Europeiska språkportfolion

Med hjälp av Europeiska språkportfolion får både läraren och eleverna syn på elevernas kunskaper i olika språk. Då är det lättare att sätta upp mål för vad eleverna behöver lära sig mer om.

två elever diskuterar en bok

Europeiska språkportfolion, ESP, hjälper eleven att bli mer medveten om sitt eget lärande. Äldre elever kan använda dokumentationen inför studier utomlands eller för att söka ett arbete. Språkportfolion ersätter inte betyg, certifikat eller diplom, utan är ett komplement till formella examina. Språkportfolion är framtaget av Europarådet.

I språkpasset dokumenterar eleven vilka språk hon eller han kan, hur väl hon eller han behärskar dessa och var hon eller han har lärt sig dem. Eleven skriver också en översikt av sina examina i språk och språkpraktik.

I språkbiografin planerar, bedömer och reflekterar eleven kring sin inlärning av olika språk och sina kulturella erfarenheter. Materialet innehåller planerings- och utvärderingsblad, som hjälper eleven med de egna målen. I biografin ingår också checklistor som ger läraren en uppfattning om var eleven befinner sig i sin språkutveckling och vad eleven behöver utveckla.

I dossiern samlar eleven ett urval av sina arbeten. Det kan vara till exempel uppsatser, bilder, skriftliga, intalade eller filmade redovisningar samt betyg och intyg.

Konkreta tips

Handledning för lärare

Handledningen innehåller förslag och instruktioner om hur du och dina elever kan planera och arbeta med språkportfolion. Här får du också en utförlig presentation av den.

Handledning - ESP 6-16 årPDF (pdf, 3 MB)

Obs! Ifyllbar pdf
För att du ska kunna öppna och skriva i filen måste du först spara ner den till din dator. Därefter kan du öppna den i ett gratisprogram som exempelvis Acrobat Reader. Spara ner filen genom att till exempel högerklicka på länken och välj "Spara länk som...". Läs mer om ifyllbara pdf-filer

Europeisk språkportfolio för elever 6-11 år

Här får du förslag och instruktioner om hur du och dina elever kan arbeta med Europeiska språkportfolion för elever 6 -11 år.

ESP 6-11 år, interaktiv pdf PDF (pdf, 828 kB)

Min språkbiografi för elever 6-11 år

Materialet innehåller planerings- och utvärderingsblad.

Min språkbiografi 6-11 år, interaktiv pdf PDF (pdf, 527 kB)

Mitt språkpass för elever 6-11 år

Materialet innehåller:

 • Tankekarta (Det här är jag)
 • Tankekarta (Kontakter med andra länder)
 • Bättre och bättre (Europarådets olika nivåer och jämförelse med svenska kursplaner i engelska)
 • Min språkprofil
 • Självbedömningsskala (information riktad till vuxna)

Mitt språkpass 6-11 årPDF (pdf, 2 MB)

Frågeformulär för förskoleklass och år 1 grundskolan

Detta frågeformulär används för att få svar på elevens reflektioner över och kunskaper i språket.

Frågeformulär förskoleklass och år 1 i grundskolan, interaktiv PDF (pdf, 86 kB)

Europeisk språkportfolio för elever 12-16 år

Här får du förslag och instruktioner på hur du och dina elever kan arbeta med Europeiska språkportfolion för elever 12-16 år.

ESP 12-16 år, interaktiv PDF (pdf, 2 MB)

Min språkbiografi för elever 12-16 år

Materialet innehåller planerings- och utvärderingsblad.

Min språkbiografi för elever12-16 årPDF (pdf, 692 kB)

Mitt språkpass för elever 12-16 år

Materialet innehåller:

 • Information om Europeisk språkportfolio
 • Information om Europarådet
 • Mina språk
 • Information om nivåer och jämförelse med svenska kursplaner i engelska
 • Språkfärdigheter
 • Självbedömningsskala

Mitt språkpass för elever12-16 årPDF (pdf, 505 kB)

Checklista för elever 12-16 år

Checklista - nivå B2, C1 samt C2. Checklistorna ger läraren en uppfattning om var eleven befinner sig i sin språkutveckling och vad hon eller han behöver utveckla.

Checklista för elever 12-16 år PDF (pdf, 93 kB)

Dossier för elever 6-16 år

I dossiern samlar eleven sina arbeten. Syftet är att eleven ska se sin egen språkutveckling.

Dossier PDF (pdf, 310 kB)

Forskning och fördjupning

Europeisk språkportfolio, 16+

Uppsala universitet har gjort versionen som är avsedd för ungdomar i gymnasieskolan. Den är främst för elever i de yrkesinriktade programmen men kan även användas av vuxna som kvalificerat sig för fortsatta studier eller för arbetslivet.

Hämta språkportfolio 16+ från Uppsala universitetets webbplatslänk till annan webbplats

Språkportfolion på andra språk som används i andra länder finns på Europeiska kommissionens webbplatslänk till annan webbplats

Senast uppdaterad 26 februari 2020