Identitet, jämställdhet och digitalisering i förskolan – webbkurs

Kursen är för alla som arbetar i förskolan och ger ökad kunskap om identitet, jämställdhet och digitalisering i förskolan. Du kan genomföra kursen individuellt eller tillsammans med kollegor.

 • För pedagogisk personal på förskolan

 • Kursen tar cirka 20 timmar

 • På Utbildningsplattformen

 • Fri start, fri fart

Förskollärare samtalar med elev och visar något på en läsplatta.
Call to action

Skapa konto och logga in

För att ta del av kursen skapar du först ett konto på vår utbildningsplattform. Sedan kan du logga in för att ta del av innehållet.

Skapa konto eller logga in på Skolverkets utbildningsplattform Länk till annan webbplats.

Vi rekommenderar att du använder dig av webbläsare som exempelvis Chrome när du tar del av kursens innehåll, då Internet Explorer i dagsläget inte fungerar för att ta del av kursen. Vi arbetar för en ökad funktionalitet i mobiltelefoner, men har valt att i första hand prioritera större skärmar.

Information

För pedagogisk personal på förskolan

Kursen är för all pedagogisk personal i förskolan och det krävs inga förkunskaper. Rektor i förskolan har en egen del av kursen som bland annat handlar om hur man kan organisera för kursen. Det finns inget max antal deltagare och kursen är tillgänglig under en längre tid.

Utveckla arbetet med identitet, jämställdhet och digitalisering i förskolan

Webbkursen handlar om identitets-, jämställdhets- och digitaliseringsarbete i förskolan. Den ska vara ett stöd i att omsätta läroplanen för förskolan (2018) till praktiken och utveckla undervisningen i förskolan. Tanken är att perspektiven identitet, jämställdhet och digitalisering ska bli en del av förskolans undervisning.

Webbkursen har teoretiska inslag, praktiska uppgifter och interaktiva övningar och innehållet bygger på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Du kommer att läsa artiklar och se filmer, reflektera och diskutera tillsammans med ditt arbetslag. Du kommer också att planera undervisning och undervisa om identitet, jämställdhet och digitalisering. I de interaktiva delarna får du öva dina kunskaper eller undersöka dina egna värderingar.

Film: Välkommen till Identitet, jämställdhet och digitalisering i förskolan (tid 01:49)

Introduktionsfilm till webbkursen Identitet, jämställdhet och digitalisering i förskolan.

Belöning

Därför ska du delta

  • Öka din kompetens inom digitalisering och jämställdhetsarbete i förskolan.
  • Få fler verktyg för att arbeta med digitalisering och jämställdhetsarbete i utbildningen.
  • Öka din förståelse för undervisning i förskolan.
  Forskning och fördjupning
  Senast uppdaterad 02 november 2023