Språksprånget

Utveckla din undervisning i moderna språk tillsammans med dina kollegor. Pröva aktiviteter direkt i undervisningen med Språksprånget – en nationell kompetensutvecklingsinsats för lärare i moderna språk.

Materialet finns på lärportalen

Med kompetensutvecklingsinsatsen Språksprånget hoppas vi kunna bidra till att du som är språklärare finner ett yrkesgemensamt språk tillsammans med dina kollegor och att ni tillsammans utökar er didaktiska verktygslåda, så att elevernas kunskaper och intresse för språk ökar.

Från och med höstterminen 2019 kommer två moduler som innehåller vardera åtta delar att finnas klara: Muntlig språkutveckling och Skriftlig produktion och interaktion.

Modulerna för Språksprånget på lärportalenlänk till annan webbplats

Supporten för lärportalen når du via larportalen@skolverket.se

Därför ska du delta i Språksprånget

 • Utveckla din undervisning tillsammans med kollegor
 • Sätt ditt eget lärande i fokus genom att ta del av klassrumsnära forskning
 • Pröva aktiviteter direkt i din egen undervisning
Språksprånget: Individens språkinlärning, grammatik, strategier, ordinlärning, digitalisering, mångfald, bedömning, motivation

Språksprånget genomsyras av åtta perspektiv på språkinlärning.

FILM: Språksprånget - en kompetensutveckling i moderna språk (tid 2:43)
Filmen berättar om insatsen Språksprånget, om vad utbildningen innehåller och var den finns på Lärportalen. Filmen riktar sig till dig som undervisar i moderna språk.

Det här är Språksprånget

Vad

Kompetensutvecklingsinsats i didaktik för dig som undervisar i moderna språk, främst spanska, franska eller tyska. Språksprånget kommer att innehålla moduler om fyra olika områden: muntlig språkutveckling, skriftlig produktion och interaktion, receptiva färdigheter och interkulturell kompetens. Inom varje modul ryms åtta delar, som i sin tur planeras med olika övergripande perspektiv. Perspektiven är till exempel digitalisering, ordinlärning, grammatik, bedömning, mångfald, strategier, individens språkinlärning och motivation. Modulerna utarbetas av lärosäten i samarbete med språklärare som granskar och prövar materialet och deltagarna kommer själva att kunna välja studietakt. Modulen om muntlig språkutveckling innehåller exempelvis följande delar:

 • Vad är muntlig interaktion?
 • Kommunikativ språkundervisning och en handlingsinriktad språksyn
 • Formella aspekter av muntlig språkutveckling över tid
 • Språkliga resurser för muntlig produktion och interaktion
 • Det språkliga inflödets betydelse för muntlig språkutveckling
 • Vilken roll spelar flerspråkighet, inkludering och motivation för muntlig interaktion?
 • Hur kan bedömning främja språklärande och muntlig språkutveckling?
 • Hur kan muntlig interaktion bedömas utifrån styrdokumenten i moderna språk?

För vem

Lärare som arbetar i grundskola, grundsärskola, specialskola, sameskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola samt kommunal vuxenutbildning.

Hur

Kompetensutvecklingen sker genom kollegialt lärande med stöd av handledare och material på Lärportalen. Deltagarna diskuterar innehållet, planerar lektionsaktiviteter, prövar dem sedan i den egna undervisningen, och analyserar tillsammans - med ett utvecklingsperspektiv - den genomförda undervisningen.

Var

Aktiviteterna inom Språksprånget genomförs antingen inom den egna skolan eller mellan skolor inom samma eller olika huvudman. Deltagarna kan arbeta via fysiska träffar och/eller internet. Modulmaterialet produceras löpande.

Gå till Lärportalenlänk till annan webbplats

Så här går kompetensutvecklingen till

Kompetensutvecklingsinsatsen inom Språksprånget är tänkt att genomföras kontinuerligt under en längre tid, på arbetstid och med stöd av handledare. Det är rektor som tillsammans med huvudmannen skapar organisatoriska förutsättningar för insatsen. Att arbeta med Språksprånget kan ta olika lång tid, beroende på vilken studietakt just din skola bedömer som lämplig.  

Läs om hur du kan organisera Språksprånget och välja lämplig studietakt:

Organisation och studietaktPDF (pdf, 100 kB)

Handledarutbildning inom Språksprånget 2019

Du som är legitimerad språklärare kan ansöka om att gå en utbildning där du lär dig att leda kollegialt lärande kopplat till moduler: Att leda kollegialt lärande (se länk nedan). Under utbildningen, som utgörs av fyra tillfällen fördelade på totalt åtta heldagar jämnt planerade över läsåret, lär du dig mer om kollegialt lärande, samtalstekniker för att handleda kollegor, och språkdidaktik. Under utbildningen ges både möjlighet till att utveckla dina teoretiska perspektiv samt att delta i praktiska arbetsseminarier där du själv handleds av erfarna samtalsledare.

Utbildningen är inte poänggivande och innehåller inte några examinationer. Viss inläsning av material förekommer mellan utbildningstillfällena. För diplom vid avslutad utbildning krävs minst 75 procents närvaro.

Du som går utbildningen Att leda kollegialt lärande behöver ha en grupp att handleda samtidigt som utbildningen genomförs. Om skolor redan har samtalshandledare som utbildats inom till exempel Läslyftet, Matematiklyftet eller NT-satsningen, kan dessa fungera väl även som samtalshandledare inom Språksprånget. Skolverket står för kostnaden av kursen, men skolorna behöver själva stå för tiden det tar att delta, samt eventuella resor och övernattningar för den personen.

Information till rektorer om handledarutbildningen

I juni 2019 startar Skolverkets kostnadsfria utbildning Att leda kollegialt lärande för de språklärare som vill handleda kollegiala samtal om språkdidaktik. Utbildningen ingår i Skolverkets nationella kompetensutvecklingsinsats för språklärare, Språksprånget, och genomförs i samarbete med olika lärosäten.

Så här gör ni för att ansöka om en plats på handledarutbildningen:

1. Rektor och berörda lärare planerar tillsammans för behov och möjlig organisation av Språksprånget under nästa läsår. Tillsammans beslutar ni om vilka som bör ingå i den kollegiala samtalsgruppen. Rekommenderad gruppstorlek är 5-8 deltagare, men färre deltagare fungerar. Blir det fler än åtta personer i gruppen kan det vara svårt att bereda samtalsutrymme: då kan det vara bättre att skapa två grupper, med en handledare var. Tänk på att gruppen vid behov kan träffas via fjärrmöten. Utbildningen kommer vid första tillfället att ta upp hur handledaren kan anordna och handleda sådana möten.

2. Rektor fyller i ansökningslänken

Anmälan till utbildningen i att handleda kollegialt lärande

3. Rektor behöver säkerställa att den framtida handledaren kan närvara vid de sammanlagt fyra utbildningstillfällena.

Kontakt

För information och frågor om insatsens innehåll och genomförande

nspmodernasprak@skolverket.se

Senast uppdaterad 27 augusti 2019