Kompetensutveckling med kollegialt lärande

Utveckla undervisningen genom kollegialt lärande. Planera kompetensutveckling för lärare och fritidshemspersonal. Här hittar du vårt utbud av kurser och utbildningar med kollegialt lärande i fokus.