om hur du kan organisera Språksprånget och välja lämplig studietakt:

  Organisation och studietaktPDF (pdf, 100 kB)

  Att leda kollegialt lärande inom Språksprånget

  Du som är legitimerad språklärare kan ansöka om att gå en utbildning i att leda kollegialt lärande utifrån moduler. Under utbildningen lär du dig mer om kollegialt lärande, samtalstekniker för att handleda kollegor, och språkdidaktik. Du får möjlighet att utveckla dina teoretiska perspektiv och att delta i praktiska arbetsseminarier där du själv handleds av erfarna samtalsledare. Utbildningen motsvarar sju heldagars arbete under ett läsår.

  Utbildningen är inte poänggivande och innehåller inte några examinationer. Viss inläsning av material förekommer mellan utbildningstillfällena. För diplom vid avslutad utbildning krävs minst 75 procents närvaro.

  Du som går utbildningen Att leda kollegialt lärande behöver ha en grupp att leda samtidigt som utbildningen genomförs. Vilka som ska ingå i gruppen beslutas av berörda lärare i samråd med rektor. Om skolor redan har samtalsledare som utbildats inom till exempel Läslyftet, Matematiklyftet eller NT-satsningen, kan dessa fungera väl även som samtalsledare inom Språksprånget. 

  Skolverket står för kostnaden för kursen. Skolorna står själva för tiden det tar att delta, samt eventuella resor och övernattningar för deltagaren. Det är rektor som gör ansökan om utbildningen.

  Anmälan till utbildningen är förlängd till 3 april 2020

  Läs mer och anmäl dig här:

  Utbildning i att leda kollegialt lärandelänk till annan webbplats

  Belöning

  Därför ska du delta i Språksprånget

  Du som är språklärare kan finna ett yrkesgemensamt språk tillsammans med dina kollegor. Ni kan tillsammans utökar er didaktiska verktygslåda, så att elevernas kunskaper och intresse för språk ökar.

  • Utveckla din undervisning tillsammans med kollegor.
  • Sätt ditt eget lärande i fokus genom att ta del av klassrumsnära forskning.
  • Pröva aktiviteter direkt i din egen undervisning.
  Ansvar

  Information till rektorer om utbildningen
  Att leda kollegialt lärande

  Ni kan ansöka om plats på Skolverkets kostnadsfria utbildning i att leda kollegialt lärande för språklärare som vill leda kollegiala samtal om språkdidaktik. Utbildningen ingår i Skolverkets nationella kompetensutvecklingsinsats för språklärare, Språksprånget, och genomförs i samarbete med olika lärosäten.

  Så här gör ni för att ansöka om en plats på utbildningen:

  1. Rektor och berörda lärare planerar tillsammans för behov och möjlig organisation av Språksprånget under nästa läsår. Tillsammans beslutar ni om vilka som bör ingå i den kollegiala samtalsgruppen. Rekommenderad gruppstorlek är 5-8 deltagare, men färre deltagare fungerar. Blir det fler än åtta personer i gruppen kan det vara svårt att bereda samtalsutrymme. Då kan det vara bättre att skapa två grupper, med en samtalsledare var. Tänk på att gruppen vid behov kan träffas via fjärrmöten. Utbildningen kommer vid första tillfället att ta upp hur samtalsledaren kan anordna och leda sådana möten.

  2. Rektor ansöker om plats för deltagare på utbildningen Att leda kollegialt lärande.

  3. Rektor behöver säkerställa att den framtida ledaren för kollegialt lärande kan närvara vid de sammanlagt fyra utbildningstillfällena.

  Anmälan till utbildningen är förlängd till 3 april 2020

  Läs mer och anmäl dig här:

  Utbildning i att leda kollegialt lärandelänk till annan webbplats

  Lagar och regler

  Rektor skapar förutsättningarna

  Rektor behöver säkerställa att den framtida handledaren kan närvara vid de sammanlagt fyra utbildningstillfällena.

  Forskning och fördjupning

  Kontakt

  Har du frågor om insatsens innehåll och genomförande, kontakta oss:

  E-post till nspmodernasprak@skolverket.se

  Senast uppdaterad 25 mars 2020