Språksprånget

Utveckla din undervisning i moderna språk tillsammans med dina kollegor. Pröva aktiviteter direkt i undervisningen med Språksprånget – en nationell kompetensutvecklingsinsats för lärare i moderna språk.

  • För lärare i moderna språk

  • Valfri studietakt

  • Lärportalen och kurser

Call to action

Materialet finns på Lärportalen

Allt material i Språksprånget finns samlat i moduler på Lärportalen. Ingen inloggning behövs. I modulerna finns texter baserade på aktuell forskning, filmer, förslag till undervisningsaktiviteter, diskussionsfrågor med mera.

Språksprånget består av fyra moduler: Muntlig språkutveckling, Skriftlig produktion och interaktion, Språk och interkulturalitet samt Reception.

Modulerna för Språksprånget på lärportalen Länk till annan webbplats.

Supporten för lärportalen når du via larportalen@skolverket.se

Information

Det här är Språksprånget

Kompetensutvecklingsinsats i didaktik för dig som undervisar i moderna språk, främst spanska, franska eller tyska. Innehållet fokuserar på språkdidaktik, så lärare i andra språkämnen kan också använda materialet, men exemplen rör främst spanska, franska och tyska. De styrdokumentsreferenser som finns i materialet hänvisar till styrdokumenten i moderna språk. Språksprånget kommer att innehålla moduler om fyra olika områden: muntlig språkutveckling, skriftlig produktion och interaktion, språk och interkulturalitet samt receptiva färdigheter. Inga specifika förkunskaper krävs.

Inom varje modul ryms åtta delar, som i sin tur planeras med olika övergripande perspektiv. Perspektiven är digitalisering, ordinlärning, grammatik, bedömning, mångfald, strategier, individens språkinlärning och motivation. Modulerna utarbetas av lärosäten i samarbete med språklärare som granskar och prövar materialet. Deltagarna kan själva välja studietakt.

Språksprånget: Individens språkinlärning, grammatik, strategier, ordinlärning, digitalisering, mångfald, bedömning, motivation

Språksprånget genomsyras av åtta perspektiv på språkinlärning.

FILM: Språksprånget - en kompetensutveckling i moderna språk (tid 2:43)

Filmen berättar om insatsen Språksprånget, om vad utbildningen innehåller och var den finns på Lärportalen. Filmen riktar sig till dig som undervisar i moderna språk.

Kompetensutveckling för lärare

Språksprånget vänder sig till lärare som arbetar i grundskola, anpassad grundskola, specialskola, sameskola, gymnasieskola, anpassad gymnasieskola samt vuxenutbildning. Inga särskilda förkunskaper krävs.

Kollegialt lärande på skolan

Kompetensutvecklingen sker genom kollegialt lärande med stöd av material på Lärportalen och en ledare för kollegialt lärande. Deltagarna diskuterar innehållet, planerar lektionsaktiviteter och prövar dem i den egna undervisningen. De analyserar sedan tillsammans den genomförda undervisningen, utifrån ett utvecklingsperspektiv.

Aktiviteterna inom Språksprånget genomförs antingen inom den egna skolan eller mellan skolor inom samma eller olika huvudman. Deltagarna kan arbeta via fysiska träffar och internet. Modulmaterialet produceras löpande.

Kontinuerligt arbete med stöd av en ledare för kollegialt lärande

Kompetensutvecklingsinsatsen inom Språksprånget är tänkt att genomföras kontinuerligt under en längre tid, på arbetstid och med stöd av en ledare för kollegialt lärande. Det är rektor som tillsammans med huvudmannen skapar organisatoriska förutsättningar för insatsen. Att arbeta med Språksprånget kan ta olika lång tid, beroende på vilken studietakt just din skola bedömer som lämplig.  

Läs om hur du kan organisera Språksprånget och välja lämplig studietakt.
Organisation och studietakt Pdf, 100 kB, öppnas i nytt fönster.

Att leda kollegialt lärande inom Språksprånget

Du som är legitimerad språklärare kan ansöka om att gå en utbildning i att leda kollegialt lärande utifrån moduler. Under utbildningen lär du dig mer om kollegialt lärande, samtalstekniker för att leda kollegiala samtal och språkdidaktik. Du får möjlighet att utveckla dina teoretiska perspektiv och att delta i praktiska arbetsseminarier där du själv handleds av erfarna samtalsledare. Utbildningen motsvarar sju heldagars arbete under ett läsår.

Utbildningen är inte poänggivande och innehåller inte några examinationer. Viss inläsning av material kan förekomma mellan utbildningstillfällena. För diplom vid avslutad utbildning krävs minst 75 procents närvaro.

Du som går utbildningen Att leda kollegialt lärande behöver ha en grupp att leda samtidigt som utbildningen genomförs. Vilka som ska ingå i gruppen beslutas av berörda lärare i samråd med rektor. Om skolor redan har samtalsledare som utbildats inom till exempel Läslyftet, Matematiklyftet eller NT-satsningen, kan dessa fungera väl även som samtalsledare inom Språksprånget. 

Skolverket står för kostnaden för utbildningen. Skolorna står själva för tiden det tar att delta, samt eventuella resor och övernattningar för deltagaren. Det är rektor som gör ansökan om utbildningen.

Att leda kollegialt lärande - läs om utbildningen

Belöning

Därför ska du delta i Språksprånget

Du som är språklärare kan finna ett yrkesgemensamt språk tillsammans med dina kollegor. Ni kan tillsammans utökar er didaktiska verktygslåda, så att elevernas kunskaper och intresse för språk ökar.

  • Utveckla din undervisning tillsammans med kollegor.
  • Sätt ditt eget lärande i fokus genom att ta del av klassrumsnära forskning.
  • Pröva aktiviteter direkt i din egen undervisning.
Ansvar

Information till rektorer om utbildningen
Att leda kollegialt lärande

Ni kan ansöka om plats på Skolverkets kostnadsfria utbildning i att leda kollegialt lärande för språklärare som vill leda kollegiala samtal om språkdidaktik. Utbildningen ingår i Skolverkets nationella kompetensutvecklingsinsats för språklärare, Språksprånget, och genomförs i samarbete med olika lärosäten.

Så här gör ni för att ansöka om en plats på utbildningen:

1. Med utgångspunkt i det systematiska kvalitetsarbetet planerar rektor och berörda lärare tillsammans. Tillsammans beslutar ni om vilka som bör ingå i den kollegiala samtalsgruppen. Rekommenderad gruppstorlek är 5-8 deltagare, men färre deltagare fungerar. Blir det fler än åtta personer i gruppen kan det vara svårt att bereda samtalsutrymme. Då kan det vara bättre att skapa två grupper, med en samtalsledare var. Tänk på att gruppen vid behov kan träffas via fjärrmöten. Utbildningen kommer vid första tillfället att ta upp hur samtalsledaren kan anordna och leda sådana möten.

2. Rektor ansöker om plats för deltagare på utbildningen Att leda kollegialt lärande.

3. Rektor behöver säkerställa att den framtida ledaren för kollegialt lärande kan närvara vid utbildningstillfällena.

Anmälan till utbildningen läsåret 2023/24 är stängd.

Lagar och regler

Rektor skapar förutsättningarna

Rektor behöver säkerställa att den framtida ledaren för kollegialt lärande har en grupp att leda parallellt med utbildningen och kan närvara under utbildningstillfällena. Skolverket rekommenderar också att rektor och ledaren för kollegialt lärande har kontinuerliga uppföljningssamtal mellan utbildningstillfällena.

Forskning och fördjupning

Kontakt

Har du frågor om insatsens innehåll och genomförande, kontakta oss:

E-post till nspmodernasprak@skolverket.se

Senast uppdaterad 02 augusti 2023