Frågor och svar

Vi behöver ta in vikarier när vår personal är på utbildning. Finns det något statsbidrag att söka?

Du som är vårdgivare kan söka ersättning för personalkostnader inom ramen för Äldreomsorgslyftet via Socialstyrelsen.

Äldreomsorgslyftet 2022 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.