Identitet, jämställdhet och digitalisering i förskolan – webbkurs

Kursen är för alla som arbetar i förskolan och ger ökad kunskap om identitet, jämställdhet och digitalisering. Momenten genomförs antingen individuellt eller tillsammans med kollegor.

Förskollärare samtalar med elev och visar något på en läsplatta.

Skapa ett konto

För att ta del av kursen skapar du först ett konto på vår utbildningsplattform. Sedan kan du ta del av innehållet.

Skapa konto eller logga in på Skolverkets utbildningsplattformlänk till annan webbplats

Därför ska du delta

  • Öka din kompetens inom digitalisering och jämställdhetsarbete i förskolan.
  • Få fler verktyg för att arbeta med digitalisering och jämställdhetsarbete i utbildningen.
  • Öka din förståelse för undervisning i förskolan.

  Vad

  Webbkursen handlar om identitets-, jämställdhets- och digitaliseringsarbete i förskolan. Den ska vara ett stöd i att omsätta läroplanen för förskolan (2018) till praktiken och utveckla undervisningen i förskolan. Tanken är att perspektiven identitet, jämställdhet och digitalisering ska bli en del av förskolans undervisning.

  Webbkursen har teoretiska inslag, praktiska uppgifter och interaktiva övningar och innehållet bygger på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Du kommer att läsa artiklar och se filmer, reflektera och diskutera tillsammans med ditt arbetslag. Du kommer också att planera undervisning och undervisa om identitet, jämställdhet och digitalisering. I de interaktiva delarna får du öva dina kunskaper eller undersöka dina egna värderingar.

  För vem

  Kursen är för all pedagogisk personal i förskolan. Rektor i förskolan har en egen del av kursen som bland annat handlar om hur man kan organisera för kursen.

  Hur

  Du går kursen på webben och det ingår inslag av kollegialt lärande på arbetsplatsen. De olika momenten genomför du antingen individuellt, tillsammans med ditt arbetslag eller på arbetsplatsträffar.

  Förskolorna anpassar själva studietakten. Det går även att genomföra hela webbkursen på egen hand. Kursen är kostnadsfri.

  Var

  Du behöver först skapa ett konto på vår utbildningsplattform och sedan loggar du in för att gå kursen.

  Skolverkets utbildningsplattformlänk till annan webbplats

  Det finns inget max antal deltagare och kursen är tillgänglig under en längre tid.

  Omfattning

  Kursen tar runt 20 timmar att genomföra.

  Kontakt

  digitalisering@skolverket.se

  Senast uppdaterad 06 december 2019