Nationella apl-utvecklare för kostnadsfri rådgivning

Utveckla din strategiska kompetens för utveckling och kvalitetssäkring inom arbetsplatsförlagt lärande, apl. Med en nationell apl-utvecklare får du stöd med att utveckla och kvalitetssäkra skolans och arbetsplatsernas arbete med apl.

Få stöd och verktyg från en nationell apl-utvecklare

Med en nationell apl-utvecklare får du stöd i arbetet med att utveckla kvaliteten och hjälp att ta fram strategier för att varje elev ska ha ett arbetsplatsförlagt lärande av hög kvalitet. Mötet ger dig också verktyg för att arbeta med apl i det systematiska kvalitetsarbetet.

Kostnadsfri rådgivning för att utveckla rutiner

En nationell apl-utvecklare kan kostnadsfritt stötta dig med att utveckla rutiner för

 • systematiskt kvalitetsarbete av arbetsplatsförlagt lärande
 • kartläggning av kvalitetssäkring av arbetsplatser
 • bedömning av elevens prestationer i det arbetsplatsförlagda lärandet
 • samverkan mellan skola och arbetsplats
 • arbetet med lokala programråd
 • etablering eller utveckling av lärlingsutbildning
 • etablering eller utveckling av yrkesintroduktion
 • etablering eller utveckling av vidareutbildning i form av ett fjärde tekniskt år.

De nationella apl-utvecklarna stöttar skolan i det strategiska arbetet men utför inte praktiska uppgifter, som att kartlägga och anskaffa apl-platser, eller att utforma dokument.

Rådgivning i arbetsgrupp

Rådgivningen sker i mindre arbetsgrupper som består av rektor, lärare och eventuellt annan skolpersona, samt en nationell apl-utvecklare.

Så här anmäler du dig:

 1. Rektor fyller i och mailar en bokningsförfrågan.
 2. Nationell apl-utvecklare tar kontakt med rektorn och planerar dagen.
 3. Rådgivningen sker på utvald plats.
 4. Skolans utvecklingsarbete fortsätter under rektorns ledning.
 5. Nationella apl-utvecklare följer upp arbetet med rektorn.

Flexibel mötesplats

De nationella apl-utvecklarna kommer till skolan eller annan överenskommen plats.

Tidsåtgång

En dag + överenskommen uppföljning.

Anmälan

Rektorn gör bokningsförfrågan. Inom vuxenutbildningen kan skolledare vid en utbildningsanordnare på entreprenad ersätta rektor.

 1. Fyll i blanketten för bokningsförfråganExcel (excel, 255 kB).
 2. Maila den ifyllda blanketten till oss på adressen apl-utvecklare@skolverket.se.
  Skriv "Bokning + din ort" i mailets ärenderad.

Kontakt

Vill du veta mer kontakta:

christina.gronvik@skolverket.se

cecilia.wigerstad@skolverket.se

Kristoffer.Nilsson@skolverket.se

Senast uppdaterad 11 januari 2019