Förskolans lärande och miljö – webbkurs

Kursen ger dig ökad kunskap om kvalitet, undervisning och progression i förskolan. Kursen tar även upp hur förskolans miljöer kan bidra till lek och hur digitalisering och jämställdhet kan bli en del av arbetet med miljöerna. Du kan genomföra de olika momenten i kursen individuellt eller tillsammans med dina kollegor.

  • För dig som jobbar inom förskolan

  • Tar runt 20 timmar

  • På Utbildningsplattformen och arbetsplatsen

barn som gungar
Call to action

Skapa ett konto och logga in

För att ta del av kursen skapar du först ett konto på vår utbildningsplattform. Sedan kan du logga in för att ta del av innehållet.

Skapa konto eller logga in på Skolverkets utbildningsplattform Länk till annan webbplats.

Vi rekommenderar att du använder dig av webbläsare som exempelvis Chrome när du tar del av kursens innehåll, då Internet Explorer i dagsläget inte fungerar för att ta del av kursen. Vi arbetar för en ökad funktionalitet i mobiltelefoner, men har valt att i första hand prioritera större skärmar.

Information

En kurs för alla som arbetar i förskolan

Kursen riktar sig till alla som arbetar i förskolan och det krävs inga förkunskaper. Det finns ingen gräns för hur många som kan delta och kursen är tillgänglig under en längre tid.

Förskolans lärande och miljö är en fristående fortsättning på webbkursen Identitet, jämställdhet och digitalisering i förskolan. Kurserna har ett liknande upplägg men i Förskolans lärande och miljö kommer du och din förskola att få fördjupa era resonemang kring undervisning, digitalisering och jämställdhet.

Studier på webben och på arbetsplatsen

Kursen har både teoretiska inslag och praktiska övningar. Du kommer att läsa artiklar, se filmer samt reflektera och diskutera tillsammans med ditt arbetslag. Du kommer också att få möjlighet att planera undervisning.

Du går kursen på webben medan det kollegiala lärandet sker på din arbetsplats. De olika momenten genomför du antingen individuellt, tillsammans med ditt arbetslag eller på arbetsplatsträffar.

Du kan själv anpassa studietakten. Det går även att genomföra hela webbkursen på egen hand. Kursen är kostnadsfri.

Webbkursen tar runt 20 timmar

Kursen tar omkring 20 timmar att genomföra.

Belöning

Därför ska du delta

Syftet med kursen är att

  • ge dig stöd i att implementera förskolans läroplan
  • öka din förståelse för undervisning i förskolan
  • stärka din kompetens om lärande och miljö i förskolan samt öka din förståelse för hur miljöerna i förskolan påverkar undervisningen
  • främja förskolans systematiska och kollegiala arbete med att utveckla undervisningen och miljöerna
  • ge dig och dina kollegor verktyg för att arbeta med digitalisering och jämställdhet i utbildningen
  • öka dina kunskaper om förskolan som starten på det livslånga lärandet genom olika innehållsområden och vid övergångar och samverkan.

Efter att du avslutat kursen får du ett kursbevis.

Ansvar

För dig som är rektor

Du som är rektor i förskolan är en nyckelperson när personalen ska genomföra webbkursen. Deltagarna behöver goda förutsättningar i arbetet med kursen för att den ska leda till lärande och verksamhetsutveckling. Det kan till exempel handla om att arbetslaget kan behöva tid för inläsning av materialet samt för kollegiala träffar. Det kan därför vara en god idé att göra en plan för att genomföra webbkursen. Om en samtalsledare ska utses behöver hen tid till att förbereda träffarna.

Sedan tidigare finns webbkursen Organisera för identitet, jämställdhet och digitalisering i förskolan som riktar sig till dig med en ledningsfunktion i förskolan. Kursen tar ungefär en timme att gå igenom och finns också på Skolverkets utbildningsplattform. Innehållet i kursen kan även vara ett stöd för dig i arbetet med kursen Förskolans lärande och miljö.

Forskning och fördjupning

Kontakt

Har du frågor om kursens upplägg och innehåll, välkommen att kontakta oss:

E-post till digitalisering@skolverket.se.

 

Senast uppdaterad 20 juni 2023