Utveckla det arbetsplatsförlagda lärandet

Hur får ni kvalitet i det arbetsplatsförlagda lärandet så att det uppfyller kraven för utbildningen? Modulen ger er möjlighet att tillsammans skärskåda den egna apl-verksamheten och att öka samverkan med arbetslivet för att vidga perspektiven på kvaliteten där elevens lärande är i fokus.

  • Alla som arbetar med apl i yrkesutbildning gymnasial nivå

  • Cirka 30 timmar under 4–6 månader

  • Lärportalen, på skolan

  • Fri start, fri fart

En handledare och en elev står i en restaurangmatsal vid ett dukat bord.
Call to action

Materialet finns på Lärportalen

Modulen Utveckla det arbetsplatsförlagda lärandet finns på Lärportalen. Ingen inloggning behövs. Använd materialet och organisera kompetensutvecklingen på det sätt som fungerar bäst för er.

Modulen Utveckla det arbetsplatsförlagda lärandet på Lärportalen Länk till annan webbplats.

Supporten för Lärportalen når du via larportalen@skolverket.se

Frågor om utbildningen kan skickas till apl-utvecklare@skolverket.se

Utveckla det arbetsplatsförlagda lärandet

Det här är en modul för att arbeta kollegialt med att höja kvaliteten i det arbetsförlagda lärandet. En modul för er som vill öka era kunskaper om hur ni kan arbeta systematiskt och tillsammans med arbetslivet säkerställa att era elever får en utbildning av god kvalitet.

Målgrupp för utbildningen är alla som arbetar med apl i gymnasieskola, gymnasiesärskola, kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå och som särskild utbildning på gymnasial nivå. Rektorn eller annan skolledare kan med fördel delta i arbetet med modulen, särskilt i del 1, 2 och 3 i modulen.

Information

Kollegialt lärande för lärare i yrkesutbildning

Modulen riktar sig till alla på skolan som arbetar med yrkesutbildning och vill öka sina kunskaper kring det arbetsplatsförlagda lärandet. Ni genomför modulen tillsammans i ert arbetslag eller ämneslag och ser över, prövar, reflekterar och diskuterar tillsammans på vilket sätt ni kan utveckla hållbara strukturer och rutiner för att planera, genomföra och följa upp elevernas lärande på arbetsplatserna.

30 timmar under 4–6 månader

Modulen Utveckla det arbetsplatsförlagda lärandet består av sju delar och är en processutbildning. Ni genomför den tillsammans i valfritt tempo. Tidsåtgången är cirka 30 timmar och vi rekommenderar att man sprider ut den på 4–6 månader.

 

Belöning

Apl med kvalitet

En nyckelfaktor för kvalitet på det arbetsplatsförlagda lärandet är att ansvarsfördelningen är tydlig och att skolan och arbetslivet samverkar. Ta steget med utbildningen för att säkerställa att det arbetsplatsförlagda lärandet uppfyller kraven och att varje elev blir väl förberedd för sitt kommande yrkesområde.

Ansvar

Ansvar för det arbetsplatsförlagda lärandet

Rektor har ansvar och en viktig roll i att skapa de organisatoriska förutsättningar som behövs för ett arbetsplatsförlagt lärande med kvalitet.

Läs mer om hur huvudman och rektor kan organisera det arbetsplatsförlagda lärandet

Senast uppdaterad 19 november 2021