Utveckla det arbetsplatsförlagda lärandet

Hur får ni kvalitet i det arbetsplatsförlagda lärandet så att det uppfyller kraven för utbildningen? Modulen ger er möjlighet att tillsammans skärskåda den egna apl-verksamheten och att öka samverkan med arbetslivet för att vidga perspektiven på kvaliteten där elevens lärande är i fokus.

  • Alla som arbetar med apl i yrkesutbildning gymnasial nivå

  • Cirka 30 timmar under 4–6 månader

  • Lärportalen, på skolan

  • Fri start, fri fart

En handledare och en elev står i en restaurangmatsal vid ett dukat bord.
Call to action

Materialet finns på Lärportalen

Modulen Utveckla det arbetsplatsförlagda lärandet finns på Lärportalen. Ingen inloggning behövs. Använd materialet och organisera kompetensutvecklingen på det sätt som fungerar bäst för er.
Modulen Utveckla det arbetsplatsförlagda lärandet, Lärportalen Länk till annan webbplats.

Supporten för Lärportalen når du via larportalen@skolverket.se

Frågor om utbildningen kan skickas till apl-utvecklare@skolverket.se

Utveckla det arbetsplatsförlagda lärandet

Det här är en modul för att arbeta kollegialt med att höja kvaliteten i det arbetsförlagda lärandet. En modul för er som vill öka era kunskaper om hur ni kan arbeta systematiskt och tillsammans med arbetslivet säkerställa att era elever får en utbildning av god kvalitet.

Målgrupp för utbildningen är alla som arbetar med apl i gymnasieskola, anpassad gymnasieskola, kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå och som komvux som anpassad utbildning på gymnasial nivå.. Rektorn eller annan skolledare kan med fördel delta i arbetet med modulen, särskilt i del 1, 2 och 3 i modulen.

Information

Kollegialt lärande för lärare i yrkesutbildning

Modulen riktar sig till alla på skolan som arbetar med yrkesutbildning och vill öka sina kunskaper kring det arbetsplatsförlagda lärandet. Ni genomför modulen tillsammans i ert arbetslag eller ämneslag och ser över, prövar, reflekterar och diskuterar tillsammans på vilket sätt ni kan utveckla hållbara strukturer och rutiner för att planera, genomföra och följa upp elevernas lärande på arbetsplatserna.

30 timmar under 4–6 månader

Modulen Utveckla det arbetsplatsförlagda lärandet består av sju delar och är en processutbildning. Ni genomför den tillsammans i valfritt tempo. Tidsåtgången är cirka 30 timmar och vi rekommenderar att man sprider ut den på 4–6 månader.

Lokala apl-utvecklare kan driva utvecklingen

Under åren 2014-2020 utbildade Sveriges lärosäten lokala apl-utvecklare tillsammans med Skolverket. Syftet var att höja kvaliteten i det arbetsplatsförlagda lärandet och därigenom höja yrkesprogrammens attraktionskraft. Det viktiga målet var att kunna hjälpa skolan att få en helt ny syn på hur bra apl kan bli.

Din skolas utbildade apl-utvecklare kan tillsammans med rektor driva det kollegiala utvecklingsarbetet kring apl med hjälp av Skolverkets utbildningsmodul.

Belöning

Apl med kvalitet

En nyckelfaktor för kvalitet på det arbetsplatsförlagda lärandet är att ansvarsfördelningen är tydlig och att skolan och arbetslivet samverkar. Ta steget med utbildningen för att säkerställa att det arbetsplatsförlagda lärandet uppfyller kraven och att varje elev blir väl förberedd för sitt kommande yrkesområde.

Ansvar

Ansvar för det arbetsplatsförlagda lärandet

Rektor har ansvar och en viktig roll i att skapa de organisatoriska förutsättningar som behövs för ett arbetsplatsförlagt lärande med kvalitet.
Hur huvudman och rektor kan organisera det arbetsplatsförlagda lärandet

Regler och ansvar för arbetsplatsförlagt lärande

Senast uppdaterad 16 juni 2023