Stöd i arbetet

Övergångar inom och mellan skolor och skolformer

Här kan du som är huvudman eller rektor läsa om hur skolan kan underlätta för elever som till exempel byter skola eller skolform.