Undervisningsutvecklande bedömning – webbkurs

Få kunskaper och verktyg för att reflektera över hur du kan utveckla elevernas lärande på bästa sätt. I den här webbkursen får du redskap för att tolka hur eleverna förstått ett innehåll och hur du kan planera din fortsatta undervisning utifrån detta.

  • För lärare

  • Cirka tio timmar

  • På Utbildningsplattformen

En lärare och en elev i samtal
Call to action

Skapa konto eller logga in

För att ta del av kursen skapar du först ett konto på vår utbildningsplattform. Sedan kan du logga in för att ta del av innehållet.

Skapa konto eller logga in på Skolverkets utbildningsplattform Länk till annan webbplats.

Vi rekommenderar att du använder dig av webbläsare som exempelvis Chrome när du tar del av kursens innehåll, då Internet Explorer i dagsläget inte fungerar för att ta del av kursen. Vi arbetar för en ökad funktionalitet i mobiltelefoner, men har valt att i första hand prioritera större skärmar.

Information

Webbkurs om undervisningsutvecklande bedömning

Det här är en webbkurs för dig som vill öka dina kunskaper om hur bedömning kan utveckla din undervisning. Du får möjlighet att öka dina kunskaper och reflektera över hur du kan utveckla elevernas lärande på bästa sätt. Genom att tolka hur elever har förstått ett lärandeinnehåll kan du identifiera kritiska aspekter och därmed vad du ska göra i din fortsatta undervisning.

I slutet av kursen kommer du att få möjlighet att göra en kursutvärdering. När du har gjort kursutvärderingen har du möjlighet att skriva ut ditt kursbevis.

För lärare i alla skolformer

Webbkurser riktar sig till lärare i alla skolformer och kräver inga förkunskaper. Du kan göra hela kursen enskilt eller tillsammans med andra. Vi rekommenderar att du gör kursen med dina kollegor, så att ni kan ha ett kollegialt utbyte av och i kursen.

10 timmar i valfritt tempo

Det här är en webbkurs som du genomför i valfritt tempo, enskilt eller tillsammans med dina kollegor. Kursen tar cirka 10 timmar.

Dela inlägg med andra deltagare

Det finns möjlighet att dela inlägg med andra deltagare i webbkursen. Det som du delar blir allmän handling. Vi ansvarar tillsammans för att hålla god ton webbkursen igenom. Olämpliga inlägg, till exempel kränkande kommentarer kan anmälas genom funktionen anmäl inlägg.

De reflektioner som du gör under kursen sparas i en egen pdf – detta dokument kommer du att kunna ladda ned i avslutningsavsnittet när du är klar med kursen.

Belöning

Därför ska du delta

Du får

  • ökade kunskaper och möjlighet att reflektera över hur du kan utveckla elevernas lärande på ett bra sätt
  • redskap för att identifiera och förstå kritiska aspekter genom att tolka hur elever har förstått ett lärandeinnehåll. 
Forskning och fördjupning
Senast uppdaterad 08 augusti 2023