Del 2: Under krisen

Övningen utgår från att en kris kan uppstå av flera olika orsaker och att de som är med om krisen ofta inte har hela bilden av vad som händer. En krissituation uppstår ofta plötsligt och de som hamnar i krissituationen behöver kunna agera trots att de har bristfällig information.

Konkreta tips

Övning

Instruktion

Övningsledaren leder samtalet och utsedd person dokumenterar.

För att skapa en krisberedskapsförmåga krävs övning i att agera utifrån händelser som omgärdas av stor osäkerhet. Den här övningen syftar till att träna ledningen och personalen i hur man ska agera vid en krissituation.

Scenariot är med avsikt utformat så att det finns en osäkerhet i vad som händer och det blir upp till dig som deltar i övningarna att förhålla dig till det. Övningen sker genom diskussion med utgångspunkt i ett scenario.

Filer att ladda ner eller skriva ut:

Senast uppdaterad 11 oktober 2023