Likvärdighet i bedömning och betygssättning – webbkurs

Ta chansen att öka dina kunskaper inom området likvärdig och rättvisande betygssättning. Webbkursen riktar sig till dig som undervisar elever i grundskolan, gymnasieskolan eller vuxenutbildningen.

  • För lärare i alla skolformer

  • Studier i ca 10 timmar

  • På Utbildningsplattformen

Lärare i samtal
Call to action
Information
Belöning
Forskning och fördjupning
Senast uppdaterad 08 augusti 2023