Europeiska språkportfolion

Med hjälp av Europeisk språkportfolio får både lärare och elever syn på elevernas kunskaper i olika språk. Då är det lättare att fokusera på vad man kan och sätta upp mål för sitt lärande.

En man hälsar på en utomjording på flera olika språk

Europeisk språkportfolio, ESP, hjälper eleven att bli mer medveten om sitt eget lärande. Äldre elever kan använda dokumentationen inför studier utomlands eller för att söka ett arbete. Språkportfolion ersätter inte betyg, certifikat eller diplom, utan är ett komplement till formella examina. Språkportfolion är framtagen av Europarådet.

I språkpasset dokumenterar eleven vilka språk hon eller han kan, hur väl hon eller han behärskar dessa och var hon eller han har lärt sig dem. Eleven dokumenterar också sin språkliga utveckling och sin språkpraktik.

Mina möten med andra kulturer

I språkbiografin planerar, bedömer och reflekterar eleven kring sin inlärning av olika språk och sina kulturella erfarenheter. Materialet innehåller stöd för planering och utvärdering, som hjälper eleven med de egna målen. I biografin ingår också checklistor som kan ge både lärare och elev en uppfattning om var eleven befinner sig i sin språkutveckling och vad eleven kan behöva utveckla.

I dossiern samlar eleven ett urval av sina arbeten. Det kan vara till exempel uppsatser, bilder, skriftliga, inspelade eller filmade redovisningar samt för äldre elever även betyg och intyg.

Konkreta tips
Omslag Lärarhandledning Europeisk språkportfolio

Handledning för lärare

Handledningen innehåller förslag och instruktioner om hur du och dina elever kan planera och arbeta med språkportfolion. Här får du också en utförlig presentation av den.

Lärarhandledning till Europeisk språkportfolio för elever 6-16 år Pdf, 5 MB.

Omslaget till Europeiska språkportfolion för elever 6-11 år.

Europeisk språkportfolio för elever 6-11 år

Här får du förslag och instruktioner om hur du och dina elever kan arbeta med Europeisk språkportfolio för elever 6 -11 år.

Det här dokumentet innehåller språkportfolions alla tre delar: språkbiografin, språkpasset och dossiern. Om du hellre vill spara ner portfolions delar var för sig, kan du göra det under respektive
rubrik här nedanför.

Europeisk språkportfolio för elever 6-11 år Pdf, 4 MB.

Europeisk språkportfolio för elever 6-11 år (skrivbar pdf) Pdf, 11 MB.

Omslag språkbiografi för elever 6-11 år

Min språkbiografi för elever 6-11 år

Materialet innehåller stöd för planering och utvärdering.

Min språkbiografi för elever 6-11 år Pdf, 2 MB.

Min språkbiografi för elever 6-11 år (skrivbar pdf) Pdf, 9 MB.

Mitt språkpass för elever 6-11 år

Omslag språkpasset för elever 6-11 år

Materialet innehåller:

 • Tankekarta (Det här är jag)
 • Tankekarta (Kontakter med andra länder)
 • Bättre och bättre (Europarådets olika nivåer och jämförelse med svenska kursplaner i engelska)
 • Min språkprofil
 • Självbedömningsskala (information riktad till lärare och andra vuxna)

Mitt språkpass för elever 6-11 år Pdf, 1 MB.

Mitt språkpass för elever 6-11 år (skrivbar pdf) Pdf, 1 MB.

Omslag dossier för elever 6-11 år

Dossier för elever 6-11 år

I dossiern samlar eleven sina arbeten. Syftet med det är att eleven ska se sin egen språkutveckling.

Dossier för elever 6-11 år Pdf, 500 kB.

Dossier för elever 6-11 år (skrivbar pdf) Pdf, 450 kB.

Omslag frågeformulär

Frågeformulär för förskoleklass och år 1 grundskolan

Detta frågeformulär används för att få svar på elevens reflektioner över och kunskaper i språket.

Frågeformulär förskoleklass och år 1 i grundskolan Pdf, 227 kB.

Frågeformulär förskoleklass och år 1 i grundskolan (skrivbar pdf) Pdf, 208 kB.

Omslag till Europeiska språkportfolion för elever 12-16 år.

Europeisk språkportfolio för elever 12-16 år

Här får du förslag och instruktioner på hur du och dina elever kan arbeta med Europeisk språkportfolio för elever 1216 år.

Det här dokumentet innehåller språkportfolions alla tre delar: språkbiografin, språkpasset och dossiern. Om du hellre vill spara ner portfolions delar var för sig, kan du göra det under respektive
rubrik här nedanför.

Europeisk språkportfolio för elever 12-16 år Pdf, 5 MB.

Europeisk språkportfolio för elever 12-16 år (skrivbar pdf) Pdf, 4 MB.

Omslag språkbiografi för elever 12-16 år

Min språkbiografi för elever 12-16 år

Materialet innehåller stöd för planering och utvärdering.

Min språkbiografi för elever 12-16 år Pdf, 2 MB.

Min språkbiografi för elever 12-16 år (skrivbar pdf) Pdf, 2 MB.

Mitt språkpass för elever 12-16 år

Omslag språkpasset för elever 12 -16 år

Materialet innehåller:

 • Information om Europeisk språkportfolio
 • Information om Europarådet
 • Mina språk
 • Information om nivåer och jämförelse med svenska kursplaner i engelska och moderna språk
 • Språkfärdigheter
 • Självbedömningsskala

Mitt språkpass för elever 12-16 år Pdf, 1 MB.

Mitt språkpass för elever 12-16 år (skrivbar pdf) Pdf, 1 MB.

Omslag checklista för elever 12-16 år

Checklista för elever 12-16 år

Checklista - nivå B2, C1 samt C2. Checklistorna ger läraren och eleven en uppfattning om var eleven befinner sig i sin språkutveckling och vad hon eller han kan behöva utveckla.

Checklista för elever 12-16 år Pdf, 253 kB.

Checklista för elever 12-16 år (skrivbar pdf) Pdf, 258 kB.

Omslag dossier för elever 12-16 år

Dossier för elever 12-16 år

I dossiern samlar eleven sina arbeten. Syftet med det är att eleven ska se sin egen språkutveckling.

Dossier för elever 12-16 år Pdf, 545 kB.

Dossier för elever 12-16 år Pdf, 515 kB.


Forskning och fördjupning

Europeisk språkportfolio, 16+

Uppsala universitet har gjort versionen som är avsedd för ungdomar i gymnasieskolan. Den är främst för elever i de yrkesinriktade programmen men kan även användas i samband med fortsatta studier eller kopplat till arbetslivet.

Hämta språkportfolio 16+ från Uppsala universitetets webbplats Länk till annan webbplats.

Språkportfolion på andra språk som används i andra länder finns på Europeiska kommissionens webbplats Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad 22 februari 2024