Frågor och svar

Varför har just Skolverket fått det här uppdraget?

Skolverket har tidigare erfarenheter av att arbeta specifikt med språkhöjande insatser för en förbättrad kommunikation. Vi arbetar till exempel med andra yrkesgrupper inom interkulturell kommunikation. Ett exempel är de så kallade kombinationsutbildningarna där personer läser sfi samtidigt som en yrkesutbildning på gymnasial nivå.