Högskolekurser på hemmaplan

Det finns kurser som högskolor eller universitet anordnar som kan skräddarsys på hemmaplan, exempelvis i kommun. På så vis kan fler studera och lära tillsammans. Effekten för verksamheten kan bli större eftersom det blir enklare att utgå ifrån lokala behov.

Lärare studerar på hemmaplan

Vårt kursutbud

Utbudet består just nu av flera kurser på förskoleområdet, exempelvis en ny kurs om undervisning. Till lärare finns Kursen Det globala klassrummet och en kurs i Grundläggande programmering med ämnesdidaktisk inriktning.

Förskolekurser i kommunen

Det globala klassrummet

Grundläggande programmering med ämnesdidaktisk inriktning

Senast uppdaterad 28 juni 2019