Språkträning för anställda i välfärden

Skolverket erbjuder olika insatser för att förbättra kunskaperna i det svenska språket hos personal i välfärden. Här hittar du mer information om insatserna.

  • Personal i förskola och äldreomsorgen

  • Anordnas av utbildningsanordnare

Regeringen har gett Skolverket i uppdrag att under åren 2021−2024 erbjuda insatser som syftar till att förbättra kunskapen i det svenska språket bland anställda inom bland annat äldreomsorgen och förskolan. Insatserna ska bidra till att förbättra kommunikationen och kvaliteten i verksamheterna.

Här kan du läsa mer om de pågående insatserna och anmäla intresse för att ta del av dem:

Språkträning för anställda inom äldreomsorgen

Språkträning för anställda i förskolan

Senast uppdaterad 15 februari 2024.