Frågor och svar

Jag jobbar inom äldrevården och vill bli språkombud, hur gör jag?

Ta kontakt med din chef om du är intresserad av att bli språkombud.