Högskolekurser på hemmaplan

Det finns kurser som högskolor eller universitet anordnar som kan skräddarsys på hemmaplan, exempelvis i kommunen. På så vis kan fler studera och lära tillsammans. Effekten för verksamheten kan bli större eftersom det blir enklare att utgå ifrån lokala behov.

  • Förskola, grundskola, gymnasium och vuxenutbildning

  • Kurser på universitet, högskola

  • I din kommun eller närhet

Lärare studerar på hemmaplan
Call to action

Du anmäler dig till respektive kurs

Nedan listas de aktuella kurserna. Klicka på länken till kursen för att komma till information och anmälan.

Information

Vårt kursutbud

Utbudet består just nu av flera kurser på förskoleområdet, exempelvis en ny kurs om matematik. Till lärare finns kursen Det globala klassrummet.

Förskolekurser i kommunen

Kurser för förskolepersonal anordnas i kommunen och kopplas direkt till de lokala behoven. Huvudmannen kontaktar ett av de lärosäten som Skolverket utsett och enas om ett upplägg.

Förskolekurser i kommunen

Det globala klassrummet

Kursen är en introduktion till ämnet svenska som andraspråk och vänder sig till alla lärare, oavsett undervisningsämne. Kursen består huvudsakligen av distansstudier med några träffar på universitet eller högskola samtidigt som du arbetar.

Det globala klassrummet

Utbildning för förskollärare i förskoleklass

Stärk din kompetens inom matematikinlärning eller läs- och skrivinlärning och förbered dig samtidigt inför undervisning i en eventuell kommande 10-årig grundskola.

Utbildning för förskollärare i förskoleklass

Belöning

Därför ska du delta

Kompetensutvecklingen skräddarsys på hemmaplan, exempelvis i kommunen. Ni kan studera och lära tillsammans. Effekten för verksamheten blir större då ni kan utgå ifrån lokala behov.

Senast uppdaterad 28 februari 2024