Frågor och svar

Vad innebär det att vara ett språkombud?

De medarbetare som utbildas till språkombud får ett särskilt ansvar för att stödja och handleda sina arbetskamrater i frågor som rör språk och andra former av kommunikation. I språkombudens ansvar ingår bland annat att ta initiativ till gruppdiskussioner om vardagliga språkliga situationer och bistå arbetskamrater med administrativa uppgifter som dokumentation. Ett språkombud ska också vara en person som arbetskamrater både kan och vågar vända sig till för frågor om språk eller kommunikation i en vidare betydelse.

Läs mer på Vård- och omsorgscolleges webbplats.

Språkombud i hela landet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.