Europeiska språkportfolion

Med hjälp av Europeisk språkportfolio får både lärare och elever syn på elevernas kunskaper i olika språk. Då är det lättare att fokusera på vad man kan och sätta upp mål för sitt lärande.

En man hälsar på en utomjording på flera olika språk

Europeisk språkportfolio, ESP, hjälper eleven att bli mer medveten om sitt eget lärande. Äldre elever kan använda dokumentationen inför studier utomlands eller för att söka ett arbete. Språkportfolion ersätter inte betyg, certifikat eller diplom, utan är ett komplement till formella examina. Språkportfolion är framtagen av Europarådet.

I språkpasset dokumenterar eleven vilka språk hon eller han kan, hur väl hon eller han behärskar dessa och var hon eller han har lärt sig dem. Eleven dokumenterar också sin språkliga utveckling och sin språkpraktik.

Mina möten med andra kulturer

I språkbiografin planerar, bedömer och reflekterar eleven kring sin inlärning av olika språk och sina kulturella erfarenheter. Materialet innehåller stöd för planering och utvärdering, som hjälper eleven med de egna målen. I biografin ingår också checklistor som kan ge både lärare och elev en uppfattning om var eleven befinner sig i sin språkutveckling och vad eleven kan behöva utveckla.

I dossiern samlar eleven ett urval av sina arbeten. Det kan vara till exempel uppsatser, bilder, skriftliga, inspelade eller filmade redovisningar samt för äldre elever även betyg och intyg.

Konkreta tips
Omslag Lärarhandledning Europeisk språkportfolio
Omslaget till Europeiska språkportfolion för elever 6-11 år.
Omslag språkbiografi för elever 6-11 år

Mitt språkpass för elever 6-11 år

Omslag språkpasset för elever 6-11 år
Omslag dossier för elever 6-11 år
Omslag frågeformulär
Omslag till Europeiska språkportfolion för elever 12-16 år.
Omslag språkbiografi för elever 12-16 år

Mitt språkpass för elever 12-16 år

Omslag språkpasset för elever 12 -16 år
Omslag checklista för elever 12-16 år
Omslag dossier för elever 12-16 år

Dossier för elever 12-16 år

I dossiern samlar eleven sina arbeten. Syftet med det är att eleven ska se sin egen språkutveckling.

Dossier för elever 12-16 år Pdf, 545 kB.

Dossier för elever 12-16 år Pdf, 515 kB.


Forskning och fördjupning

Europeisk språkportfolio, 16+

Uppsala universitet har gjort versionen som är avsedd för ungdomar i gymnasieskolan. Den är främst för elever i de yrkesinriktade programmen men kan även användas i samband med fortsatta studier eller kopplat till arbetslivet.

Hämta språkportfolio 16+ från Uppsala universitetets webbplats Länk till annan webbplats.

Språkportfolion på andra språk som används i andra länder finns på Europeiska kommissionens webbplats Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad 23 februari 2024